W 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 1134 wnioski z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Średni czas udostępnienia odpowiedzi w 2020 r. w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) wyniósł 9 dni, a wskaźnik odpowiedzi terminowych – 96,2%.


Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2020 r.
Zakres tematyczny  Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej
akty stanu cywilnego  7
budżet Miasta 15
ochrona środowiska, czystość 10
decyzje architektoniczne, budowlane, urbanistyczne 230
decyzje konserwatorskie 16
dokumenty tożsamości  1
ewidencja działalności gospodarczej 8
ewidencja mieszkańców 4
gospodarka gruntami 110
gospodarka komunalna  51
instytucje kultury i projekty 9
inwestycje drogowe  18
jednostki pomocnicze Miasta 11
komunikacja, transport publiczny i zarządzanie ruchem 37
konsultacje budżetowe i społeczne 12
nieruchomości miejskie  13
obiekty sportowe i projekty 5
obiekty zabytkowe 47
organizacja pracy Urzędu Miasta Poznania i Rady Miasta 44
placówki oświatowe 39
plan zagospodarowania przestrzennego 3
podatki 3
polisy ubezpieczeniowe 3
pomoc społeczna i projekty 21
porządek i bezpieczeństwo 30
postępowania administracyjne 14
rewitalizacja 55
roszczenia nieruchomościowe 12
opracowania statystyczne 9
sprawy kadrowe 16
sprawy lokalowe 4
stowarzyszenia i fundacje 10
technologie informatyczne i sprzęt 8
umowy z kontrahentami 13
współpraca międzynarodowa i promocja miasta 5
wybory 10
zamówienia publiczne 30
Urząd Miasta Poznania (ogółem wnioski zarejestrowane w systemie kancelaryjnym Mdok) 933
arch. UMP