fbpx

W 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 1134 wnioski z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Średni czas udostępnienia odpowiedzi w 2020 r. w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) wyniósł 9 dni, a wskaźnik odpowiedzi terminowych – 96,2%.


Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2020 r.
Zakres tematyczny Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej
akty stanu cywilnego7
budżet Miasta15
ochrona środowiska, czystość10
decyzje architektoniczne, budowlane, urbanistyczne230
decyzje konserwatorskie16
dokumenty tożsamości1
ewidencja działalności gospodarczej8
ewidencja mieszkańców4
gospodarka gruntami110
gospodarka komunalna51
instytucje kultury i projekty9
inwestycje drogowe18
jednostki pomocnicze Miasta11
komunikacja, transport publiczny i zarządzanie ruchem37
konsultacje budżetowe i społeczne12
nieruchomości miejskie13
obiekty sportowe i projekty5
obiekty zabytkowe47
organizacja pracy Urzędu Miasta Poznania i Rady Miasta44
placówki oświatowe39
plan zagospodarowania przestrzennego3
podatki3
polisy ubezpieczeniowe3
pomoc społeczna i projekty21
porządek i bezpieczeństwo30
postępowania administracyjne14
rewitalizacja55
roszczenia nieruchomościowe12
opracowania statystyczne9
sprawy kadrowe16
sprawy lokalowe4
stowarzyszenia i fundacje10
technologie informatyczne i sprzęt8
umowy z kontrahentami13
współpraca międzynarodowa i promocja miasta5
wybory10
zamówienia publiczne30
Urząd Miasta Poznania (ogółem wnioski zarejestrowane w systemie kancelaryjnym Mdok)933
arch. UMP