Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmuje liczne działania samodzielnie oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla najstarszych mieszkańców Poznania.

Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS) realizuje zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie seniorów. Do zadań CIS należą m. in.:

 • współpraca ekspercko/doradcza z podmiotami działającymi na rzecz seniorów (fundacje, stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, placówki zdrowotne) oraz współpraca z seniorami, organizacjami pozarządowymi, władzami Miasta w celu tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych,
 • pozyskanie partnerów wśród jednostek działających na rzecz seniorów,
 • aktualizacja bazy danych o jednostkach działających na rzecz seniorów, 
 • objęcie patronatem akcji i wydarzeń skierowanych do seniorów,
 • prowadzenie wydarzeń i kampanii dedykowanych seniorom,
 • działalność promocyjno-informacyjna – informowanie o działalności Centrum oraz ofercie skierowanej do seniorów przy pomocy włąsnych kanałów informacyjnych, m.in.:
  • prowadzenie Pokoju Informacyjnego,
  • obsługa infolinii informacyjnej,
  • prowadzenie strony internetowej (62 tys. użytkowników, 111 tys. sesji od stycznia do grudnia 2018 r.),
  • przygotowanie cotygodniowego wydania newslettera CentrumIS,
  • prowadzenie Cyfrowego Informatora Seniora,
  • prowadzenie profilu CentrumIS na Facebooku (3 tys. polubień, 2,9 tys. osób obserwujących – stan na grudzień 2018 r.),
  • prowadzenie profilu Miejsca Przyjazne Seniorom,
  • prowadzenie działalności informacyjnej z udziałem wolontariuszy informacyjnych,
  • informowanie o działalności CIS oraz ofercie skierowanej do seniorów za pośrednictwem mediów lokalnych.

Przykłady wybranych cyklicznych projektów i wydarzeń dla seniorów realizowanych w 2018 r. przez CIS:

 • kampania SeniorWFormie. Kampania skierowana jest do seniorów i organizatorów zajęć rekreacyjnych, aby zachęcać ich do projektowania oferty z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i oczekiwań osób starszych. W ramach kampanii opisywane są zasady i walory najróżniejszych dyscyplin sportowych, promowane miejsca, w których pod okiem specjalistów można uczyć się i bezpiecznie uprawiać różne dyscypliny sportowe. Kampania jest objęta patronatem Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu,
 • Poznańska Akademia Bezpieczeństwa. Celem wspólnego projektu, tworzonego z Komendą Miejską Policji, jest uczulenie najstarszych mieszkańców Poznania na sposoby oszustw (np. „na wnuczka”, „na legendę”), z jakimi mogą się spotkać, informowanie jak się przed nimi bronić i jak postępować, kiedy już dojdzie do przestępstwa. W projekcie uczestniczą także Straż Miejską oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP. W trakcie przygotowań nawiązano współpracę także z Wielkopolską Stacją Pogotowia Ratunkowego oraz Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Partnerem inauguracji zostało Collegium Da Vinci. Patronat medialny objęła Gazeta Senior, Radio Pogoda oraz TVK Winogrady,
 • VIII edycja „Senioralni.Poznań”. To trwająca przez cały październik impreza, mająca umożliwić seniorom uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych na najwyższym, akademickim poziomie, mająca na celu zamanifestowanie obecności i potencjału osób starszych. Większość wydarzeń miała charakter otwarty i zakładała bezpłatny udział seniorów. W trakcie imprezy Senioralni. Poznań zorganizowano i współorganizowano:
  • 7 warsztatów rozwojowych w Centrum Inicjatyw Senioralnych, w których uczestniczyło ok. 140 osób,
  • wykłady otwarte – współpraca z poznańskimi uczelniami – udział około 150 osób,
  • nawiązano współpracę z około 70 organizacjami i podmiotami, które zorganizowały 150 wydarzeń takich jak zajęcia pokazowe, drzwi otwarte i inne,
Inauguracja VIII edycji Senioralni.Poznań

arch. UMP
 • Targi “VIVA SENIORZY!”. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się IX edycja targów senioralnych VIVA SENIORZY! W ciągu 2 dni targi odwiedziło blisko 4 tys. osób. Nowością w 2018 r. był podział ekspozycji na cztery strefy tematyczne: ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ, WIEDZA I OTOCZENIE z wydzielonymi specjalnymi powierzchniami: warsztatową, wykładową oraz główną. Wśród 100 wystawców było 40 organizacji pozarządowych i klubów seniora z Poznania i Wielkopolski, które otrzymały od organizatorów możliwość nieodpłatnego zaprezentowania swojej oferty na stoisku wystawienniczym,
Targi VIVA SENIORZY!

arch. CIS
 • akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Poznaniu otwartych na potrzeby seniorów, które dostosowały swoją architekturę oraz oferowane produkty, usługi i zniżki do potrzeb seniorów, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane. W 2018 r. wpłynęło 9 wniosków o przyznanie Certyfikatu „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Kapituła pozytywnie rozpatrzyła 7 wniosków,
 • Tytka Seniora oraz jej elektroniczna wersja. Kontynuowano współpracę z instytucjami kultury (np. kina, teatry, CK Zamek) oraz innymi podmiotami, które udostępniają swoje materiały promocyjne w postaci ulotek/broszur. Informacje oraz dodatkowo również oferta CIS i Miejsca Przyjazne Seniorom są umieszczane w kwadratowej kopercie o nazwie „Tytka Seniora”. Miesięczny nakład wynosi 1000 egz. Tytka Seniora dystrybuowana jest przede wszystkim w Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji Miejskiej i Centrum Kultury Zamek oraz Centrach Informacji Turystycznej. W 2018 r. ukazało się 11 wydań Tytki Seniora,
 • dedykowane seniorom eventy, takie jak np.: „Potańcówka Na Wolnym”, na której bawiło się ponad 400 osób, 2 spektakle „Rodzina Addamsów”, 2 Koncerty Kolędowe w Teatrze Muzycznym, w których udział wzięło ponad 800 seniorów,
 • Poznańska Parada Pokoleń. Było to pierwsze wydarzenie dla rodzin, łączące pokolenia – seniorów z młodzieżą, dziadków z wnukami. W programie znalazły się atrakcje zarówno dedykowane poszczególnym pokoleniom jak i takie, które podkreśliły znaczenie współpracy międzypokoleniowej. Dla najmłodszych zorganizowano strefę animacji a dla młodzieży i dorosłych warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków, dla seniorów warsztaty gwary młodzieżowej,
 • kampanie i projekty: kontynuowano „We love eating! Rozsmakuj się w zdrowiu”, „Animator Senioralny”, czy „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”.

W ramach projektu Poznański Wolontariat 60+, którego celem jest aktywizacja osób starszych, utworzono grupę wolontariuszy i wolontariuszek systematycznie wspierających CIS w dystrybucji informacji. W 2018 r. pozyskano 40 nowych ochotników, z którymi podpisano umowy.

Ponadto z Centrum współpracowała grupa 14 wolontariuszy udzielających konsultacji i porad z zakresu nowych technologii dla najstarszych mieszkańców miasta, a także doraźnie tworzone grupy „akcyjne” pomagające przy organizacji wydarzeń dla seniorów.