W ramach nowego budownictwa komunalnego w Poznaniu w 2017 r. oddano do użytku 90 mieszkań, a w trakcie realizacji było 260 lokali mieszkalnych.

Nowe inwestycje

W 2017 r.:

  • zakończono budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bolka z 90 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi oraz 2 budynków mieszkalnych przy ul. Dymka z 94 mieszkaniami i 2 lokalami użytkowymi
  • ponad 30% stopień zaawansowania osiągnięto w realizacji 2 budynków mieszkalnych przy ul Zawady (46 mieszkań i 2 lokale użytkowe).
  • w II półroczu 2017 r. rozpoczęto budowę 8 budynków wielorodzinnych ze 120 lokalami przy ul. Biskupińskiej.
  • w trakcie przygotowania do realizacji znajdowało się ponad 700 mieszkań (przy ulicach: Opolskiej, Nadolnik, Hulewiczów i Darzyborskiej).

Kredyt EBI

W 2017 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych udzielił ZKZL kredytu w wysokości 178 mln zł z przeznaczeniem na:

  • budowę ponad 1 tys. mieszkań komunalnych i socjalnych
  • gruntowy remont 8 kamienic mający na celu poprawę efektywności energetycznej budynków
  • modernizację budynków przychodni zdrowia.

Oprócz prac termomodernizacyjnych realizowane będą także roboty ogólnobudowlane i konserwatorskie, zabezpieczające przed degradacją obiekty zabytkowe, stanowiące dziedzictwo europejskiej kultury materialnej.

Uzyskany z EBI korzystnie oprocentowany kredyt długoterminowy umożliwi sfinansowanie programu inwestycyjnego, którego efektem ma być zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ani na wynajęcie lokum na wolnym rynku.

Nowe budownictwo mieszkaniowe w największych miastach Polski (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania 4 069 11 063 2 520 203 468 8 875
Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w m2 61,7 56,0 75,9 63,0 59,2
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto 7 432 10 582 3 552 22 770 10 276
Liczba mieszkań, na których wydano pozwolenia na budowę 6 909 12 889 4 628 24 069 13 828
źródło: GUS