fbpx

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ichwykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miastaraz na pół roku informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2021 r. zawiera: 472 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne; 130 uchwał zrealizowanych. W celu sporządzenia Informacji […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2020-2021 (do 25 maja włącznie)

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider Dobrych Praktyk Dziennik Gazeta Prawna 2020 Lider Ekologicznego Myślenia INEA SA 2020 Miasto Przyjazne Inwestorom Grupa PTWP 2020 Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 2020 Smart City Award Smart City Forum 2020 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce System Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu 2020 III miejsce […]

Read More…