W 2018 r. realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. Dzięki dofinansowaniu Miasta, zorganizowano 19 wykładów wybitnych wykładowców z różnych stron świata, w których uczestniczyło ok. 3,3 tys. słuchaczy.

Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte m.in. z takich dziedzin, jak: muzyka, prawo, biologia, psychologia, politologia, językoznawstwo, teologia, żywienie człowieka, socjologia, chemia, fizyka, geografia, stosunki międzynarodowe, pedagogika czy marketing.

Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2018 r.:

 • prof. Roger Birnstingl (Wielka Brytania) wykład otwarty na Akademii Muzycznej w Poznaniu pt. “Historia fagotu w europejskich orkiestrach symfonicznych
 • prof. Nico Schrijver (Holandia) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “The Role of Non-Permanent Members on the UN Security Council. Key Players or Lame Ducks? An International Law Perspective
 • prof. Robert A.D. Cameron (Wielka Brytania) wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. “Slugs and Snails: a SLIMY success story”’
 • prof. Alfons O. Hamm (Niemcy) wykład na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu pt. “Kiedy strach i lęk wymykają się spod kontroli
 • prof. Phillip J. Ardoin (USA) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “The Greatest Show on Earth: Donald Trump’s American Revolution
 • prof. Meenakshi Bharat (Indie) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “India: Many Languages/Diverse Cultures
 • ks. prof. Augusto Sarmiento (Hiszpania) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “Przemiana struktury rozumienia pojęcia małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie
 • prof. Alfredo Martinez (Hiszpania) wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. “Lifestyle determinants of obesity
 • prof. Michael Burawoy (USA) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “A Century of Ethnography – Celebrating the Global Imagination of The Polish Peasant
 • prof. Erik M. Shapiro (USA) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “Radiology in regenerative medicine…Oh, the Things You Can Do!!!
 • prof. Ben L. Feringa (Holandia) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.: „The Art of Building Small
 • prof. Wil van der Aalst (Niemcy, Holandia) wykład otwarty na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu pt.: „Responsible Data Science in a Dynamic World
 • dr Jan Camenisch (Szwajcaria) wykład otwarty na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu pt.: „The Pros and Cons of Blockchain for Privacy
 • prof. Leslie Valiant (USA) wykład otwarty na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu pt.: „What Needs to be Added to Machine Learning?”
 • prof. Olav Slaymaker (Kanada) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “Our future world
 • prof. Richard Wilson (Wielka Brytania) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “O współczesnych wyzwaniach, oczekiwaniach i przesunięciach porządków świata
 • prof. Tughral Yamin (Pakistan) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “The current regional security situation: Afghanistan, Iran, and Pakistan
 • prof. dr Zbigniew Formella (Polska/Włochy) wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. “Profil psychopedagogiczny młodzieży dorastającej we współczesnej Europie
 • prof. Adamantios Diamantopoulos (Austria) wykład otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. “How Country Stereotypes Impact Consumer Behaviour: Activation, Nature and Impact