Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2018 r.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania

 • Ryszard Krynicki

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”

 • Józef Stasiński
 • prof. Roman Słowiński
 • Henryk Rozmiarek
 • Zenon Wechmann
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2018 r.

 • Nagroda naukowa
  prof. dr hab. Edward Balcerzan – za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii “Studies in Modern Polish Literature and Culture” przez wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016
 • Nagroda artystyczna
  Lech Raczak – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, a przede wszystkim przywracanie wiary w to, że sztuka ma zdolność przenoszenia nas z doraźnej rzeczywistości do świata uniwersalnego, czego szczególnym przykładem jest znakomity spektakl “Podróże przez sny. I powroty.”

 

Laureaci konkursów:

„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę doktorską”

„Nagroda Miasta Poznania ze wyróżniającą się pracę magisterską”

w roku akademickim 2018/2019

Nagrodzone prace magisterskie

 • Kamiński Jarosław “Identyfikacja i ocena kluczowych czynników innowacyjności na przykładzie branży gier komputerowych w Polsce”, Promotorka: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
 • Machelski Adam “Wielokryterialna analiza układu linii tramwajowych w związku z rozbudową trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu”, Promotor: dr inż. Szymon Fierek, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
 • Masternak Julia “Badanie możliwości wykorzystania potencjału sond molekularnych na bazie i-motywów do monitorowania zmian metabolizmu w komórkach nowotworowych na podstawie oceny pH”, Promotor: dr hab. Błażej Rubiś, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

Wyróżnione prace magisterskie

 • Dondajewska Maria “Architektura tymczasowa i eksperymentalna jako alternatywna forma kształtowania tkanki urbanistycznej miast. Projektowanie narracyjne w przestrzeni publicznej Śródki w Poznaniu”, Promotorka: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Kaszuba Kacper “ProblemsOnTheRoad – system monitorowania infrastruktury drogowej”, Promotor: dr inż. Adrian Kliks, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Maciaszek Agata “Wpływ rewitalizacji na proces gentryfikacji Johow-Gelände na obszarze Świętego Łazarza w Poznaniu”, Promotorka: dr Barbara Maćkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Pietrzak Bernadeta “Przygotowanie konstrukcji genowej do celowego wyciszenia genu cyklofiliny z zastosowaniem metody CRISPR”, Promotorka: dr hab. inż. Katarzyna Nuc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
 • Stachowiak Hanna, “Nowa metoda hydroborowania związków karbonylowych zgodna z zasadami zielonej chemii”, Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 • Włodarczak Jan “Biznesplan innowacyjnej wypożyczalni gier planszowych” Promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. zw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Nagrodzone prace doktorskie

 • Katarzyna Klonowska “Poszukiwanie genów związanych z predyspozycją do raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczby kopii odcinków DNA jako czynnika ryzyka” Promotor: prof. Piotr Kozłowski Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zakład Genetyki Molekularnej
 • Michał Nowicki “Methods for the fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem” Promotor: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej
 • Jakub Szyling “Katalityczne hydroborowanie alkinów w niekonwencjonalnych mediach reakcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Hieronim Maciejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Wyróżnione prace doktorskie

 • Grząbka-Zasadzińska Aleksandra “Kompozyty polimerów biodegradowalnych z odnawialnymi napełniaczami lignocelulozowymi”, Promotor: dr hab. inż. Sławomir Borysiak, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
 • Kuciński Krzysztof “Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)”, Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 • Rajczak Ewa “Oddziaływanie nowych pochodnych karbazolu i eterów metalokoronowych z G-kwadrupleksami DNA”, Promotor: prof. zw. dr hab. Bernard Juskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 • Zybek-Kocik Ariadna “Badanie ekspresji tkankowej oraz zmian stężenia irisiny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy”, Promotor: prof. dr hab. Marek Ruchała, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II
 • Żok Tomasz “Algorithmic Aspects of RNA Structure Similarity Analysis” , Promotorka: dr hab. inż. prof. IChB PAN Marta Szachniuk, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 

Stypendyści Miasta Poznania – laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujący studia w Poznaniu w roku akademickim
2018/2019

