W 2017 r. Miasto Poznań przystąpiło do sieci Cities for Cyclists’.

Organizacje międzynarodowe

Miasto Poznań jest członkiem 11 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszającej miasta i regiony:

 • Cities for Cyclists’
 • EUROCITIES
 • European Cities Marketing
 • International Congress and Convention Association
 • Le Club de Strasbourg
 • Mayors for Peace
 • Oder Partnerschaft
 • Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation
 • WHO Healthy Cities Network – VI Phase
 • WHO Global Network for Age-friendly Cities
 • Open & Agile Smart Cities.

2017 r. był okresem szczególnej aktywności przedstawicieli Miasta w:

EUROCITIES

W 2017 r.:

 • w ramach cyklu EUROCITIES cooperation platform odbyło się spotkanie w Antwerpii na temat budowania silniejszej, zintegrowanej Europy i zapobiegania eurosceptycyzmowi a także rewitalizacji miast
 • odbyły się konferencja „Circular Cities” oraz Doroczne Walne Zgromadzenie EUROCITIES w Ljubljanie; konferencja dotyczyła praktyk miast, wykorzystujących gospodarkę o obiegu zamkniętym
European Cities Marketing (ECM)

W 2017 r. odbyły się:

 • 30. Konferencja i Walne Zebranie ECM w Dubrowniku; tematem konferencji były standardy w podróżach miejskich i turystyce, nowe rynki i zagrożenia bezpieczeństwa
 • spotkanie eksperckie i warsztaty grupy roboczej „Karty Turystyczne” w Wiedniu, w trakcie których dyskutowano o nowych rozwiązaniach technologicznych i systemowych w tym zakresie oraz systemach dystrybucji kart.
International Congress and Convention Association (ICCA)

W 2017 r. przedstawiciel Poznań Convention Bureau (PCB) wziął udział w Targi Turystyki Biznesowej IMEX we Frankfurcie uczestnicząc także w licznych spotkaniach, szkoleniach i prezentacjach z udziałem przedstawiciele branży zrzeszonych w ICCA, w tym w dużym spotkaniu profesjonalistów z całego świata. Tematem przewodnim spotkania były kluczowe warunki organizacji spotkań i najważniejsze problemy organizacyjne, decydujące o konkurencyjności ofert.

Oder Partnerschaft

W 2017 r. Miasto Poznań uczestniczyło w Berlinie w corocznym spotkaniu w ramach projektu Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odra na temat rozwoju „Transportowego Korytarza Wzrostu Berlin – Poznań – Łódź – Warszawa” i dalszych połączeń transportu dalekobieżnego oraz aktywacji korytarza transeuropejskiej sieci bazowej Morze Północne-Bałtyk na tle rozwoju regionalnego. Jako uczestnik Platformy Oder Partnerschaft, Miasto Poznań uczestniczyło także w pracach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w trakcie dorocznego posiedzenia, które odbyło się w Berlinie. Tematem przewodnim posiedzenia była współpraca polsko-niemiecka w zakresie transferu wiedzy i innowacji oraz polsko-niemieckie osobiste relacje, partnerstwa i rodziny w kontekście społeczeństwa obywatelskiego

Organizacje krajowe

Miasto Poznań jest członkiem 15 krajowych organizacji i sieci skupiających inne samorządy. Są to stowarzyszenia, fundacje, a także inne sieci miast, zawiązane na mocy porozumień czy deklaracji współpracy:

 • Związek Miast Polskich
 • Unia Metropolii Polskich
 • Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 • Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
 • Fundacja  Poznań – Ille et Vilaine
 • Fundacja POMOST
 • Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • PLOT – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”
 • Stowarzyszenie Gmin, powiatów i województw „Droga S 11”
 • Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
 • Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
 • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności
 • Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny.

Ich głównym celem jest działanie na rzecz rozwiązywania podobnych problemów.