na zdjęciu widać przedstawicieli delegacji z Japonii w Poznaniu arch. UMP, fot. A. Susicka

W 2017 r. do grona zagranicznych partnerów Poznania dołączyło Miasto Metropolitalne Bolonia, stolica włoskiego regionu Emilia-Romania.

Kontakty Poznania z metropoliami w Europie i na świecie służą wzmocnieniu pozycji stolicy Wielkopolski w kraju i na arenie międzynarodowej oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Sieć kontaktów międzynarodowych umożliwia m.in. wzajemną promocję turystyczną oraz wymianę dobrych praktyk i doświadczeń na temat funkcjonowania miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

W 2017 r. Miasto Poznań:

 • kontynuowało współpracę z 13 miastami partnerskimi i hrabstwem Nottinghamshire
 • nawiązało współpracę z Miastem Metropolitalnym Bolonia we Włoszech.

Bolonia jest stolicą Emilii-Romanii, jednego z najbogatszych i najbardziej rozwiniętych regionów w Europie, z którym od wielu lat współpracuje Województwo Wielkopolskie. Jest miastem akademickim, ośrodkiem przemysłu, targów, biznesu oraz kultury. Była partnerem Poznania w 2 projektach na temat rozwoju miast, tj. „CCnet. Cities of Change  –  Cooperation of Cities in the Field of City Development” oraz „Gen – Y City. Get into the swing of the City!” w ramach unijnego programu Urbact, a także w dziedzinie logistyki miejskiej czy rozwoju ekologicznego transportu publicznego.

Poza samorządami miejskimi współpracują ze sobą m.in. poznańskie i bolońskie uczelnie, placówki naukowo-badawcze, a także szkoły.

W 2017 r. na dofinansowanie projektów w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, które są realizowane przez organizacje pozarządowe, Prezydent Miasta Poznania przeznaczył łączną kwotę 100 tys. zł, w formie tak zwanych małych grantów, czyli dotacji przyznawanych w trybie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zrealizowano 12 projektów, obejmujących przede wszystkim młodzież, z zakresu wymiany kulturalnej, sportowej, naukowej.

W 2017 r. najbardziej intensywna współpraca dotyczyła 10 miast:

Assen (Holandia)

W 2017 r.:

 • w Poznaniu odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Assen na temat organizacji imprez masowych
 • w ramach małych grantów został sfinansowany projekt „Rozwój zrównoważony i polityka energetyczna. Teoria i praktyka realizacji. Studium porównawcze Poznania i Assen”  zrealizowany przez Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do Assen grupy studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy wzięli udział w seminariach z przedstawicielami firmy Nederlandse Aardolie Maatschappij BV oraz Duurzaamheidscentrum w Assen. W trakcie spotkań zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ramach prac dyplomowych studentów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prac badawczych Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Żywnościowej.

Miasto Metropolitalne Bolonia (Włochy)

W 2017 r.:

 • Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy ze społecznością Miasta Metropolitalnego Bolonia. Umowa partnerska między Poznaniem a Miastem Metropolitalnym Bolonia zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz realizację projektów w zakresie gospodarki, innowacyjności, zarządzania miastem, turystyki i sportu, kultury, nauki i oświaty, polityki społecznej, ochrony środowiska i energii.
 • Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Metropolitalnego Bolonia Giuseppe De Biasi, odwiedził Poznań, by wziąć udział w Forum Rozwoju Miast w Poznaniu, jako uczestnik międzynarodowej debaty „Jak wykorzystać potencjał miasta? Współczesne przestrzenie dla jego rozwoju w przyszłości”.

Brno (Czechy)

W 2017 r.:

