Poznański Budżet Obywatelski – raport

  Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów realizowanych w 2021 r.” do pobrania (zgłoszone w 2020 r.) Pula środków – 21 mln Liczba zgłoszonych projektów – 253 Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 175 Liczba projektów zrealizowanych – 34 Poznański Budżet Obywatelski 2022 „Raport z projektów zgłoszonych w 2021 r.” do pobrania (realizowane w 2022 r.) Pula środków – 22 mln Liczba zgłoszonych projektów – 210 Liczba […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ichwykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miastaraz na pół roku informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2021 r. zawiera: 472 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne; […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Raport z realizacji programów sektorowych Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego, oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. Nowe programy sektorowe w 2021 r. W 2021 r. uchwalono 9 nowych […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2020-2021 (do 25 maja włącznie)

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider Dobrych Praktyk Dziennik Gazeta Prawna 2020 Lider Ekologicznego Myślenia INEA SA 2020 Miasto Przyjazne Inwestorom Grupa PTWP 2020 Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 2020 Smart City Award Smart City Forum 2020 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce System Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu 2020 III […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.   Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2020 r. zawiera: 435 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2020 r. realizowało niżej wymienione programy sektorowe. Raport z realizacji programów sektorowych 2020 I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

Poznański Budżet Obywatelski 2020 „Raport z projektów realizowanych w 2020 r.” do pobrania  (zgłoszone w 2019 r.)Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 350Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 35 Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów zgłoszonych w 2020 r.” do pobrania (realizowane w 2021 r.)Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 253Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 34 […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2019 r. zawiera: 334 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne 119 […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2019 r. realizowało poniżej wymienione programy sektorowe. Raport z realizacji programów sektorowych w 2019 roku I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

Poznański Budżet Obywatelski 2019  “Raport z projektów realizowanych w 2019 r.” do pobrania (zgłoszone w 2018 r.) Pula środków – 20 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 425Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 30 Poznański Budżet Obywatelski 2020 “Raport z projektów zgłoszonych w 2019 r.” do pobrania (realizowane w 2020 r.) Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 350Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 35 […]

Read More…