na zdjęciu widać rowerzystę na drodze rowerowejarch. UMP, fot. M. Nowaczyk

Na koniec 2017 r. długość poznańskiego systemu dróg rowerowych wynosiła 175,1 km.

Poznański Rower Miejski

W 2017 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 89 stacji oraz 987 rowerów w tym:

 • 2 stacje/20 rowerów sponsorskich
 • 49 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci
 • 20 rowerów dziecięcych
 • 100 rowerów wyposażonych w GPS.

Na przełomie 2017/2018 r. system został rozbudowany o 23 nowe stacje. W sezonie 2018 r. do dyspozycji użytkowników będzie łącznie 112 stacji i 1 217 rowerów. System funkcjonuje sezonowo od 1 marca do 30 listopada przy czym w 2017 r. funkcjonowanie po raz pierwszy przedłużono do 17 grudnia.

W PRM zarejestrowanych jest 99 044 użytkowników, w 2017 r. do systemu przystąpiło 40 837 osób. Stopień nasycenia rowerowego wynosi prawie 550 osób/rower.

Od początku funkcjonowania systemu, tj. od 15 kwietnia 2012 r., użytkownicy dokonali 1 728 959 wypożyczeń, natomiast 1 058 000 wypożyczeń w 2017 r.

Aktualnie PRM jest 4. po Warszawie, Krakowie i Łodzi systemem rowerowym w Polsce.

Średni czas wypożyczenia roweru w Poznaniu wynosił 16 minut i 12 sekund. Na ponad 1 mln wynajmów, darmowych było około 85% (wynajmy do 20 minut). Poznaniacy najchętniej korzystali z rowerów w godzinach 16:00-17:00.

Najpopularniejszą lokalizacją, zarówno w przypadku wypożyczeń, jak i zwrotów była stacja Półwiejska. Najpopularniejszymi trasami były:

 • Os. Sobieskiego – Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Rondo Rataje – Półwiejska
 • Półwiejska – Rondo Rataje
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Os. Sobieskiego
 • Rondo Rataje – Os. Oświecenia
 • Rondo Rataje – Rondo Starołęka
 • Akademia Wychowania Fizycznego – Rondo Rataje
 • Półwiejska – Plac Wiosny Ludów
 • Półwiejska – Rynek Wildecki.

Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025

W 2017 r. uchwałą Rady Miasta Poznania przyjęto „Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025”. Główne cele Programu obejmują:

 • zwiększenie do 12% udziału ruchu rowerowego w 2025 r. (10% w 2022 r.)
 • zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i wyeliminowanie śmiertelnych ofiar wypadków wśród rowerzystów
 • zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem poprzez wykonanie spójnej sieci tras głównych wskazanych w Programie do 2022 r. poprzez:
  • utworzenie spójnego szkieletu głównych tras rowerowych o najwyższym standardzie wraz z najważniejszymi łącznikami doprowadzającymi istotne strumienie ruchu rowerowego (łączna długość 150 km)
  • umożliwienie bezpiecznego i komfortowego dojazdu rowerem z każdej dzielnicy Poznania do centrum miasta w celu zachęcenia mieszkańców do zmiany środka transportu na rower
  • wprowadzenie stref ruchu uspokojonego na obszarach zamieszkania
  • organizacja rowerowego systemu parkingowego (parkingi ogólnodostępne, w miejscach zamieszkania, zapewniające integrację z transportem zbiorowym)
  • udostępnianie ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego „pod prąd” (kontrapasy, kontraruch)

Program zakłada wydatkowanie ok. 30 mln zł rocznie z budżetu Miasta na realizację głównych tras rowerowych.

Zespół ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania  powołany został Zespół ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu, w skład którego weszli przedstawiciele: Zarządu Transportu Miejskiego, stowarzyszeń rowerowych, Politechniki Poznańskiej, Zarządu Dróg Miejskich oraz Urzędu Miasta Poznania. Zespół pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego w zakresie wskazywania kierunków dalszego funkcjonowania i rozwoju systemu poznańskiego roweru publicznego.

Rozbudowa systemu PRM wpłynęła na popularyzację tego środka transportu. W trwającym 293 dni rekordowo długim sezonie 2017 r. odnotowano:

 • dzienna średnia wypożyczeń – 3,6 tys. (w sezonie 2016 – 1,4 tys.)
 • częstotliwość wypożyczeń– wynajem średnio co 24 sekundy (w sezonie 2016 – co 61 sekund)
 • najlepszy wynik dzienny – 8,6 tys. wynajmów (w sezonie 2016 – 3,3 tys.)
 • najlepszy wynik miesięczny– 172 tys. wynajmów we wrześniu (w sezonie 2016 – 75,8 tys. w sierpniu)
 • 99 tys. – liczba zarejestrowanych użytkowników w 2017 r.
Drogi rowerowe w największych miastach Polski
w km 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011 w %
Poznań 105,0 120,7 129,0 133,9 136,0 157,0 149,5
Kraków 108,0 134,8 145,0 154,0 166,0 185,3 171,6
Łódź 72,8 76,4 88,0 116,0 125,0 150,0 206,0
Warszawa 291,8 318,3 359,6 412,5 457,2 496,2 170,0
Wrocław 197,9 204,1 210,3 215,4 229,8 242,5 122,5
Źródło: GUS

Strefa Tempo 30

W 2017 r. w ramach zadania Strefa Tempo 30, prowadzono prace na obszarze objętym ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Zielona, Podgórna i Al. Marcinkowskiego. Z tytułu utraconych miejsc postojowych mieszkańcy otrzymali możliwość parkowania na parkingu buforowym na Chwaliszewie. Pojazdy mogą zostawiać tam kierowcy, którzy mieszkają w rejonie Starego Rynku i posiadają identyfikator mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania.

Podstawowym założeniem SPP jest polepszenie warunków dla ruchu pieszego i rowerowego poprzez zmaksymalizowanie ilości dróg dostępnych dla rowerów oraz miejsc przeznaczonych na stojaki rowerowe przy ograniczeniu ruchu samochodowego do niezbędnego minimum. Strefa pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa i rozwój obszaru Starego Miasta.

Wartostrada

Sukcesywnie powstaje ciąg pieszo-rowerowy Wartostrada Poznań, który docelowo ma połączyć most Lecha z mostem Przemysła i mieć długość ok. 10 km.
Celem projektu jest umożliwienie uprawiania sportów w sąsiedztwie rzeki Warty oraz poprawa atrakcyjności terenów nadwarciańskich i ich dostępności. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 16,4 mln zł.

Przemieszczanie się rowerem w mieście
Pas rowerowy

kliknij w kartogram

Kontrapas rowerowy

 

kliknij w kartogram

Kontraruch rowerowy

 

kliknij w kartogram

Przejazd

kliknij w kartogram

Buspas z dop. ruchem rowerowym

kliknij w kartogram

Droga dla rowerów

kliknij w kartogram

Droga dla rowerów i pieszych

kliknij w kartogram

Chodnik z dop. ruchem rowerowym

kliknij w kartogram

Stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego

kliknij w kartogram

Parkingi dla rowerów

kliknij w kartogram

Stacje naprawcze dla rowerów

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip