W 2018 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu (uchwała nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2018 r.).

„Park Kulturowy Stare Miasto” został utworzony w celu ochrony:

  • krajobrazu kulturowego,
  • zabytków nieruchomych,
  • przestrzeni publicznych historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków oraz stanowiącego część Pomnika Historii „Poznań – historyczny zespół miasta”.

Granica “Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu przebiega ulicami: Solną, Wolnica, Małe Gabary, Garbary, pl. Bernardyńskim, Podgórną i Al. Marcinkowskiego

mapka – Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

broszura informacyjna – Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

 

Jako wspomaganie działań w obrębie „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w ubiegłym roku wdrożono system programów ArcGis przeznaczony do pracy na mapach i danych GIS. System pozwala na powiązanie informacji tekstowej z mapą, a w związku z tym umożliwia obrazowanie podejmowanych działań.

W 2018 r. poznański rejestr zabytków obejmował 697 obiektów, w tym 507 nieruchomych.