Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 14,3 tys. EURO na mieszkańca.

Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności miast

W 2020 r. Miasto Poznań zostało docenione w kolejnej edycji prestiżowego rankingu European Cities and Regions of the Future 2020/21 publikowanego przez fDi Magazine – oddział The Financial Times. Miasto Poznań zajęło w rankingu tym następujące miejsca:

 • TOP 10 Średnich miast w kategorii „Strategia FDI” – 8. miejsce;
 • TOP 10 Średnich miast w kategorii „Miasto przyjazne biznesowi” – 9. miejsce.

W 2020 r. Poznań doceniono także w międzynarodowym konkursie Emerging Europe Awards pn. „Business-Friendly Cities Perception 2020”. Poznań zajął w nim następujące miejsca:

 • TOP 10 w kategorii „Local Authority Support” – 3. miejsce;
 • TOP 10 w kategorii „Smart City Development” – 4. miejsce (1. miejsce wśród polskich miast w tej kategorii);
 • TOP 10 w kategorii „Quality of Life” – 6. miejsce (3. miejsce wśród polskich miast w tej kategorii).

Atrakcyjność Poznania dla inwestorów została także potwierdzona wysokimi pozycjami w rankingach i konkursach krajowych. W 2020 r. Poznań m.in.:

 • po raz 6. otrzymał nagrodę „Outsourcing Stars” fundacji Pro Progressio; Poznań zdobył nagrodę w kategorii „Miasto najlepsze dla sektora usług nowoczesnych”;
 • uzyskał tytuł „Miasto Przyjazne Inwestorom” w konkursie Prime Property Prize 2020 za działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego i tworzenia warunków do zwiększenia aktywności inwestorów;
 • zajął 3. miejsce w rankingu „Miasto Przyjazne dla Inwestorów” Polskiego Związku Firm Deweloperskich; w rankingu oceniano czas potrzebny na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę oraz stopień pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • uzyskał tytuły „Gmina na 5!” i „Złota Gmina na 5!” nadane przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie; instytut ten oceniał działania gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów.

Na początku 2021 r., podczas konferencji CEE Business Services Summit&Awards 2021, Poznań uzyskał tytuł „Najbardziej dynamicznie rozwijającego się miasta w Polsce“. Poznań został doceniony za wzrost nowych inwestycji w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz za projekty i inicjatywy, które wspierają rozwój branży BPO/SSC.

Miasto Poznań zostało także wysoko ocenione przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL Poland) za warunki dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Poznań zajął 1. miejsce w 2 kategoriach „Jakość lokalnych uniwersytetów” i „Poziom płac” oraz 2. miejsce w 4 kategoriach: „Całościowa subiektywna ocena ośrodka jako miejsca prowadzenia działalności przez respondentów”, „Koszt wynajęcia powierzchni biurowej”, „Percepcja ogólnej jakości życia”, „Współpraca z lokalną jednostką obsługi inwestora”.

W 2020 r. w rankingu „Perły Samorządu” organizowanym przez „Dziennik – Gazetę Prawną” Poznań otrzymał wyróżnienie w kategorii „Lider Dobrych Praktyk” za dwa projekty wspierające przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu IT (konferencja pozitive technologies) i przemysłu gier (projekt unijny „ZaGRAjmy w Wielkopolsce”).

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

W Poznaniu inwestują firmy zagraniczne znajdujące się w grupie:

 • TOP 20 największych inwestorów zagranicznych w Polsce: Adinan Topco (Luksemburg), Famille Mulliez (Francja), Familien Porsche/Piëch (Austria), Kingfisher (Wielka Brytania), Orange (Francja), Schwarz Beteiligungs (Niemcy), Veolia Environnement (Francja);
 • TOP 20 największych pracodawców zagranicznych w Polsce: Carrefour (Francja), CK Hutchison Holdings (Hongkong), D. Schwarz Beteulings (Niemcy), Famille Mulliez (Francja), Familien Porsche/Piëch (Austria), Ferrovial (Hiszpania), Interogo Foundation (Liechtenstein), Kingfisher (Wielka Brytania), Orange (Francja), Schwarz Beteiligungs (Niemcy), Sociedade Francisco Manuel Dos Santos (Portugalia).

