W roku akademickim 2020/2021 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 105 tys. osób.

Szkoły wyższe w Poznaniu

Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum).

Łącznie, w mieście studiuje 105 tys. osób, w tym ponad 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 75 tys. studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje blisko 29 tys. osób.

Poznańskie uczelnie oferują ok. 300 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Największą liczbę studentów gromadzą profile:

 • biznesu i administracji;
 • medyczne;
 • językowe;
 • społeczne;
 • pedagogiczne;
 • inżynieryjno-techniczne;
 • technologii teleinformacyjnych;
 • prawne.

Największą uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM), w którym kształci się blisko co trzecia osoba studiująca w Poznaniu. Ponad 80% osób studiujących to osoby spoza Poznania, a ok. 35% pochodzi spoza województwa wielkopolskiego.

Poznańscy studenci mają do dyspozycji 38 domów studenckich, w których przebywać może ponad 9,8 tys. osób.

Studenci szkół wyższych w Poznaniu

wykres Studenci szkół wyższych w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Kierunki studiów w szkołach wyższych w Poznaniu wg liczby studentów w roku akademickim 2020/2021

Kierunki studiow w szkolach wyzszych w Poznaniu wg liczby studentow w roku akademickim 2020 2021 1

wykres do pobrania w xls

Umiędzynarodowienie studiów

W roku akademickim 2021/2022 w Poznaniu na pełnych programach studiów kształci się 5,7 tys. osób z zagranicy, w tym najwięcej pochodzi z:

Ukrainy – 1,7 tys.;
• Białorusi – 1,1 tys.;
• Nigerii, Chin, Tajwanu, Etiopii, Turcji, USA, Kanady, Indii, Rwandy.

Około 1,1 tys. osób z zagranicy studiuje w ramach okresowych wymian Erasmus+ (dwukrotny wzrost w ciągu roku), najwięcej z Hiszpanii, Turcji i Portugalii.

Na poznańskich uczelniach uczą się osoby pochodzące z ok. 120 krajów świata. Studiują one głównie na Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz w Wyższej Szkole Bankowej.

Ok. 0,6 tys. poznańskich studentów odbywa część nauki na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Osoby kończące studia w Poznaniu

Poznańskie szkoły wyższe w 2020 r. ukończyło ok. 25 tys. osób z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, w tym blisko 3/4 osób pobierało naukę w szkołach publicznych, a blisko 2/3 kończyło studia stacjonarne.

Absolwenci szkół wyższych w Poznaniu

wykres Absolwenci szkół wyższych w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Studia podyplomowe i doktoranckie

Studia podyplomowe w 2021 r. ukończyło ok. 4,7 tys. osób, najwięcej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Na 4 uczelniach funkcjonowały także studia podyplomowe typu MBA, które w 2021 r. ukończyło ok. 100 osób. Około 1,9 tys. osób kontynuuje naukę na studiach doktoranckich.

Rankingi szkół wyższych

Pozycję Poznania jako silnego ośrodka akademickiego potwierdzają coroczne rankingi, nagrody oraz przyznane akredytacje.

Ocenę pozytywną nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2021 r. uzyskały kierunki:

 • Weterynaria, Inżynieria środowiska, Ekonomia Uniwersytetu Przyrodniczego;
 • Transport, Budownictwo, Technologia chemiczna, Elektronika i telekomunikacja Politechniki Poznańskiej;
 • Ratownictwo medyczne, Terapia zajęciowa, Farmacja, Analityka medyczna, Kosmetologia Biotechnologia medyczna Uniwersytetu Medycznego;
 • Towaroznawstwo Uniwersytetu Ekonomicznego;
 • Wzornictwo Uniwersytetu Artystycznego;
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Akademii Muzycznej;
 • Pedagogika, Pedagogika specjalna, Socjologia, Praca socjalna, Psychologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza;
 • Logistyka, Turystyka i rekreacja, Prawo Wyższej Szkoły Bankowej;
 • Zarządzanie, Turystyka i rekreacja Wyższej Szkoły Handlu i Usług;
 • Administracja Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości;
 • Architektura wnętrz, Wzornictwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych;
 • Zarządzanie kreatywne Collegium Da Vinci.

W październiku 2021 r., rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego. Sygnatariuszami listu było 8 poznańskich uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Akademia Muzyczna.

Według rankingu Perspektywy 2021:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza został 4. najlepszą uczelnią w Polsce, 3. wśród uniwersytetów akademickich;
 • Uniwersytet Przyrodniczy – zajął 3. miejsce w kategorii uczelni rolniczych;
 • Uniwersytet Ekonomiczny – zajął 3. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych;
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego – zajęła 6. miejsce w kategorii akademii wychowania fizycznego;
 • Politechnika Poznańska – zajęła 7. miejsce w kategorii uczelni technicznych;
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego – zajął 5. miejsce w kategorii uczelni medycznych;
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny z siedzibą w Warszawie (posiadający wydział zamiejscowy w Poznaniu) – zajął 2. miejsce w kategorii szkół niepublicznych nauczających na poziomie magisterskim.

