fbpx

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w I […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2019 r. realizowało 31 poniżej wymienionych programów sektorowych. I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

Poznański Budżet Obywatelski 2019  „Raport z projektów zgłoszonych w 2019 r.” do pobrania (zgłoszone w 2018 r.) Pula środków – 20 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 425Liczba realizowanych projektów – 30 Poznański Budżet Obywatelski 2020 „Raport z projektów zgłoszonych w 2019 r.” do pobrania (realizowane w 2020 r.) Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 350Liczba […]

Read More…