Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększanie ruchu turystycznego. Znaczną w tym rolę odgrywają m.in. stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Miasto Poznań powierzało znaczną część działań związanych z promocją i rozwojem turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest członkiem. Stowarzyszenie skupiało 70 członków, którymi poza Miastem Poznań w 2019 r. było 14 gmin tworzących Metropolię Poznań oraz Powiat Poznański, 3 samorządowe jednostki organizacyjne transportu oraz sportu i rekreacji, 17 hoteli, 1 sieć hotelowa, 5 restauracji, 13 instytucji kultury, 1 biuro podróży, 2 izby samorządu gospodarczego, 3 fundacje i stowarzyszenia oraz 10 przedsiębiorstw prywatnych.

Celem działalności PLOT jest w szczególności:

 • wspieranie rozwoju i integrowanie rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej
 • promocja krajowa i międzynarodowa Poznania oraz innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym informowanie o dostępnych atrakcjach, ciekawych obiektach, produktach turystycznych czy organizowanych wydarzeniach
 • inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych
 • wspieranie i rozwój informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej
 • wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz podnoszenie kwalifikacji osób związanych z branżą turystyczną

Działania promocyjne realizowane przez PLOT w 2019 r. obejmowały w szczególności:

 • promocję oferty kulinarnej Poznania, jako turystycznego wyróżnika miasta poprzez premierę bezpłatnej aplikacji mobilnej „Gdzie zjeść w Poznaniu?”, prezentującej oferty poznańskich lokali gastronomicznych. Aplikacja opracowana przez PLOT wspólnie z QR-TAG w 2019 r. została uznana za jedną z najlepszych (zajęła 2. miejsce) w konkursie Tourism Trends Awards w kategorii „Nowe technologie w turystyce”
 • redakcję portalu tematycznego poznan.travel, prezentującego treści turystyczne
 • prowadzenie w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) kanałów skierowanych do różnych grup osób takich, jak: @poznan.travel (dla turystów i turystek), @PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna (dla branży turystycznej i mediów), @PoznanConvnentionBureau (dla sektora turystyki biznesowej), @polceny (profil akcji „Poznań za pół ceny), @DniTwierdzyPoznan (profil akcji „Dni Twierdzy Poznań”)
 • prowadzenie kampanii promujących wydarzenia „Poznań za pół ceny” i „Dni Twierdzy Poznań”
 • współpraca z mediami, blogerkami, blogerami, influencerkami i influencerami w zakresie wsparcia ich w gromadzeniu materiałów, redakcji artykułów, dostarczania ilustracji nt. Poznania, dystrybucji komunikatów prasowych i organizacji konferencji prasowych

W ramach działań promocyjnych w 2019 r. PLOT wydał i wydrukował wiele pozycji wydawniczych, także w językach obcych. Wśród nich znalazły się:

 • foldery, publikacje: „Poznań najkrócej”, „Welcome to Poznań IUAES 2019”, „Poznań za pół ceny”, „Dni Twierdzy Poznań”
 • ulotki: „Gdzie zjeść w Poznaniu?”, „Aktywny Senior: atrakcje wokół Poznania”, „Poznań dla seniorów”, „Muzea i ekspozycje w Poznaniu”, Swarzędzki Szlak Meblowy, Kuchnia regionalna, „Dni Twierdzy Poznań”, „Poznań – Halka”, ulotki na forum agentów i agentek turystycznych w Las Vegas
 • plakaty: „Poznań za pół ceny”, „Dni Twierdzy Poznań”
 • wizytówki: „Atrakcje turystyczne Poznania”, „Gdzie zjeść w Poznaniu?”
 • mapy: rysunkowa, wydzierana, praktyczna
 • gra: „Poznań. Gra memo”

Działania PLOT-u w 2019 r. obejmowały także stałą współpracę z różnymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi odpowiedzialnymi za rozwój i promocję turystyki , wśród których znalazły się:

