Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu w latach 2007-2018 (w tys.)

Źródło danych: GUS

Liczba studentów wg płci w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 (w %)

Źródło danych: GUS

Liczba studentów na 1000 mieszkańców w roku akademickim 2018/2019

Źródło danych: GUS

Najpopularniejsze profile studiów w roku akademickim 2018/2019

1. Biznes i administracja  

20,4tys.

2. Medyczne

9,9tys.

3. Inżynieryjno-techniczne

9tys.

4. Językowe

8,5tys.

5. Pedagogiczne

  7,5tys.

Źródło danych: UMP
W Poznaniu jest więcej seniorów niż studentów

W Poznaniu w 2018 roku seniorów, liczonych jako osoby w wieku poprodukcyjnym, było 131,3 tys (55,8%). Ta liczba z roku na rok rośnie. Studentów było 104,1 tys. (44,2% w liczbie seniorów i studentów razem), z czego ponad 68,9 tys. na studiach stacjonarnych.

Źródło danych: GUS

Liczba studentów i seniorów w Poznaniu (w tys.)

Źródło danych: GUS

Studenci w Poznaniu według województwa pochodzenia w Polsce w roku akademickim 2018/2019 (w %)

Źródło danych: UMP
studenci w Poznaniu wg województw

Najwięcej studentów przyjeżdża do Poznania z województwa wielkopolskiego, a najmniej z podkarpackiego.

Studenci zagraniczni w Poznaniu według kraju pochodzenia w roku akademickim 2018/2019

Źródło danych: UMP

Studenci z poznańskich uczelni studiujący w ramach wymiany Erasmus w roku akademickim 2018/2019

Źródło danych: UMP