 • Błażej Bałdyga – finalista XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 • Jakub Błaszczyński – finalista XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Michał Chęciński – finalista XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalista XXXVI Olimpiady Języka Łacińskiego, student I roku studiów na kierunku filologia polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku
 • Anastazja Czermińska – finalistka XXIX Olimpiady Filozoficznej, studentka I roku studiów na kierunku filologia duńska na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Oliwia Furmann – finalistka XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego, studentka I roku studiów na kierunku wschodoznawstwo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie
 • Kornelia Zofia Głowacka – finalistka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalistka XXXVI Olimpiady Języka Łacińskiego, studentka I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Paweł Hejza – laureat XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku filologia szwedzka na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią
 • Maciej Łukasz Klucewicz – finalista XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; absolwent Zespołu Szkół Nr 1 Imienia Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
 • Jakub Korzeniewski – laureat XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz finalista XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • Marianna Weronika Kowal – laureatka XLII Olimpiady Artystycznej, studentka I roku studiów na kierunku muzykologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
 • Nicole Krupa – laureatka XXX Olimpiady Filozoficznej, studentka I roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Janusz Kubasik – laureat XL Olimpiady Języka Francuskiego oraz finalista XLI Olimpiady Języka Francuskiego, student I roku studiów na Kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
 • Martyna Maria Kuczyńska – finalistka XLVII Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów na Kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
 • Bartosz Kulak – finalista XLVII Olimpiady Biologicznej, student I roku studiów na Kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie
 • Marcel Łodygowski – finalista XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego imienia Mieszka I w Szczecinie
 • Anna Majchrzak – finalistka XLVII Olimpiady Biologicznej, studentka I roku studiów na Kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Kamila Malinowska – laureatka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Kacper Jeremiasz Miechowicz – finalista XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze
 • Anika Naporowska – laureatka XLII Olimpiady Artystycznej, studentka I roku studiów na kierunku rzeźba na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
 • Michał Narożniak – laureat XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz finalista XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Mogilnie
 • Adam Pawłowski – laureat XXIII i XXV Olimpiady Informatycznej oraz finalista XIV Olimpiady Informatycznej, student I roku studiów na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej; absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agata Pułyk – finalistka XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego, studentka I roku studiów na kierunku filologia (etnolingwistyka) na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Michał Reszel – finalista XLIII oraz XLIV Olimpiady Geograficznej oraz finalista LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, student I roku studiów na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Żarach
 • Adrian Sadowski – finalista XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, student I roku studiów na kierunku filologia polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy
 • Julia Smyrek – laureatka XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego oraz finalistka XL Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego studentka I roku studiów, na Kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwentka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
 • Maciej Stachura – finalista XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, student I roku studiów na kierunku prawno-ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach
 • Hanna Aleksandra Szczepanek – finalistka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów na kierunku English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie
 • Filip Waśniewski – laureat LXIII Olimpiady Chemicznej, student I roku studiów na Kierunku Lekarskim na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Wojciech Jakub Wilczyński – finalista XXXVI Olimpiady Języka Łacińskiego, student I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku
 • Monika Zakrzewska – finalistka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, studentka I roku studiów na kierunku filologia (specjalność etnolingwistyka) na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach
 • Olga Żyminkowska – laureatka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz laureatka XXX Olimpiady Filozoficznej, studentka I roku studiów na kierunku Międzyobszarowe Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Św. Marii Magdaleny w Poznaniu

 

Stypendia artystyczne, naukowe i sportowe przyznane przez Miasto Poznań w 2018 r.

Stypendia sportowe dla seniorów:

 • Bartosz Stabno – Klub Sportowy “Posnania”- Kajakarstwo klasyczne
 • Vincent Słomiński – Klub Sportowy Stomil – Kajakarstwo klasyczne
 • Wiktor Chabel – Klub Sportowy “Posnania” – Wioślarstwo
 • Kacper Majchrzak – Klub Sportowy “Warta” – Pływanie
 • Joanna Fiodorow – Organizacja Środowiskowa Azs – Lekkoatletyka
 • Partycja Wyciszkiewicz – Organizacja Środowiskowa AZS – Lekkoatletyka
 • Martyna Synoradzka – Klub Sportowy AZS AWF – Szermierka
 • Karol Robak – Organizacja Środowiskowa AZS – Taekwondo
 • Aleksandra Kowalczuk – Organizacja Środowiskowa AZS – Taekwondo
 • Monika Michalik – WKS Grunwald – Zapasy
 • Szymon Wierzbicki – Organizacja Środowiskowa AZS – Żeglarstwo
 • Denis Woźny – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących – Lekkoatletyka
 • Kacper Nowicki – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących – Pływanie
 • Tomasz Domagała – Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących “Razem” – Paratriathlon
 • Łukasz Wietecki – Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących “Razem” – Paratriathlon