 • Wielkopolska Organizacja Turystyczna – PLOT promował ofertę Wielkopolski w kraju i zagranicą poprzez m.in. prowadzenie działalności informacyjnej, dystrybucję materiałów promujących Wielkopolskę (wydawnictw), w tym na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie oraz w punktach Informacji Turystycznej, udostępnianie informacji WOT-u za pośrednictwem np. mediów społecznościowych. Ponadto PLOT gromadził i przekazywał do WOT-u dane statystyczne dotyczące klientek i klientów w celach badawczych oraz udostępniał powierzchnie na okresowe akcje WOT-u
 • Polska Organizacja Turystyczna – PLOT wysyłał materiały promocyjne dotyczące Poznania i aglomeracji do Zagranicznych Ośrodków POT-u, prezentował oferty Poznania i aglomeracji na Polskim Stoisku Narodowym na międzynarodowych targach turystycznych, zorganizował we współpracy z POT-em 22 podróże studyjne i prasowe, POT współpracował i współfinansował organizację European Travel Agent Forum w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań – promocja oferty Poznania i aglomeracji poznańskiej na rynkach krajowym i międzynarodowym (organizacja stoiska na Międzynarodowej Giełdzie turystycznej ITB w Berlinie)

więcej o Stowarzyszeniu na badam.poznan.pl

 • Stowarzyszenie Szlak Piastowski w Wielkopolsce – PLOT m.in. reprezentował Poznań w Stowarzyszeniu oraz włączył się w organizację imprezy „Weekend na Szlaku Piastowskim”
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – PLOT w ramach zadnia publicznego UMWW zorganizował dla 10 przedstawicielek i przedstawicieli różnych firm z Polski i zagranicy wizytę studyjną „Potencjał turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski”
 • poznańskie uczelnie – Uniwersytet Ekonomiczny (wykłady gościnne dla studentek i studentów kierunków związanych z turystyką) oraz Wyższa Szkoła Bankowa (od 2019 r. m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń, staże studenckie, objęcie patronatem i udział w międzynarodowej konferencji „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych – problemy i wyzwania”)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych – współpraca PLOT-u przy organizacji: Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, podróży prasowej dla dziennikarzy z Uzbekistanu we współpracy z Ambasadą RP w Taszkencie, podróży prasowej dla dziennikarzy z Czech we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze. Promocja informacji o Poznaniu w mediach społecznościowych MSZ-etu, ambasad, konsulatów, instytutów na całym świecie podczas głosowania na European Best Destination i podczas promocji rogali świętomarcińskich
 • European Cities Marketing – ECM jest profesjonalną siecią skupiającą ponad 100 miast z ponad 30 krajów Europy, promującą i łączącą ich interesy dotyczące turystyki miejskiej. Celem ECM jest wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a także współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami. PLOT reprezentuje Poznań w ECM, pozostaje w stałym kontakcie z członkami ECM, co pozwala uzyskać odpowiedzi i porady na najbardziej aktualnie nurtujące problemy związane z turystyką, być na bieżąco z informacjami i działaniami związanymi z komunikacją marketingową dotyczącą turystyki na świecie, trendami i nowymi zjawiskami w turystyce oraz monitorowaniem i zarządzaniem informacją turystyczną. Wiedzę tę PLOT przekazuje branży turystycznej, punktom informacji turystycznej, gminom Metropolii Poznań oraz polskim miastom. Ponadto PLOT bierze udział w badaniach przeprowadzanych przez ECM dotyczących rynku turystycznego. Dzięki współpracy PLOT-u w ramach działań ECM i wymianie danych dotyczących ruchu turystycznego, Miasto Poznań znalazło się w 14. edycji raportu ECM będącego analizą porównawczą najważniejszych danych z 126 europejskich miast. Przedstawiciele PLOT-u uczestniczyli także w warsztatach Grupy Roboczej ECM, których tematem była informacja turystyczna

więcej o ECM na badam.poznan.pl

W 2019 r. przedstawiciele PLOT-u promowali ofertę turystyczną Poznania i okolic na międzynarodowych wydarzeniach takich, jak:

 • International Tourism Fair w Madrycie
 • Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie
 • Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu
 • Międzynarodowych targach przemysłu spotkań IMEX we Frankfurcie
 • American Travel Agent Forum w Las Vegas
 • European Travel Agent FORUM w Poznaniu

W 2019 r. PLOT zorganizował w Poznaniu 47 podróży studyjnych i prasowych, w których wzięło udział około 180 osób z następujących krajów: Albania, Australia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Korea, Kosowo, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Wielka Brytania, Włochy. Szczególne ożywienie nastąpiło na rynku amerykańskim i wschodnioazjatyckim. W podróżach uczestniczyły media, osoby prowadzące blogi, organizujące wycieczki, influencerki i influencerzy.

Ponadto PLOT podjął współpracę (jako koproducent) przy produkcji filmu familijnego „Tarapaty 2” i pomógł przy wyborze lokacji w Poznaniu. Premiera filmu zaplanowana jest na wrzesień 2020 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Działalność Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, jako miejskiej instytucji kultury, zorientowana była przede wszystkim na popularyzację i prezentowanie dziedzictwa kulturowego Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Ostrowa Tumskiego uznawanego za kolebkę państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz zabytkowych miejsc, które jako „Historyczny zespół miasta” zostały w 2008 r. przez Prezydenta RP wpisane na listę Pomników Historii, skupiającej zabytki o wyjątkowej wartości historyczno-kulturowej. W podejmowanych przez siebie wszechstronnych działaniach CTK TRAKT łączyło turystykę, historię, edukację i animację społeczną.

