Liczba osób w wieku senioralnym (60+) w Poznaniu w latach 2000-2020

Źródło danych: GUS

Procent osób w wieku senioralnym (60+) w liczbie ludności Poznania w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Liczba osób w wieku senioralnym (60+) przypadająca na 1000 mieszkańców w największych miastach Polski w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Domy Pomocy Społecznej w Poznaniu w 2020 r.

 
Liczba DPS 6
Liczba miejsc w DPS 656
Liczba wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w DPS 109
Liczba dziennych DPS 2
Liczba wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w Dziennych DPS 420
Liczba miejsc w Dziennych DPS 188
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: UMP

Poznański senior w formie - 2020 r.

 
Liczba klubów seniora 75
Liczba korzystających z zajęć trenera senioralny 4200
Tygodniowa liczba grup ćwiczeniowych z trenerem senioralnym 161
Liczba dyscyplin sportowych w Poznańskiej Spartakiadzie Seniorów 8
Liczba organizacji działających na rzecz seniorów (poza dps, ddps, klubami seniora) 60
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: UMP

Pakiet bezpłatnych usług Poznań Viva Senior w 2020 r.

 
Liczba wydanych kart seniora 2886
Złota rączka - liczba udzielonych usług 2320
Taksówka dla seniora - liczba wykonanych kursów 12736
Mobilna pielęgnacja stóp - liczba udzielonych usług 2729
Poznańskie pudełko życia - liczba wydanych pudełek 650
Książka seniora - liczba wypożyczeń 2087
Miejska wypożyczalnia sprzętu rahabilitacyjnego - liczba zawartych umów 95
Mycie okien - liczba udzielonych usług 421
Porządkowanie nagrobków - liczba udzielonych usług 260
Transport na terenie cmentarzy za 1 zł - liczba udzielonych usług 140
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: UMP