Miasto Poznań w 2018 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania, Poznańską Nagrodę Literacką oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego.

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymał Lech Raczak za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru. Nagrodę przyznano w szczegolności za przywrócenie wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej rzeczywistości do świata uniwersalnego. Przykładem tego jest znakomity spektakl „Podróże przez sny. I powroty.”

Poznańska Nagroda Literacka

Poznańska Nagroda Literacka jest przyznawana przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nagroda przyznawana jest w 2 kategoriach:

  • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – Nagroda im. Adama Mickiewicza – w 2018 r. nagrodę otrzymała Anna Bikont za książkę „Sendlerowa. W ukryciu”,
  • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia – Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – w 2018 r. nagrodę-stypendium otrzymał Szczepan Kopyt za tom „z a b i c”.

Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego przyznawane są wyróżniającym się twórcom, którzy realizują związane z Poznaniem przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

W 2018 r. stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego otrzymało 7 osób.