Działania promocyjne prowadzone w 2018 r. przez Miasto Poznań obejmowały przede wszystkim na przedsięwzięciach skierowanych do mieszkańców. Ich treść definiowały rocznice historyczne, kampanie wynikające z potrzeb mieszkańców i zadań samorządu.

Poniżej przedstawiono najciekawsze wydarzenia i działania współorganizowane przez Miasto Poznań w 2018 r.


#NAWOLNYM – w lipcu i sierpniu na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania po raz trzeci odbyły się wydarzenia w ramach cyklu kulturalnego #NaWolnym. Poznań zaprezentował się jako miasto promujące oferujące bezpłatny dostęp do kultury, umożliwiający swoim mieszkańcom obejrzenie spektakli i koncertów artystów nie tylko z Poznania, ale i z całej Polski.

#NAFALACH – w 2018 miała miejsce pierwsza edycja letniego festiwalu muzycznego w Poznaniu – #NaFalach. Koncerty organizowane przez Miasto Poznań odbywały się przez całe lato nad jeziorami: Maltańskim i Strzeszyńskim.

POZnań Ice Festival 2018 – 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby Lodowej zgromadziła 24 rzeźbiarzy z całego świata.

Poznań Półmaraton – Miasto wsparło finansowo poznański półmaraton. W imprezie udział wzięli zawodnicy z ponad 20 krajów.

Internetowa platforma partycypacji społecznej „Otwarty Poznań” www.otwartypoznan.pl – jest to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie pozwalające na zaangażowanie interesariuszy – mieszkańców Poznania (i nie tylko), w szereg działań wpisujących się w koncepcję Smart City, łączące technologię z filozofią angażowania mieszkańców w sprawy lokalne.

Wdrożenie tego nowatorskiego rozwiązania komunikacji z mieszkańcami jest przykładem innowacji procesowej, powodującej usprawnienie pracy Urzędu Miasta Poznania oraz podniesienie jakości obsługi mieszkańców.

Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL – to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Polega na współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Program zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami.

Atutem programu CIL jest możliwość realizacji przez mieszkańców lokalnych inicjatyw oddolnych – które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłaszane przez wspólnoty.

W 2018 r. zrealizowano łącznie 106 inicjatyw oddolnych mieszkańców na łączną kwotę 406 974 zł, z czego w ramach regrantingu dofinansowano 56 inicjatyw oddolnych na kwotę 275 182 zł.

Best European Christmas Market 2019 – Poznański Jarmark Świąteczny jako pierwszy polska impreza tego typu w historii, został nominowany w prestiżowym plebiscycie na Najlepszy Europejski Jarmark Świąteczny. Poznań zajął w głosowaniu 6. miejsce.

European Best Destination 2019 – Poznań jako jedyne polskie miasto uzyskał nominację do tytułu najlepszej europejskiej destynacji turystycznej. Organizatorem plebiscytu jest European Best Destinations (EBD) – organizacja, która prowadzi serwis internetowy europeanbestdestinations.com – jeden z najchętniej odwiedzanych stron poświęconych turystyce w Europie.

Poznań został nominowany ze względu na:

  • swoją autentyczność i świeżość,
  • wysoką jakość oferty,
  • bezpieczeństwo,
  • klimat miasta współtworzony m.in. przez studentów oraz rosnącą popularność w mediach społecznościowych.