Stypendia sportowe dla młodzieży:

 • Natalia Jakubowicz – Klub Soportów i Sztuk Walki ,,Alliance” – Jiu Jitsu Brazylijskie
 • Eliza Wróblewska – Klub Sportowy Akademia Judo – Judo
 • Kacper Kubiak – Klub Sportowy Akademia Judo – Judo
 • Vanessa Machnicka – Klub Sportowy Akademia Judo – Judo
 • Maksym Majchrzak – Klub Sportowy Azs Awf – Kajakarstwo klasyczne
 • Patryk Gluza – Klub Sportowy Azs Awf – Kajakarstwo klasyczne
 • Klaudia Cyrulewska – Klub Sportowy “Energetyk” – Kajakarstwo klasyczne
 • Wojciech Tracz – Klub Sportowy “Posnania” – Kajakarstwo klasyczne
 • Dawid Dziurla – Klub Sportowy Warta – Kajakarstwo klasyczne
 • Mateusz Cybula – Klub Sportowy Warta – Kajakarstwo klasyczne
 • Patryk Możdżyński – KKS Sporty Walki – Kick-Boxing FC
 • Gabriela Laskowska – KKS Sporty Walki – Kick-Boxing FC
 • Kamila Ciba – Organizacja Środowiskowa AZS – Lekkoatletyka
 • Martyna Galant Organizacja Środowiskowa AZS – Lekkoatletyka
 • Michał KotkowskiSportowe Stowarzyszenie Inwalidów “Start” – Lekkoatletyka
 • Julia Agata Czyż – Organizacja Środowiskowa AZS – Łucznictwo
 • Mateusz Ogrodowczyk – Organizacja Środowiskowa AZS – Łucznictwo 
 • Wiktor Zieliński – Sportowy Klub Bilardowy Hades Pool – Bilard
 • Joanna Cieślak – Klub Sportowy “Warta” – Pływanie
 • Swietłana Szczepańska – Organizacja Środowiskowa AZS – Pływanie synchroniczne
 • Bartosz Cegielski – Klub Sportowy AZS AWF – Szermierka
 • Julia Chrzanowska – Klub Uczelniany AZS UAM Poznań – Szermierka
 • Julia Walczyk – Klub Uczelniany AZS UAM Poznań – Szermierka
 • Marika Chrzanowska – Klub Uczelniany AZS UAM Poznań – Szermierka
 • Jakub Jaskot – Organizacja Środowiskowa AZS – Szermierka
 • Michał Paczkowski – Organizacja Środowiskowa AZS – Taekwondo ITF
 • Mateusz Świętek – Klub Wioślarski z Roku 1904  -Wioślarstwo
 • Dawid Pieniak – Klub Wioślarski z Roku 1904 – Wioślarstwo 
 • Gerard Kurniczak – Klub Sportowy “Sobieski”  – Zapasy styl klasyczny
 • Zuzanna Czuryło – Organizacja Środowiskowa AZS – Żeglarstwo
 • Dawid Kinast – Klub Sportowy “Posnania” – Rugby
 • Dominik Machlik – Klub Sportowy “Posnania”  – Rugby
 • Mateusz Nitschke – Klub Sportowy “Posnania” – Rugby
 • Jacek Kurowski – Klub Sportowy AZS AWF – Hokej na trawie
 • Mateusz Mazany – Klub Sportowy AZS AWF – Hokej na trawie
 • Mateusz Nowakowski – Klub Sportowy AZS AWF – Hokej na trawie
 • Patryk Pawlak – Klub Sportowy AZS AWF – Hokej na trawie
 • Karolina Lisowska – Organizacja Środowiskowa AZS – Hokej na trawie
 • Dominik Kotulski – Wojskowy Klub Sportowy “Grunwald” – Hokej na trawie
 • Ryszard Wiśniewski – Wojskowy Klub Sportowy “Grunwald” – Hokej na trawie
 • Jakub Janicki – Wojskowy Klub Sportowy “Grunwald” – Hokej na trawie
 • Patrycja Klatt – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – Koszykówka
 • Karolina Olszewska – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – Koszykówka
 • Marta Wdowiuk – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – Koszykówka
 • Weronika Papiernik – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – Koszykówka
 • Filip Dominiak – Młodzieżowy Klub Koszykówki “Pyra” – Koszykówka
 • Aleksandra Zięmborska – Organizacja Środowiskowa AZ – Koszykówka
 • Lilianna Banaszak – Organizacja Środowiskowa AZS – Koszykówka Dawid Gruszczyński – Fundacja Pbg Basket Junior – Koszykówka

