fbpx

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał. Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2019 r. zawiera: 334 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne 119 uchwał zrealizowanych Cz. I, uchwały w trakcie […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2019 r. realizowało poniżej wymienione programy sektorowe. Raport z realizacji programów sektorowych w 2019 roku I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

Poznański Budżet Obywatelski 2019  „Raport z projektów realizowanych w 2019 r.” do pobrania (zgłoszone w 2018 r.) Pula środków – 20 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 425Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 30 Poznański Budżet Obywatelski 2020 „Raport z projektów zgłoszonych w 2019 r.” do pobrania (realizowane w 2020 r.) Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 350Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 35 […]

Read More…