Statystyki miejskie - Kwiecień 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z kwietnia 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Kwiecień 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 83
małżeństwa cywilne 67
małżeństwa konkordatowe 16
Śluby poza lokalem USC 3
Urodzenia 820
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Laura 18 Zofia 17 Zuzanna 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Leon 18 Stanisław 18 Franciszek 18
Zgony 577
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 3034
Liczba wydanych Kart Seniora 168
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 56
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 128
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 327
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 5
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 24
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 167
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 28
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 80
Liczba przyjętych depozytów 47
Liczba wydanych depozytów 7
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Kwiecień 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3991
liczba osób do 25 roku życia 255
liczba osób powyżej 50 roku życia 1227
liczba osób pobierających zasiłek 672
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8240
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Kwiecień 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 2775
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 18
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 30
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 45
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 100
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Kwiecień 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 179
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 514
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 1
Zagrożenia w ruchu drogowym 3518
Zagrożenia życia i zdrowia 512
Zakłócenia porządku publicznego 577
Zwierzęta 417
Pozostałe naruszenia 301
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 23
Liczba wyjazdów OSP do akcji 11
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 229
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 31
Liczba wystawionych mandatów 180
Liczba pouczeń 14
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 43
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 22
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 123
Przybyłe koty do schroniska 49
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 24
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 254
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 78
Liczba wypuszczonych małych ssaków 63
Liczba przyjętych ptaków 1008
Liczba wypuszczonych ptaków 835
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 655
Liczba miejscowych zagrożeń 1289
Liczba fałszywych alarmów 549

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Kwiecień 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 31 186
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 33 080
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 31 039
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 27 199
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 16 218
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 7179
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 10 032
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 13 413
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 13 724
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 11 472
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 28 295
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 13 350
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 16 204
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 16 851
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 30 664
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 25 095
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 16 997
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 23 460
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 24 756
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 23 488
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 17 059
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 6937
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 31 431
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 10 932
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 16 444
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 21 689
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 8836
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 13 328
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 16 661
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 16 100
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 25 826
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 20 620
Liczba przejazdów Malta Pd. 33 074
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Kwiecień 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 3597
Liczba spektakli 48
Teatr Polski Liczba widzów 1926
Liczba spektakli 26
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 135
Liczba wydarzeń 9
Liczba uczestników 135
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 18
Liczba uczestników 6859
Kino Muza Liczba seansów kinowych 359
Liczba widzów 9892
Teatr Nowy Liczba spektakli 42
Liczba uczestników 5700
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 12
Liczba uczestników 586
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 18 428
Liczba wydarzeń 107
Liczba seansów kinowych 163
Liczba uczestników seansów kinowych 4049
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 500
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3936
Liczba wydarzeń 52
Liczba uczestników wydarzeń 1653
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 85
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3070
Liczba wydarzeń 8
Liczba uczestników wydarzeń 412
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 2796
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 80
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 1
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 4
Liczba słuchaczy 3531
Liczba koncertów Pro Sinfonika 64
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4362
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 112249
na zewnątrz 108763
na miejscu 3486
Liczba uczestników wydarzeń 7601
Liczba wydarzeń 134
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 20
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 1
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 6
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 2
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 218

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 20
Liczba uczestników 210
Liczba zajęć plastycznych 12
Liczba uczestników 220
Liczba wydarzeń okolicznościowych 6
Liczba uczestników 180
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 10
Liczba uczestników 260
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 23 956
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 36 611
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 26 044
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 5778
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 16 711
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 15 497
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 15 219
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 654
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1112
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 269
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 187 311
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 25
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 5
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 14
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Kwiecień 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 343 401
Liczba wizyt na stronie 1 019 258
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 63 508
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9588
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5072
Zobacz dane z marca 2023.