Swoje zadania CTK TRAKT wykonywało tworząc, upowszechniając i dostosowując do potrzeb rynku atrakcyjne produkty turystyki kulturowej, integrujące potencjał miasta w tym obszarze. W 2019 r. CTK TRAKT było operatorem 2 produktów: Traktu Królewsko-Cesarskiego oraz Bramy Poznania. W 2019 r. kontynuowano prace nad nowym obiektem – „Centrum Szyfrów ENIGMA”.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez CTK TRAKT w 2019 r. obejmowały:

 • zorganizowanie obchodów 5. rocznicy otwarcia Bramy Poznania
 • wydanie pierwszego polskiego tłumaczenia klasycznego dzieła „Interpretacja dziedzictwa” autorstwa Freemana Tildena
Polskie wydanie książki F. Tildena “Interpretacja dziedzictwa”

arch. CTK TRAKT, fot. Ł. Gdak
 • zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji popularno-naukowej „DZIEDZICTWO: interpretacja w działaniu”
 • zorganizowanie wydarzenia Scary TakeOver – Licealiści przejmują Bramę Poznania – wspólnie z klasą patronacką z IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
 • zorganizowanie i prezentacja 10 wystaw czasowych, w tym: we współpracy z Wydziałem Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wystawa jubileuszowa „100RZEŹBA – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, „Zwierzęta Cybiny”, „Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich”
 • zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wokół Enigmy. Od narodzin kryptologii matematycznej i złamania szyfru Enigmy do rewolucji informatycznej”. Konferencja była elementem prac związanych z przygotowaniami do uruchomienia nowego obiektu wystawienniczego Centrum Szyfrów ENIGMA
 • kontynuację cyklu seminariów „Odbiorcy Instytucji Kultury”, odbywających się pod patronatem Forum Edukatorów Muzealnych, przybliżających specyfikę poszczególnych grup odbiorczyń i odbiorców. Edycja seminarium w 2019 r. poświęcona była młodzieży
 • zorganizowanie cyklicznych, interaktywnych, rodzinnych koncertów „Pograjki”, które ukazując zwyczaje muzyczne, tradycje z różnych regionów Wielkopolski i świata oraz ich związki z lokalną historią Poznania miały budować w uczestniczkach i uczestnikach tożsamość kulturową

arch. CTK TRAKT, fot. Ł. Gdak
 • kontynuację cyklu wydarzeń „Poznański Szlak Legend dla Dzieci”, których ideą było rozpropagowanie poznańskiego dziedzictwa wśród najmłodszych oraz ich opiekunek i opiekunów. Oferta obejmowała: zorganizowanie gier miejskich w czasie ferii, Małą noc muzeów, spacer Szlakiem Legend, specjalny program przedstawiający legendę o rogalach świętomarcińskich
 • przygotowanie cyklu wydarzeń podczas „XV Weekendu z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim” pod hasłem „Miejsca wspólne”. Wydarzenia odbywały się na Starym Rynku oraz w Bramie Poznania i obejmowały: prelekcje, gry miejskie, spacery, koncert
 • kontynuację wydarzeń z cyklu „Zabytek Otwarty”, odkrywających miejsca ciekawe, choć rzadziej odwiedzane. W 2019 r. były to Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny oraz kościół i klasztor Jezuitów (kompleks podominikański)
 • zostanie członkiem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Nowe elementy działalności CTK TRAKT wprowadzone do stałej oferty turystycznej i kulturalnej w 2019 r. to m.in.:

