Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Udział największych miast w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w 2022 r. (Polska = 100%)

Źródło danych: GUS

Udział przestępstw popełnionych w Poznaniu w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w latach 2017-2022 (Polska = 100%)

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w 2022 r.

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w Poznaniu w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (%) w największych miastach w Polsce w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw według rodzaju przestępstwa w Poznaniu w latach 2017-2022 (%)

Źródło danych: GUS

Ulice, gdzie zanotowano największą liczbę zdarzeń i kolizji drogowych w Poznaniu w 2022 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Ulice o największym zagrożeniu wypadkami i kolizjami drogowymi w Poznaniu w latach 2021-2022

ULICA KOLIZJE * WYPADKI ** RANNI ZABICI
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
Głogowska 264 278 19 22 20 24 1 0
Krzywoustego 218 218 10 7 11 5 1 3
Hetmańska 232 209 20 15 28 30 3 1
Grunwaldzka 180 149 16 27 18 28 0 1
Bukowska 171 156 24 13 32 16 1 0
Dąbrowskiego 215 147 15 17 15 20 1 0
Dolna Wilda 94 113 7 14 7 19 0 0
Jana Pawła II 127 119 9 5 11 5 0 0
Lechicka 99 109 8 7 11 7 1 0
* Kolizja - gdy uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest nie dłuższy niż 7 dni
** Wypadek - gdy co najmniej jeden uczestnik został poważnie ranny (czas powrotu do zdrowia/hospitalizacji poszkodowanego wynosi powyżej 7 dni) lub odniósł śmiertelne obrażenia na miejscu
Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2021 – 2022

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Główne miejsca pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2022 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Główne przyczyny powstawania pożarów w Poznaniu w latach 2021-2022

Przyczyna Rok
2021 2022
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym 561 742
Wady środków transportu 103 42
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych 83 72
Nieustalone 70 92
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 68 77
NOD w pozostałych przypadkach 51 58
Podpalenia 39 36
Inne 57 66
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym 13 20
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych 9 5
Wady urządzeń grzewczych 8 10
Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Liczba interwencji jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu w latach 2021-2022

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Zegar zdarzeń 2022 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2021 r. Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1264 415'
Miejscowe zagrożenia 3688 142'
Alarmy fałszywe 1252 419'
Łączna liczba interwencji /średnio wyjazd do akcji co 6204 84'
Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w latach 2022 roku

Działanie Rok 2022
Zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych 73 462
Liczba wylegitymowanych osób 61 519
Osoby ukarane mandatem 53 552
Pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące 13 623
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym 6 530
Zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu 8 698
Wnioski złożone do sądu 3 381
Podjęte kontrole / interwencje dotyczące spalania odpadów 123
Liczba osób przekazanych do wytrzeźwienia 961
 
Źródło danych: Straż Miejska Miasta Poznania

Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2022 r.

Wskaźnik Średni czas dojazdu do zdarzeń
Czas reakcji na zdarzenie pilne 10' 32''
Czas reakcji na zdarzenie zwykłe 42' 54''
Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Rozwój Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w latach 2017-2022

Źródło danych: UMP