Liczba małżeństw zawartych w Poznaniu w latach 2010-2019

Źródło danych: GUS

Liczba małżeństw na 1000 ludności zawartych w największych miastach Polski w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Wiek nowożeńców w Poznaniu w 2019r.

Źródło danych: GUS

Liczba urodzeń w Poznaniu w latach 2010-2019

Źródło danych: GUS

Liczba urodzeń wg. wieku matki w 2019r.

Źródło danych: GUS

Przyrost naturalny na 1000 ludności w Poznaniu w latach 2010-2019

Źródło danych: GUS

Liczba rozwodów w Poznaniu w latach 2010-2019

Źródło danych: GUS

Liczba zgonów w Poznaniu w latach 2010-2019

Źródło danych: GUS

Liczba zgonów wg. wieku w latach 2010-2019 - Mężczyźni

Źródło danych: GUS

Liczba zgonów wg. wieku w latach 2010-2019 - Kobiety

Źródło danych: GUS