Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2022 r.
Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Data uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Numer uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia mpzp

Numer

Dz. Urz. Województwa

Wielkopolskiego

Data opublikowania Data wejścia w
życie
Powierzchnia
w ha
1 Mpzp “Strzeszyn  Północ”- część D 15.II.2022 LIX/1094/VIII/’2022 Rocznik 2022 poz. 1854 09.III.2022 24.III.2022 142,55
2 Mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia 08.III.2022 LX/1121/VIII/2022 Rocznik 2922, poz. 2279 23.III.2022 07.IV.2022 1,35
3 Mpzp obszaru “Morasko-Radojewo” dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka 15.II.2022 LIX/1093/VIII/2022 Rocznik 2022, poz. 1852 09.III.2022 09.IV.2022 0,63
4 Mpzp” REJON ULICY WYSOKIEJ” 08.III.2022 LX/1120/VIII/2022 Rocznik 202, poz.2278 23.III.2022 23.IV.2022 3,56
5 Mpzp “W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej 17.V.2022 LXIV/1181/VIII.2022 Rocznik2022, poz.4273 31.V.2022 15.VI.2022 6,11
6 Mpzp “Osiedle Kwiatowqe”- część B LXIII/1166/VIII/2022 26.IV.2022 Rocznik 2022, poz. 3900 18.V.VI.2022 18.VI.2022 42,20
7 Mpzp terenów przuaustostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa – część C LXIV/1180/VIII/2022 17.V.2022 Rocznik 2022, poz. 4235 31.V.2022 01.VII.2022 12,30
8 Mpzp w rejonie Jasna Rola- część A LXIX/1242/VIII/2022 12.VII.202 Rocznik 2022, poz.5599 26.VII.2022 10.VIII.2022 28,37
9 Mpzp:Rejon ulicy Szelongowskiej i Wilczak LXIX/1243/VIII?2022 12.VII.2022 Rocznik 2022, poz. 5600 26.VII.2022 10.VIII.2022 17,69
10 Mpzp W rejonie ulic Starogardzkiej i Peplińskiej LXXIII/1340/VIII/2022 08.XI.2022 Rocznik 2022, poz.8278 22.XI.2022 07.XII.2022 0,22
11 Mpzp dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek LXXIII/1339/VIII/2022 08.XI.2022 Rocznik 2022, poz. 8277 22.XI.2022 07.XII.2022 0,40
12
Mpzp “Rejon Stadionu Miejskiego”- część A LXXIII/1341/VIII/2022 08.XI.2022 Rocznik 2022, poz. 8279 22.XI.2022 07.XII.2022 7,80
źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna

 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do których opracowania przystąpiono w 2022 r.
Lp. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia w ha Numer uchwały Rady Miasta Poznania o przystąpieniu Data uchwały Rady Miasta Poznania o przystąpieniu
1 Mpzp dla obszaru “Osiedle Stefana Batorego – część północna” 35,48 LVIII/1071/VIII/2022 18.I.2022
2 Mpzp “Umultowo Wschód – rejon ulicy Jasne Błonie 1,87 LXIX/1241/VIII/2022 12.VII.2022
3
Mpzp w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej 91,00 LXX/1272/VIII/2022
06.IX.2022
4 Mpzp “Rejon ulicy Janikowskiej” 99,95 LXXV/1372/VIII/2022 06.XII.2022
5 Mpzp “Rejon ulicy Janikowskiej” 8,98 LXXV/1372/VIII/2022 06.XII./2022

źródło:Miejska Pracowania Urbanistyczna

 

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta.  Stan na 31 grudnia 2022 r.
 
Lp. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu Powierzchnia w ha Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego % powierzchni miasta
1 Plany w opracowaniu, 6004,5 141 22,93
2

w tym plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi

434,5 50 1,66
3 Plany obowiązujące 13740,4 310 52,46
4 Plany uchwalone oczekujące na wejście w życie 0 0 0
5 Razem plany uchwalone 13740,4 310 52,46
6 Razem plany w opracowaniu i plany uchwalone 19310,4 451 73,73
źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna