W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak:

 • informatyka,
 • badania genetyczne,
 • immunologia, biotechnologia,
 • chemiczne źródła energii,
 • aparatura naukowo-badawcza,
 • nowe odmiany roślin uprawnych,
 • strategie logistyczne.

Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

W Poznaniu funkcjonuje ok. 200 placówek, które zostały przez Główny Urząd Statystyczny zaliczone do jednostek prowadzących działalność B+R. W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność badawczo-rozwojową 732 mln zł, tj. blisko dwukrotnie więcej niż w 2010 r., w tym 201 mln zł na prace rozwojowe.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), działający przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza to pierwszy powstały w Polsce park tego typu. Od 1995 r. aktywnie wspiera przedsiębiorców i naukowców w ich działalności badawczej i innowacyjnej.

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych. PPNT realizuje międzynarodowe projekty, organizuje szkolenia oraz pełni funkcje inkubacyjne, wspomagając powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie.

PPNT posiada – jako jedyny park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii A, a także certyfikat EU|BIC oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji.

Park posiada duży dorobek naukowo-technologiczny – na liście własności intelektualnej znajduje się m.in. 30 patentów i zgłoszeń patentowych, a także ponad 40 opracowanych technologii, z których część została wdrożona do produkcji.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., prowadzi działalność Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego z Inkubatorem Przedsiębiorczości (PPTP). W ramach PPTP powstają 3 powiązane ze sobą strefy: biurowa, inkubacyjna i przemysłowo-produkcyjna.

Celem PPTP jest sprzyjanie efektywnemu transferowi do gospodarki innowacji i technologii poprzez budowanie więzi kooperacyjnych pomiędzy firmami, lokatorami PPTP a sektorem naukowo-badawczym i działającymi parkami naukowymi oraz centrami zaawansowanych technologii.

W latach 2012 – 2018 w inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 95 młodych przedsiębiorstw, w dużej mierze należących do branży ICT.

W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”. W najbliższych latach, na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C”, o powierzchni ponad 5 tys. m2.

Centrum NanoBioMedyczne

Na Morasku funkcjonuje Centrum NanoBioMedyczne, stanowiące wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Działalność Centrum jest realizowana przy współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce.

Centrum NanoBioMedyczne zajmuje się strukturami nanometrycznymi, które pomogą tworzyć nowe leki, urządzeniami elektronicznymi i materiałami. Podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie kadr w zakresie nowoczesnych technologii.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Na terenie Kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na Morasku funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem:

 • 5 poznańskich uczelni:
  • Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego,
  • Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • Uniwersytetu Medycznego,
  • Politechniki Poznańskiej,
 • 4 instytutów Polskiej Akademii Nauk:
  • Instytutu Chemii Bioorganicznej,
  • Instytutu Genetyki Roślin,
  • Instytutu Genetyki Człowieka,
  • Instytutu Fizyki Molekularnej,
 • Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
 • Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta Poznania.

Celem przedsięwzięcia, koordynowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, było utworzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów z nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

W Poznaniu funkcjonuje Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, które stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Centrum jest także siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, które jest liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. PCSS jest operatorem:

 • światłowodowej, krajowej sieci naukowej PIONIER,
 • miejskiej sieci światłowodowej POZMAN,
 • Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej.

W budynku Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego prowadzi działalność Centrum Innowacji PCSS-Huawei. Centrum dysponuje systemem komputerowym HPC Orzeł/Eagle firmy Huawei.

W ramach PCSS, przy ul. Zwierzynieckiej funkcjonuje FutureLab – Inteligentna Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości PCSS. Znajdują się tam m.in. „żywe laboratoria”, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których firmy i organizacje mogą testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

Prywatne parki technologiczne

W działania proinnowacyjne włącza się także sektor niepubliczny otwierając parki technologiczne i inkubatory, w tym m.in.:

 • Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower – park naukowo-technologiczny z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu,
 • YouNick Technology Park w Złotnikach k. Poznania – funkcjonujący od 2006 r. pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny. Swoją siedzibę mają tam firmy zajmujące się m.in. projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem, działalnością usługową oraz produkcyjną. W YouNick rozwinęło się 160 firm prowadzących nowatorskie biznesy w Polsce i za granicą,
 • Eureka Technology Park w Dąbrowie k. Poznania – pierwszy w Polsce działający sieciowo ośrodek nowoczesnych technologii i innowacji,
 • Park Technologiczny INEA PARK wraz z jednym z największych w Wielkopolsce nowoczesnym Data Center w Wysogotowie k. Poznania,
 • Inkubator Biznes i Nauka przy ul. Obornickiej w Poznaniu, którego celem jest zapewnienie infrastruktury dla firm działających na styku nauki i biznesu.

Innowacyjne firmy zagraniczne

W 2018 r. w Poznaniu otwarto nowe centra IT i R&D, m.in:

 • Sensire (Finlandia) – działalność w zakresie technologii IoT,
 • Homag (Niemcy) – centrum badawczo-rozwojowe,
 • Payworks (Niemcy) – centrum badawczo-rozwojowe (branża fintech),
 • FEV (Niemcy) – centrum badawczo-rozwojowe w sektorze automotive.