fbpx

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2019 r. zawiera: 334 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne 119 uchwał zrealizowanych Cz. I, uchwały w trakcie […]

Read More…