fbpx

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2020-2021 (do 25 maja włącznie)

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider Dobrych Praktyk Dziennik Gazeta Prawna 2020 Lider Ekologicznego Myślenia INEA SA 2020 Miasto Przyjazne Inwestorom Grupa PTWP 2020 Outsourcing Stars Fundacja Pro Progressio 2020 Smart City Award Smart City Forum 2020 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce System Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu 2020 […]

Read More…

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miasta Poznania w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku informację o wykonaniu uchwał.   Przedłożona informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2020 r. zawiera: 435 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne 111 uchwał […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2020 r. realizowało niżej wymienione programy sektorowe. Raport z realizacji programów sektorowych 2020 I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń […]

Read More…