fbpx

Poznański Budżet Obywatelski – raport

  Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów realizowanych w 2021 r.” do pobrania (zgłoszone w 2020 r.) Pula środków – 21 mln Liczba zgłoszonych projektów – 253 Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 175 Liczba projektów zrealizowanych – 34 Poznański Budżet Obywatelski 2022 „Raport z projektów zgłoszonych w 2021 r.” do pobrania (realizowane w 2022 r.) Pula środków – 22 mln Liczba zgłoszonych projektów – 210 Liczba projektów zakwalifikowanych […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ichwykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miastaraz na pół roku informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2021 r. zawiera: 472 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielone na kategorie tematyczne; 130 uchwał zrealizowanych. W celu sporządzenia Informacji […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Raport z realizacji programów sektorowych Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego, oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. Nowe programy sektorowe w 2021 r. W 2021 r. uchwalono 9 nowych programów […]

Read More…