Ochrona zabytków

W 2017 r. poznański rejestr zabytków obejmował 697 obiektów nieruchomych i ruchomych. Zabytki wpisane do rejestru W 2017 r. do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Poznania wpisano 3 obiekty o szczególnych wartościach dla dziedzictwa kulturowego. Zabytki dodane do rejestru zabytków w 2017 r. Zabytek Rodzaj zabytku (ruchomy/nieruchomy) Uzasadnienie Zespół Elektrociepłowni Poznańskiej EC I, Ostrów Tumski nieruchomy […]

Read More…