Sukcesy poznańskich studentek i studentów

Poznańskie studentki i studenci odnoszą sukcesy naukowo-technologiczno-artystyczne. W 2021 r. m.in:

 • studenci Politechniki Poznańskiej, pracujący w Zespole badawczym PUT Rocketlab, skonstruowali ponad 4-metrową rakietę sondażową HEXA 2; rakieta umożliwia wyniesienie ładunku badawczego o wadze 4 kg na wysokość ponad 9 km;
 • studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały laureatkami tegorocznego konkursu Studencki Nobel; studiującą na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Antoninę Tosiek nagrodzono w kategorii Dziennikarstwo i Literatura; Julia Orłowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zwyciężyła w kategorii Działalność Społeczna;
 • polski zespół zdobył 4. miejsce w światowym konkursie Moon Base Design Contest; konkurs zorganizowało stowarzyszenie Moon Society z siedzibą w USA; drużyny z całego świata projektowały habitat księżycowy, który jest możliwy do wybudowania w ciągu najbliższej dekady i pomieści 2-3 załogi jednocześnie; w zespole Innspace pracowała Małgorzata Popiel, studentka Wydziału Prawa i Administracji UAM;
 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zajęli 5. miejsce w najważniejszej grze biznesowej kierowanej do uniwersytetów z całej Europy – CGMA Emerging Leaders Competition 2020;
 • studenci z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej: Eliza Tomczak, Patrycja Skawicka, Piotr Skorupiński i Marcjanna Wabińska – otrzymali wyróżnienie w otwartym konkursie architektonicznym Modular Home Design Challenge 2021, organizowanym przez Bee Breeders; studenci opracowali projekt uniwersalnego domu modułowego;
 • Julia Wizjan – słuchaczka III roku studiów doktoranckich w klasie fortepianu prof. dr hab. Anny Organiszczak oraz dr Mateusz Wizjan otrzymali I NAGRODĘ w kategorii duetów fortepianowych na I International Viennese Spring Musik Competition (Wiedeń);
 • Robert Kaźmierczak – z klasy fletu prof. dr hab. Ewy Murawskiej zdobył I miejsce na Concours International de Jeunes Musiciens de Talent „Nouvelles Etoile” w Paryżu.

Nowa oferta kształcenia w Poznaniu

Uczelnie poznańskie dokonują zmian w ofercie kształcenia, otwierając nowe specjalności i kierunki nauczania. Prowadzonych jest także blisko 70 kierunków w językach obcych.

W 2021 r. uruchomione zostały m.in. takie kierunki, jak:

 • Analityka produktów spożywczych, Environmental Protection, Etnolingwistyka, Filologia arabska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 • Logistyka (Uniwersytet Ekonomiczny);
 • Elektromobilność, Elektroneregetyka (Politechnika Poznańska);
 • Bezpieczeństwo morskie (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa).

Filie szkół wyższych

Poznańskie szkoły wyższe prowadzą nauczanie także w filiach i oddziałach zamiejscowych. W 19 placówkach tego typu kształci się około 14 tys. osób.

Zatrudnienie w szkołach wyższych w Poznaniu

Poznańskie uczelnie należą do największych pracodawców w regionie zatrudniając ponad 14 tys. osób, w tym ponad 8 tys. nauczycieli akademickich, z których 0,9 tys. posiada tytuł profesora.

Inwestycje szkół wyższych w Poznaniu

Poznańskie szkoły wyższe kontynuowały inwestycje rozwijające bazę dydaktyczno-naukową:

 • Uniwersytet Medyczny kontynuował budowę Collegium Pharmaceuticum, nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego; trzy połączone ze sobą budynki będą miały 16 tys. m2 powierzchni; dwa pierwsze budynki oddano do użytku w 2021 r., a trzeci budynek ma zostać ukończony w 2024 r.;
 • Uniwersytet Medyczny realizuje budowę Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem, powstającego na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Bukowską, Rokietnicką, Weigla i Polną; zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2022 r.;
Budowa Collegium Humanum

budowa collegium Humanum 1 Uniwersytet Medyczny

arch. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny kontynuował budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 r., jednak poszczególne moduły będą oddawane etapami, w związku z powyższym planuje się, że nowy szpital rozpocznie swoją działalność częściowo w 2024 r.;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kontynuował budowę Domu Studenckiego Poznań Morasko z 400 miejscami noclegowymi; przewidywane zakończenie inwestycji to 2022 r.; w Collegium Iuridicum powstaje Muzeum Uniwersyteckie, które zostanie otwarte w 2022 r.; w Collegium Martineum uruchomiono Centrum Szyfrów Enigma (operator: Poznańskie Centrum Dziedzictwa), na mocy porozumienia z Miastem Poznań, w inwestycji partycypował także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął prace projektowe Infocentrum przy Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego.

We wrześniu 2020 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie przekazania poznańskim uczelniom środków finansowych na uruchomienie programu stypendialnego dla studentów z Białorusi. Poznańscy studenci otrzymywali więc wsparcie finansowe z budżetu Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wypłat stypendiów dokonywały uczelnie, które w 2021 r. otrzymały środki od samorządów w formie dotacji. Studenci otrzymywali stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca, a następnie od października do grudnia).