Szacuje się, że na koniec 2020 r. wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 7,7 mld EURO, czyli 14,3 tys. EURO na mieszkańca. W mieście zainwestowało ponad 270 dużych inwestorów zagranicznych. Dwie trzecie kapitału zagranicznego pochodziło z Francji, Japonii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, a do największych inwestorów należeli: Asahi, Beiersdorf, Bridgestone, Exide Technologies, GlaxoSmithKline, Kronospan, Mars, Neinver, Unilever, Veolia, Volkswagen.

Największy kapitał zagraniczny został zainwestowany w produkcję przemysłową, przede wszystkim motoryzacyjną, spożywczą i farmaceutyczną, handel i rynek nieruchomości, w tym biurowych, handlowych, hotelowych i mieszkaniowych. W tym zakresie dużą aktywność inwestycyjną prowadzili m.in.: Budimex, Garvest Real Estate, Monday Development, REF Eastern Opportunities, Ronson Development, Skanska. Część z nich to polskie oddziały lub spółki dużych firm zagranicznych.

Osobną grupę inwestorów zagranicznych stanowiły firmy, fundusze inwestycyjne oraz osoby prywatne, które obejmowały udziały w już działających spółkach. Część inwestorów lokowała swoje przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie granic Poznania, na obszarze Metropolii Poznań, korzystając z bogatych zasobów miasta, w tym poznańskiego rynku pracy i kadry naukowej.

W 2020 r. do największych inwestycji zagranicznych należały:

 • rozbudowa zakładu produkcyjnego i magazynu opon przy ul. Bałtyckiej o wartości 160 mln euro; inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu i zwiększenie wydajności produkcyjnej do 40 tys. opon dziennie oraz rozbudowę magazynu opon do 65 tys. m2 powierzchni, co umożliwia składowanie ponad 1 mln opon; zatrudnienie ma zwiększyć się o 150 osób; inwestor bezpośredni: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.;
 • rozbudowa zakładu produkcji kosmetyków przy ul. Gnieźnieńskiej o wartości 700 mln zł; inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu o nowe hale produkcyjne, nowoczesne budynki techniczne, magazyn wysokiego składowania oraz budynki biurowe; powstanie również nowy parking dla pracowników; inwestycja pozwoli na podwojenie zdolności produkcyjnych i zwiększenie zatrudnienia do 800 osób (o 50%); prace budowlane rozpoczną się w 2021 r.; inwestor bezpośredni: Grupa Beiersdorf;
 • budowa kompleksu Nowy Rynek o powierzchni 3,8 ha z 5 budynkami biurowo-usługowo-mieszkaniowymi i otwartą przestrzenią wypoczynkowo-rekreacyjną; w I etapie zbudowano budynki biurowe o łącznej powierzchni 64 tys. m2, a w 2021 r. rozpoczęto budowę kolejnego biurowca o powierzchni 28,5 tys. m2; inwestor bezpośredni: Skanska Property Poland Sp. z o.o.;
 • budowa kompleksu mieszkalno-biurowo-usługowego Zajezdnia przy ulicach: Gajowej, Zwierzynieckiej, Sienkiewicza, Kraszewskiego o powierzchni zabudowy 40 tys. m2, z czego 19 tys. m2 zajmie powierzchnia 359 mieszkań, a po 10 tys. m2 zajmą powierzchnie handlowa i biurowo-usługowa; w ramach inwestycji powstaje także 430 miejsc parkingowych; inwestor bezpośredni: REF Eastern Opportunities Sp. z o.o.;
 • budowa biurowca Andersia Silver Tower przy ul. Królowej Jadwigi o powierzchni biurowej 39 tys. m2, z 25 kondygnacjami naziemnymi i 3 kondygnacjami podziemnymi oraz 244 miejscami parkingowymi; koszt inwestycji wynosi 250 mln EURO; inwestor bezpośredni: Andersia Retail Sp. z o.o. i Probuild Sp. z o.o.;
 • zakończenie budowy kompleksu biurowców Pixel 3 przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni użytkowej 19,3 tys. m2, w tym 17 tys. m2 stanowi powierzchnia biurowa; w ramach inwestycji powstało także 320 miejsc parkingowych; inwestor bezpośredni: Garvest Real Estate Sp. z o.o.

Według agencji JLL zasoby powierzchni biurowej w Poznaniu wzrosły w ciągu roku o ponad 18 tys. m2 i na koniec 2020 r. wyniosły 583 tys. m2. W 2020 r. budowano kolejne 77 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej.

