fbpx

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

W 2018 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu (uchwała nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2018 r.). „Park Kulturowy Stare Miasto” został utworzony w celu ochrony: krajobrazu kulturowego, zabytków nieruchomych, przestrzeni publicznych historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków oraz stanowiącego […]

Read More…

Opieka nad zabytkami w Poznaniu

Miasto Poznań corocznie przekazuje dotacje na remont i konserwacje zabytków w Poznaniu w celu poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Kwota na dofinansowanie zabytków jest systematycznie zwiększana, a w 2018 r. wyniosła 2,5 mln zł. Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2018 r. Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac […]

Read More…

Ochrona zabytków

W 2017 r. poznański rejestr zabytków obejmował 697 obiektów nieruchomych i ruchomych. Zabytki wpisane do rejestru W 2017 r. do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Poznania wpisano 3 obiekty o szczególnych wartościach dla dziedzictwa kulturowego. Zabytki dodane do rejestru zabytków w 2017 r. Zabytek Rodzaj zabytku (ruchomy/nieruchomy) Uzasadnienie Zespół Elektrociepłowni Poznańskiej EC I, Ostrów Tumski nieruchomy […]

Read More…