 • delegacja Brna uczestniczyła w zorganizowanych przez Miasto Poznań, Bibliotekę Raczyńskich i Politechnikę Poznańską „Dniach Kultury Czeskiej w Poznaniu”. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, wystawy, spotkanie autorskie, koncert jubileuszowy i projekcja filmów dla osób niesłyszących, autorstwa reżyserki z Brna
 • w Poznaniu odbyła się wizyta studyjna Radnej Miasta Brna Zdeňki Dubovej wraz delegacją na temat polityki senioralnej. Delegacja z Brna zapoznała się z poznańskimi programami i inicjatywami na rzecz osób starszych i budowania więzi międzypokoleniowych
 • delegacja Urzędu Miasta Poznania i Centrum Turystyki Kulturowej Trakt prezentowała ofertę turystyczną Poznania na międzynarodowych targach turystycznych Regiontour w Brnie
 • przedstawiciele Brna prezentowali ofertę turystyczną na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu
 • przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli w zorganizowanej w Brnie międzynarodowej konferencji „Starzenie się społeczeństw i relacje międzypokoleniowe” na temat opieki nad seniorami, skutecznych sposobach poprawy jakości ich życia, działaniach na rzecz aktywizacji i włączania osób starszych w życie społeczności lokalnej oraz budowania trwałych więzi międzypokoleniowych
 • przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania spotkał się z grupą dyrektorów szkół i przedszkoli z Brna, w czasie ich wizyty studyjnej w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było zmianom w systemie edukacji w Polsce, kształceniu i opiece nad uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i uczniami z tzw. środowisk problemowych.
 • W ramach małych grantów zrealizowano:
  • projekt „Brno Live Message” Poznańskiej Fundacji „Talent”, fundacja zorganizowała wyjazd młodych, poznańskich tancerzy hip-hop z koordynatorem do Brna
  • projekt „Udział poznańskiej delegacji w Dniach Kultury Polskiej w Brnie” Fundacji „TAMiTU”, którego celem był udział w imprezie organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Biblioteki Raczyńskich, Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Poznaniu. Do Brna udała się także delegacja Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy wyjazdu wystąpili z wykładami lub programem artystycznym.

Charków (Ukraina)

W 2017 r.:

 • przedstawiciele Charkowa uczestniczyli w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu
 • przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli w 4. Międzynarodowym Maratonie Charkowskim; uczestnicy maratonu wzięli też udział w spotkaniu z charkowskim klubem biegacza oraz zapoznali się z rozwiązaniami organizacyjno-logistycznymi stosowanymi na maratonie w Charkowie.

Győr (Węgry)

W 2017 r. odbyły się w Győr XVII Targi Książki, w których wzięła udział delegacja z Poznania, w celu promocji poznańskich wydawnictw

Hanower (Niemcy)

W 2017 r.:

 • Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, na zaproszenie Nadburmistrza Hanoweru Stefana Schostoka, wziął udział w Targach Hannover Messe
 • w ramach małych grantów zrealizowano:
  • projekt „SWATKA –  poznańsko-hanowerska giełda partnerstw sportowych” Poznańskiej Akademii Rozwoju, w którym udział wzięło 45 mieszkańców Poznania w wieku od 10 do 50 lat, w tym zawodnicy, trenerzy oraz animatorzy sportu i rekreacji ruchowej; uczestnicy projektu wyjechali do Hanoweru, by spotkać się z tamtejszymi miłośnikami i animatorami sportu oraz  wzięli udział w zajęciach integracyjnych połączonych z nauką języka niemieckiego, w tym specjalistycznego słownictwa sportowego
  • projekt „Wymiana kulturalna z miastem partnerskim Hannover w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki  –  Fête de la Musique 2017” fundacji Good Time Foundation z Poznania, w ramach którego zorganizowano występy poznańskiego zespołu RusT na festiwalu „Międzynarodowy Dzień Muzyki Fête de la Musique 2017” w Hanowerze; wg informacji uzyskanych przez fundację od organizatora, występ poznańskiej grupy obejrzało ok. 2-3 tys. widzów
  • projekt „Hanowerski Brazzo Brazzone oraz Jazz Band Brno koncerty w Poznaniu” Wielkopolskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego  –  Dixie Club, w ramach którego zorganizowano występy zespołów Brazzo Brazzone oraz Jazz Band Brno w czasie X Poznań Old Jazz Festiwalu
  • projekt „Let’s dance in HANNOVER – projekt wymiany młodzieży miast partnerskich” Fundacji Ewy Johansen „Talent”. W ramach projektu młodzi tancerze z Poznania, uprawiający 4 style tańca nowoczesnego wzięli udział w kulturalno-edukacyjnej wymianie w Hanowerze; Fundacja zaprosiła młodzież niemiecką do rewizyty w Poznaniu w 2018 r.
  • projekt „Koncert Dixie Company i Moniki Lewis USA w Jazz Club Hannover” Wielkopolskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego – Dixie Club, który promował w Hanowerze Poznań i poznańskie kręgi muzyczne
  • projekt „Twin Cities Music Fest 2017” Good Time Foundation, w ramach którego zorganizowana została pierwsza edycja serii koncertów mających na celu zacieśnienie współpracy muzycznej między Poznaniem a Hanowerem, w tym występy zespołów i artystów, którzy byli gośćmi festiwalu Fête de la Musique w Hanowerze. Celem projektu było przeniesienie klimatu hanowerskiego festiwalu do Poznania oraz promocja Fête de la Musique w Hanowerze.

