Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ichwykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miastaraz na pół roku informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2021 r. zawiera: 472 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne; […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2020-2021 (do 25 maja włącznie)

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider Dobrych Praktyk Dziennik Gazeta Prawna 2020 Lider Ekologicznego Myślenia INEA SA 2020 Miasto Przyjazne Inwestorom Grupa PTWP 2020 Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 2020 Smart City Award Smart City Forum 2020 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce System Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu 2020 III […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.   Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2020 r. zawiera: 435 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2019 r. zawiera: 334 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne 119 […]

Read More…