W 2020 r. zakończono budowę nowoczesnego biurowca Giant Office zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej/Górki. Powierzchnia użytkowa biurowca wynosi 18 tys. m2, w tym 15,3 tys. m2 stanowi powierzchnia biurowa. W ramach inwestycji powstało także 277 miejsc parkingowych. Wartość inwestycji wyniosła 90 mln zł, a inwestorem bezpośrednim jest firma Giant Invest.

Centra nowoczesnych usług biznesowych

Według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), który monitoruje rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Poznań jest jednym z 11 największych centrów usług biznesowych w kraju i wraz z Trójmiastem, aglomeracją katowicką i Łodzią jest ośrodkiem Tier 2 (drugiego poziomu) pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych i jego dojrzałości.

Na koniec I kwartału 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało 113 centrów nowoczesnych usług biznesowych, w większości z zakresu IT oraz B+R świadczących usługi w różnych językach i zatrudniających łącznie ponad 18 tys. osób. Wśród ośrodków usług biznesowych w Polsce daje to Poznaniowi 5. pozycję pod względem liczby centrów usług biznesowych i 7. pod względem liczby osób w nich zatrudnionych. Najwięcej, 7,7 tys., osób pracuje w centrach SSC/GBS, 4,8 tys. osób pracuje w centrach IT, a 4,5 tys. w centrach BPO.

W sektorze nowoczesnych usług biznesowych działają inwestorzy z ponad 20 krajów, przede wszystkim z USA, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich, m.in. firmy: Bridgestone, Duni, Franklin Templeton Investments, GlaxoSmithKline, IKEA, Jeronimo Martins, MAN, Mars, McKinsey&Company, Owens Illinois, Roche, Volkswagen, z których część inwestuje w Poznaniu także w przedsięwzięcia produkcyjne. W 2020 r. powstało 8 nowych projektów w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, które wygenerują blisko 900 nowych miejsc pracy dla specjalistów m.in. z zakresu IT oraz F&A. Otwarto 2 nowe centra usług dla biznesu:

 • Shared Service Finance Center szwedzkiej Grupy SKF;
 • centrum kompetencji IT niemieckiej firmy CAPTRON.

Ponadto swoją działalność rozwijały firmy już działające w Poznaniu:

 • Beyond.pl rozpoczął rozbudowę Data Center, zwiększając powierzchnię czterokrotnie, a docelową moc pięciokrotnie;
 • CenturyLink połączyło się z Lumen Technologies, jednocześnie rozwijając biuro w Poznaniu;
 • GFT Poland uruchomiło Centrum Badawczo-Rozwojowe IT;
 • GlaxoSmithKline przeformatował Centrum IT;
 • Cognifide połączyło się z globalną siecią Wunderman Thompson Technology, jednocześnie rozbudowując działalność w Poznaniu;
 • IBM przejęło Nordcloud, co pozwoli firmie funkcjonującej w Poznaniu na rozwój w ramach Grupy IBM.

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego

Według GUS w 2020 r. liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w rejestrze REGON w Poznaniu zmniejszyła się o 15 i wynosiła 3,2 tys. Według najnowszych danych udostępnionych przez GUS, w Poznaniu w 2019 r. kapitał badanych 917 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wynosił 1,95 mld EURO, czyli ponad 6 tys. EURO na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym.

Inwestycje przedsiębiorstw

Szacuje się, że nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw mających siedzibę w Poznaniu wyniosły w 2020 r. (do końca listopada) ponad 3,2 mld zł. Komercyjni inwestorzy krajowi najczęściej inwestowali w powierzchnie biurowe, handlowe i usługowe, zewnętrzne usługi biznesowe oraz budynki mieszkalne. Oprócz firm prywatnych, duże środki zaangażowały w Poznaniu firmy, organizacje i instytucje publiczne – szkoły wyższe, szpitale, instytucje kultury, samorządy lokalne i regionalne.

Więcej informacji o potencjale gospodarczym Poznania w rozdziale Potencjał gospodarczy Poznania.

Finansowanie inwestycji publicznych i komercyjnych ze środków zagranicznych

Znaczący udział w finansowaniu poznańskich inwestycji, realizowanych zarówno przez inwestorów komercyjnych, jak i publicznych, miały środki unijne. Dzięki środkom unijnym w Poznaniu powstała nowoczesna infrastruktura transportowa i kanalizacyjna, nowe obiekty dydaktyczno-naukowe, obiekty ochrony zdrowia, kultury i turystyki. Przy finansowaniu inwestycji Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta korzystają także ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Więcej informacji o pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków unijnych przez Miasto Poznań w rozdziale Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych.