Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

W 2020 r. kontynuowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”. Zrealizowane działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości dotyczącej kwestii umieszczania reklam, tablic i urządzeń technicznych, a w efekcie do poprawy jakości i estetyki Starego Miasta. Chcąc ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do wymogów uchwały, organizowano konsultacje oraz udzielano […]

Read More…

Opieka nad zabytkami w Poznaniu

Mając na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Poznania, Miasto corocznie przekazuje dotacje na remonty i konserwację poznańskich zabytków.   Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2020 r. Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł Kościół oo. Franciszkanów przy ul. Franciszkańska 2 konserwacja i restauracja wnętrz oraz elementów wyposażenia wystroju kościoła 1 900 000 Kamienica przy ul. Roosevelta 6/7 […]

Read More…

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

W 2019 r. podejmowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”. Aby ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do wymogów Uchwały organizowano spotkania konsultacyjne, udzielano indywidualnych porad, przygotowano ponad 50 wizualizacji, a także wydano ulotkę „Jak legalnie umieścić szyld na budynku w Parku Kulturowym?”. Wyznaczony pracownik Biura Miejskiego Konserwatora […]

Read More…

Opieka nad zabytkami w Poznaniu

Miasto Poznań corocznie przekazuje dotacje na remont i konserwacje zabytków w Poznaniu w celu poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Kwota na dofinansowanie zabytków jest systematycznie zwiększana, a w 2019 r. wyniosła 3,7 mln zł.   Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2019 r. Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł Kościół Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2 wzmocnienie fundamentów frontu kościoła 1 […]

Read More…

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

W 2018 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu (uchwała nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2018 r.). „Park Kulturowy Stare Miasto” został utworzony w celu ochrony: krajobrazu kulturowego, zabytków nieruchomych, przestrzeni publicznych historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków oraz stanowiącego część Pomnika Historii „Poznań – historyczny zespół miasta”. Granica “Parku […]

Read More…

Opieka nad zabytkami w Poznaniu

Miasto Poznań corocznie przekazuje dotacje na remont i konserwacje zabytków w Poznaniu w celu poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Kwota na dofinansowanie zabytków jest systematycznie zwiększana, a w 2018 r. wyniosła 2,5 mln zł. Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2018 r. Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł Kamienica przy ul. Roosevelta 5/ Krasińskiego 1 naprawa dachu w kamienicy secesyjnej […]

Read More…

Ochrona zabytków

W 2017 r. poznański rejestr zabytków obejmował 697 obiektów nieruchomych i ruchomych. Zabytki wpisane do rejestru W 2017 r. do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Poznania wpisano 3 obiekty o szczególnych wartościach dla dziedzictwa kulturowego. Zabytki dodane do rejestru zabytków w 2017 r. Zabytek Rodzaj zabytku (ruchomy/nieruchomy) Uzasadnienie Zespół Elektrociepłowni Poznańskiej EC I, Ostrów Tumski nieruchomy Wyjątkowy przykład architektury przemysłowej okresu międzywojennego na terenie Polski. Świadectwo rozwoju myśli technicznej […]

Read More…