 • rozszerzenie projektu „Fest Fyrtel” o Wildę. Inicjatywa polega na zdefiniowaniu, na podstawie spotkań z mieszkankami i mieszkańcami, charakteru i tożsamości śródmiejskich dzielnic w Poznaniu oraz wskazaniu w każdej z nich miejsc wyjątkowych, godnych uwagi i umieszczeniu ich na opracowywanych trasach turystycznych. Efekty działań zamieszczone są na portalu festfyrtel.pl
arch. CTK TRAKT, fot. Ł. Gdak
 • wzbogacenie stałej oferty zajęć edukacyjnych o „Bohaterki historii”, czyli zajęcia terenowe przybliżające postaci kobiet, ich rolę i pozycję w społeczeństwie
 • uzupełnienie zwiedzania głównej ekspozycji Bramy Poznania o nowy temat „Przejścia po przejściach – historia poznańskich mostów”,
 • wprowadzenie do oferty Spacerów sensorycznych po Ostrowie Tumskim, skierowanych do grup z placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych
 • zainicjowanie wydarzenia „Niebieski poranek” dedykowanego rodzinom z dziećmi oraz dorosłych ze spektrum autyzmu
 • dodanie nowych zajęć dla szkół specjalnych (klasy 1-3) „Waleczny rycerz” oraz „Rzeczne zagadki
 • zaproszenie do współpracy nauczycielek i nauczycieli w ramach inicjatywy „Pokój Nauczycielski”, aby wspólnie opracować tematyczną ofertę szkoleniową i wybrać grupy docelowe

W ramach bieżącej działalności edukacyjnej CTK TRAKT wykonało w 2019 r., m.in. takie zadania, jak:

 • oferowanie zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, na które składały się 74 tematy
 • kontynuację współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącym, w którym utworzono klasę patronacką
 • przeprowadzenie 4. edycji programu edukacyjnego dla szkół „Szkoła Dziedzictwa”, której motywem przewodnim była „ONA”
 • zorganizowanie różnych cyklów zajęć dla rodzin z dziećmi m.in: „Magiczny dywan”, „Małe psoty”, „Eksperymentowania”
Sceny nieistotne

arch. CTK TRAKT, fot. Ł. Gdak
 • zorganizowanie warsztatów dla seniorek i seniorów: „Senior – Turysta”, „Tryktrak, kulki, kości – gry i rozrywki poznaniaków w średniowieczu” (w ramach „Senioralni. Poznań”), „Opowieści przy kominku” (z okazji Dnia Babci i Dziadka)
 • zorganizowanie zajęć dla dorosłych „Rattanowe plecionki” (w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa)
 • zapewnienie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich
 • zrealizowanie programu dla podopiecznych środowiskowych domów samopomocy
 • regularne, bezpłatne oprowadzania po ekspozycji głównej Bramy Poznania

W 2019 r. CTK TRAKT popularyzowało historię Poznania i jego walory turystyczne, przygotowując różnego rodzaju wydawnictwa, które łącznie wydrukowano w nakładzie 27,6 tys. egzemplarzy. Wśród pozycji wydawniczych znalazły się:

 • magazyn „DZIKHI BIT 2019” (Nieregularnik Bramy Poznania i Traktu Królewsko-Cesarskiego) – po raz pierwszy zawierał wybrane artykuły przetłumaczone na języki angielski i rosyjski
 • publikacja „Szkoła dziedzictwa. Ona”, stanowiąca podsumowanie cyklicznego programu edukacyjnego „Szkoła dziedzictwa”
 • publikacja „Osoby z niepełnosprawnością intelektualną/2017 w instytucji kultury”, podsumowująca cykl seminariów „Odbiorcy instytucji kultury”
 • publikacja „Interpretacja dziedzictwa” Freemana Tildena przetłumaczona na jęz. polski
 • folder „Poznański Szlak Nauki na Trakcie Królewsko-Cesarskim
 • mapa „Fest Fyrtel. Wilda. Mapa Atrakcji
 • katalog z ofertą zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli 2019/2020
 • karty pracy do nauczania jęz. polskiego jako drugiego „Witaj w Poznaniu

Wśród wydarzeń zorganizowanych przez CTK TRAKT najliczniejsze pod względem frekwencji w 2019 r. były:

 • wystawa czasowa „100Rzeźba – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” – 15,5 tys. osób
 • zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli – 14 tys. osób
 • wystawa czasowa „Zwierzęta Cybiny” – 11,8 tys. osób
 • wystawa czasowa „Sceny nieistotne” – 7,5 tys. osób
 • wystawa czasowa „Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich” – 4,2 tys. osób
 • „Wielka Majówka. V rocznica otwarcia” – ok. 3 tys. osób
 • program edukacyjny dla szkół „Szkoła dziedzictwa. Ona” – 1,3 tys. osób
 • „Rzeka żywa. Wszyscy jesteśmy zwierzętami” – 1,1 tys. osób
 • „Poznański Szlak Legend dla Dzieci” – 1,1 tys. osób
 • „XV Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim” – ok. 1 tys. osób
 • „Pograjki” – ok. 800 osób
 • „Zabytek Otwarty” – 735 osób
 • letnie spacery z przewodnikiem lub przewodniczką na Trakcie Królewsko-Cesarskim – ok. 500 osób