Laureaci konkursu „Zielony Poznań 2018”:

w kategorii zieleńce:

 • I miejsce – Restauracja „Umberto” – ul. Za Cytadelą (Rada Osiedla Stare Winogrady)
 • II miejsce – Przedszkole nr 174 „Królewna Śnieżka”- os. Jana III Sobieskiego (Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki)
 • III miejsce – Przedszkole nr 29 im.”Plastusia”– ul. Księcia Józefa (Rada Osiedla Stare Miasto)

w kategorii balkony:

 • I miejsce – Pani Anna Cukierska – ul. Matejki (Rada Osiedla Święty Łazarz)
 • II miejsce – Państwo Dorota i Maciej Majewscy – ul. Matejki (Rada Osiedla Święty Łazarz)
 • III miejsce – Pani Grażyna Błońska – ul. Folwarczna (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole)

w kategorii ogród przydomowy:

 • I miejsce – Pani Ewa Grzeszak – ul. Rugijska (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole)
 • II miejsce – Pani Krystyna Skalska – ul. Minikowo (Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)
 • III miejsce – Pani Maria Stefaniak – ul. Gronostajowa (Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole)
 • III miejsce – Państwo Aneta i Dariusz Wicher – Wichrowe Wzgórze (Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ)

w kategorii Rodzinne Ogrody Działkowe:

 • I miejsce – Państwo Mariola i Dariusz Sitz-Nogaj – ROD „Urodzaj”
 • I miejsce – Państwo Janina i Leszek Piekarczyk – ROD „Sypniewo”
 • II miejsce – Państwo Teresa i Bogdan Andrzejewscy – ROD „Głuszynka”,
 • III miejsce – Państwo Henryka i Grzegorz Tomczak – ROD im. „1000 lecia Państwa Polskiego”

Wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM za „Przestrzeń integrującą społeczność lokalną”:

 • Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 136
 • Rodzinny Ogród Działkowy ”Zagajnik” przy ulicy Stobnickiej 2A

Wyróżnienia Komisji Konkursowej:

w kategorii ogrodów przydomowych:

 • dla Państwa Agaty i Roberta Kujawy – za roślinne oddziaływanie kolorów
  i przyjazną przestrzeń (Rada Osiedla Grunwald Południe)
 • dla Pana Stanisława Latuszaka – za pasję i bogatą kolekcję roślin egzotycznych (Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo)

w kategorii działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 • dla Pani Lucyny Rogozińskiej – za ciekawe wnętrza ogrodowe

w kategorii balkon:

 • dla Pana Michała Klauzińskiego – za interesującą aranżację w trudnych warunkach świetlnych (Rada Osiedla Stare Miasto)
 • dla Pani Janiny Jurdzińskiej – za atrakcyjną barwną kompozycję roślinną
  (Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie)

w kategorii zieleńce:

 • dla Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Mielżyńskiego 24 – za stworzenie zielonej oazy w trudnych warunkach miejskich

w kategorii pasy zieleni:

 • dla Wspólnoty Mieszkaniowej św. Łazarz za prawidłowy dobór roślin i ciekawą kompozycję

Laureaci nagród: Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania, Poznański Strażak Roku oraz Najlepszy Strażnik Straży Miejskie Miasta Poznania w 2018 r.

Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania

 • I miejsce – mł. asp. Łukasz Jankowski, Komisariat Policji Poznań-Grunwald
 • II miejsce –sierż. Paweł Sompoliński, Komisariat Policji Poznań-Grunwald
 • III miejsce – st. sierż. Łukasz Furmaniak, Komisariat Policji Poznań-Wilda

Poznański Strażak Roku

 • I miejsce – st. ogn. Konrad Tabor
 • II miejsce – st.asp. Tomasz Walczak
 • III miejsce – st. asp. Bartosz Smolarek

Najlepszy strażak OSP

 • dh Narcyz Szulczyński

Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

 • I miejsce – starszy inspektor Jacek Wilcząb
 • II miejsce – starszy inspektor Piotr Draniczarek
 • III miejsce – starszy inspektor Monika Wiznerowicz