Kutaisi (Gruzja)

W 2017 r.:

 • delegacja Kutaisi uczestniczyła w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2017 w Poznaniu
 • delegacja Urzędu Miasta Poznania wzięła udział w Dniu Miasta Kutaisi, w ramach festiwalu „Gviriloba”. Delegacja Poznania wraz z innymi, licznie przybyłymi delegacjami miast partnerskich, władz regionalnych i dyplomatów, wzięła udział w oficjalnym spotkaniu z Merem Miasta Kutaisi i władzami regionu Imeretia.

Ra’anana (Izrael)

W 2017 r. w mieście Ra’anana zaprezentowana została wystawa zdjęć ze zbiorów Andrzeja Niziołka (współautora książki „FIRA. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu”), prof. UAM dr hab. Rafała Witkowskiego (autora książki „Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach”) oraz fotoreportera „Głosu Wielkopolskiego” Waldemara Wylegalskiego. Wystawa ukazywała życie poznańskiej społeczności żydowskiej od czasów sprzed II wojny światowej po współczesną działalność Poznańskiej Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Wystawę zorganizowało Miasto Poznań, we współpracy z Centrum Kultury Zamek i Poznańską Filią Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Rennes (Francja)

W 2017 r. w ramach małych grantów zrealizowano:

 • projekt „Regaty wioślarskie z okazji 150-lecia Towarzystwa Regat w Rennes” Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Zorganizowany został wyjazd zawodników z poznańskich klubów AZS – AWF i KW04 na międzynarodowe zawody wioślarskie i wymianę młodzieżową do Rennes. Poznańskiej młodzieży towarzyszyły władze i kadra Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Do Rennes udała się też delegacja Urzędu Miasta Poznania w celu wymiany doświadczeń z przedstawicielami Rennes na temat polityki sportowej, zwłaszcza funkcjonowania miejskich instytucji i obiektów sportowych, a także organizacji dużych imprez międzynarodowych oraz  zapoznania się z założeniami i celami polityki mieszkaniowej Miasta Rennes, na przykładzie nowych dzielnic La Courrouze i Brasserie st Hélier (na terenach poprzemysłowych) i dzielnicy z lat 60. ub. wieku Le Blosne (przykład rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej)
 • projekt „Szkice miejskie – rezydencja artystyczna i wystawa w Poznaniu Etiou –  rysownika z Rennes” Fundacji Poznań – Ille et Vilaine, w ramach którego zorganizowano rezydencję artystyczną w Poznaniu rysownika z Rennes, Etienne’a Fichaux o pseudonimie  Etiou. W dniu święta narodowego Francji, w Domu Bretanii odbył się wernisaż wystawy rysunków Etiop., na której zaprezentowano rysunki powstałe w Poznaniu oraz cykl rysunków z Rennes. Następnie wystawa prezentowana była w Rennes, w kilku miejscach publicznych. Pokłosiem projektu ma być planowana w 2018 r. rezydencja artystyczna rysownika – skeczysty z Poznania w Rennes
 • projekt „Poznań – Rennes. W tanecznym kręgu” Fundacji Poznań –  Ille et Vilaine obejmujący otwarte i bezpłatne warsztaty tańców bretońskich, m.in. z Rennes i okolic. Warsztaty poprowadził Tristan Gloaguen, dyrektor stowarzyszenia kulturalnego “War’l Leur” i doświadczony nauczyciel tańców bretońskich. W warsztatach uczestniczyło blisko 60 osób. W Międzynarodowym Dniu Muzyki prowadzący i uczestnicy warsztatów zorganizowali taneczny flash mob na Starym Rynku.

