Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021.

Założeniem dokumentu jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia mieszkańców miasta poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i służby zdrowia.

Kreowanie i realizowanie polityki ukierunkowanej na dostarczenie osobom w wieku senioralnym takich zasobów, by ich życie było pełnowartościowe, aktywne i bogate w doświadczenia rozwijające ich wewnętrzne aspiracje i zaspokajające rozmaite potrzeby, stanowi odpowiedź na obserwowane i prognozowane zmiany demograficzne w Poznaniu oraz czyni miasto coraz bardziej przyjazne dla osób starzejących się.

Od 2018 r. w Poznaniu funkcjonuje 36-osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Podczas posiedzenia, które odbyło się w 2020 r., Rada podejmowała kwestie dotyczące podsumowania działań realizowanych na rzecz seniorów w I półroczu 2020 r.

Polityka senioralna Miasta Poznania oraz działania podejmowane w 2020 r. na rzecz seniorów, osób samotnych oraz z niepełnosprawnościami zostały dostrzeżone i nagrodzone w krajowych i międzynarodowych konkursach:

  • Access City Award – prestiżowa nagroda przyznawana przez Komisję Europejską miastom przyjaznym, dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami; w 2021 r. Poznań otrzymał nagrodę specjalną za dostępność usług publicznych w czasie pandemii, zwłaszcza dla seniorów, osób samotnych, z niepełnosprawnościami (Telefon Porad Cyfrowych, Maseczka Seniorro, Zakupy dla Seniora, Telefon Serdeczności) oraz tłumaczenie najważniejszych informacji o przebiegu pandemii na język migowy;
  • Innowacyjny Samorząd – nagroda Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej dla najbardziej kreatywnych i innowacyjnych samorządów; Miasto Poznań dotarło do finału konkursu z 2 projektami – Viva Senior i Senior Maluszka tuli;
  • Innowacje w polityce – nagroda przyznawana przez Instytut Innowacji Społecznych z siedzibą w Wiedniu za realizowanie przedsięwzięć z obszaru polityk publicznych wpływających na rozwój demokracji; dzięki projektowi Senior Maluszka tuli Miasto Poznań zostało finalistą konkursu.