Shenzhen (Chiny)

Na zaproszenie Miasta Shenzhen delegacja Urzędu Miasta Poznania wzięła udział w 19. Targach China Hi-Tech Fair w Shenzhen, największych targach nowoczesnych technologii w Chinach. Miasto Poznań prezentowało potencjał inwestycyjny Poznania na stoisku przygotowanym we współpracy z przedstawicielami Miasta Shenzen. Dystrybuowane były materiały promocyjne nt. Poznania w języku chińskim. Przedstawiciele Miasta Poznania mieli okazję zwiedzić również siedzibę Huawei oraz spotkać się z władzami firmy.

Inne wydarzenia i kontakty

Kijów (Ukraina)

W 2017 r.:

 • delegacja Miasta Poznania odwiedziła Kijów w związku z uruchomieniem bezpośredniego połączenia lotniczego między Poznaniem a stolicą Ukrainy. W trakcie wizyty Prezydent Miasta Poznania spotkał się z Merem Kijowa, z którym rozmawiał o możliwościach pozyskiwania inwestorów i wspieraniu przedsiębiorców. Delegacja z Poznania uczestniczyła w Dniu Studenta na Politechnice Kijowskiej
 • przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli w Kijowskim Forum Inwestycyjnym na temat kierunków rozwoju Kijowa. Tematami tej edycji forum była przyszłość Kijowa jako międzynarodowego kierunku rozwoju turystyki, a także inwestycje w miejską infrastrukturę turystyczną
Płowdiw (Bułgaria)

W 2017 r.:

 • delegacja Urzędu Miasta Poznania wzięła udział w międzynarodowym forum biznesu „Industry 4.0” w Płowdiwie na temat rozwoju cyberprzestrzeni oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie
 • przedstawiciele Urzędu Miasta Płowdiwu uczestniczyli w Forum Rozwoju Miast w Poznaniu.
Takasaki (Japonia)

W 2017 r.:

 • Poznań odwiedziła oficjalna delegacja z japońskiego miasta Takasaki, której celem było omówienie możliwości i kierunków współpracy. Podczas rozmów z władzami Miasta wstępnie ustalono, że współpraca mogłaby rozwijać się w dziedzinie młodzieżowych wymian sportowych i edukacyjnych oraz wymiany doświadczeń na temat organizacji międzynarodowych wydarzeń sportowych, a także krzewienia i promocji kultury fizycznej i aktywnego, zdrowego stylu życia. W planach jest m.in. organizacja wymiany studenckiej i występu chóru z Takasaki w Poznaniu
 • odbyła się kolejna wizyta studyjna przedstawiciela Takasaki w Poznaniu na temat systemu poboru podatków i polityce kulturalnej w Poznaniu.
 • do Poznania przyjechała także grupa biegaczy z Takasaki, którzy wzięli udział w 18. PKO Poznań Maratonie.
Bazylea i Lucerna (Szwajcaria)

Delegacja Miasta Poznania złożyła wizytę w szwajcarskich miastach Bazylea i Lucerna. Tematem wizyty były: polityka kulturalna i sportowa miasta, zwłaszcza funkcjonowanie Lucerne Regatta i organizacja ważnych imprez wioślarskich, rewitalizacja rzeki w mieście, transport publiczny i mobilność.

Nigeria

W 2017 r.:

 • Poznań odwiedziła delegacja Nigeryjskiej Komisji Promocji Inwestycji wraz z przedstawicielami Polsko-Nigeryjskiego Forum Inwestycyjnego Pontif oraz Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Podczas spotkania goście wyrazili chęć nawiązania kontaktów pomiędzy firmami nigeryjskimi i poznańskimi, a także przedstawili możliwe pola współpracy oraz pomysł zorganizowania forum biznesowo-inwestycyjnego w Polsce
 • odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli rządu regionalnego w Irepodun w Nigerii. Goście zapoznali się ze strategią rozwoju miasta, budżetem, polityką mieszkaniową, polityką społeczną, wspieraniem działalności gospodarczej oraz działalnością kulturalną.
Otwarcie wspólnego polsko-chińskiego centrum badawczego i polsko-chińska konferencja międzyuczelniana w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak spotkał się z przedstawicielami władz uczelni z Pekinu, Chongqing i Tianjin, przybyłych do Poznania na otwarcie Wspólnego Centrum Badawczego Nowego Szlaku Jedwabnego oraz na zorganizowaną przez Politechnikę Poznańską Konferencję Polskich i Chińskich Uczelni. Goście wysłuchali m.in. prezentacji na temat rozwoju, akademickości i przedsiębiorczości Poznania. W trakcie spotkania poruszono tematy współpracy polskich i chińskich miast w obszarze współpracy gospodarczej, naukowej i edukacyjnej.

Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

Przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania uczestniczył w debacie „Europejskie miasta wdrażają światowe programy” w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. W debacie udział wzięli też przedstawiciele Barcelony, Kopenhagi, Hanoweru, Liverpoolu i Malmö. Głównym tematem dyskusji były cele zrównoważonego rozwoju.

Wizyta delegacji z Urzędu Miasta Chmielnickiego w Poznaniu

W Urzędzie Miasta Poznania miała miejsce wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Chmielnickiego na Ukrainie. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarki Poznania.

 

Miasta Partnerskie Poznania
Miasto, kraj Dokument, data podpisania Zakres współpracy
Brno, Czechy Umowa o współpracy,   16.09.1966 r. Kultura, sport, administracja, gospodarka
Jyväskylä, Finlandia Umowa o współpracy, 30.06.1979 r. Gospodarka komunalna, budownictwo, urbanistyka i architektura, kultura, sport, turystyka, nauka i oświata
Hanower, Niemcy Ramowe porozumienie o współpracy, 29.10.1979 r. Kultura, sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, opieka i pomoc społeczna, komunikacja, transport, ochrona środowiska
Toledo, USA Wspólna Deklaracja Siostrzanych Miast,6.04.1991 r. Edukacja, nauka, wymiana młodzieży w ramach International Youth Academy
Pozuelo de Alarçón,Hiszpania Umowa o przyjaźni i współpracy, 9.10.1992 r. Kultura, nauka i szkolnictwo, działalność samorządowa, środowisko
Assen, Holandia Deklaracja intencji współpracy, 22.10.1992 r. Edukacja, nauka, sport, opieka zdrowotna, kultura, współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne
Shenzhen, Chiny Porozumienie o nawiązaniu stosunków miast zaprzyjaźnionych, 30.07.1993 r. Gospodarka, handel, nauka i technika, kultura, oświata, ochrona zdrowia i lecznictwo
Nottinghamshire, Wielka Brytania Karta o partnerstwie, 23.09.1994 r. Popieranie związków między uczelniami, edukacja gospodarcza i szkolenia, promocja turystyki, urbanistyka, doinwestowanie i ochrona istniejącego przemysłu, rozwój więzi gospodarczych, usługi socjalne, zagadnienia transportowe, ochrona energii
Nablus, Palestyna Umowa o współpracy, 22.05.1997 r. Kultura, nauka i technika, edukacja, sport i turystyka, opieka zdrowotna, gospodarka, przemysł, handel, ochrona środowiska, infrastruktura i urbanistyka
Rennes, Francja Umowa o współpracy, 4.04.1998 r. Sektor zdrowia i socjalny, gospodarka komunalna, współpraca międzyszkolna, uniwersytecka, kulturalna, gospodarcza oraz między mieszkańcami
Charków, Ukraina Porozumienie o współpracy, 24.09.1998 r. Gospodarka komunalna, międzynarodowe targi, zdrowie i opieka społeczna, sport, nauka, kultura
Győr, Węgry Umowa o partnerstwie, 31.01.2008 r. Kultura, sport, edukacja, działalność samorządowa
Kutaisi, Gruzja Porozumienie o współpracy,       6.07.2009 r. Nauka, kultura, sport, realizacja wspólnych projektów wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Unię Europejską, korzystanie z doświadczeń w pozyskiwaniu środków pomocowych, zarządzanie miastem
Ra’anana, Izrael Umowa o współpracy, 21.06.2010 r. Zarządzanie miastem, kultura, oświata, nauka, gospodarka, turystyka, sport, ochrona zdrowia mieszkańców, ochrona środowiska, współpraca organizacji pozarządowych, kontakty między społecznościami miast
Miasto Metropolitalne Bolonia, Włochy Umowa o współpracy,   5.12.2017 r. Gospodarka, innowacyjność, zarządzanie miastem, turystyka i sport, kultura, nauka i oświata, polityka społeczna, ochrona środowiska i energii.
Źródło: UMP