Statystyki miejskie - Styczeń 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane ze stycznia 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Styczeń 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 64
małżeństwa cywilne 48
małżeństwa konkordatowe 16
Śluby poza lokalem USC 2
Urodzenia 1007
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 25 Julia 22 Antonina 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 28 Stanisław 26 Leon 23
Zgony 781
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 5515
Liczba wydanych Kart Seniora 503
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 97
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 285
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 597
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 10
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 50
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 48
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 87
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 92
Liczba przyjętych depozytów 61
Liczba wydanych depozytów 6
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Styczeń 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3750
liczba osób do 25 roku życia 236
liczba osób powyżej 50 roku życia 1170
liczba osób pobierających zasiłek 615
Stopa bezrobocia 1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8266
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Styczeń 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 1391
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 16
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 22
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 62
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 47
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 115
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Styczeń 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 216
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 566
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 3670
Zagrożenia życia i zdrowia 383
Zakłócenia porządku publicznego 316
Zwierzęta 254
Pozostałe naruszenia 310
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 21
Liczba wyjazdów OSP do akcji 17
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 184
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 9
Liczba wystawionych mandatów 136
Liczba pouczeń 16
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 41
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 24
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 143
Przybyłe koty do schroniska 28
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 37
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 284
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 20
Liczba wypuszczonych małych ssaków 3
Liczba przyjętych ptaków 193
Liczba wypuszczonych ptaków 141
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 268
Liczba miejscowych zagrożeń 618
Liczba fałszywych alarmów 272
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Styczeń 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 16 944
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 21 765
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 12 546
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 8404
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 10 745
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 4067
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 4592
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 5586
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 5920
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 12 819
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 6706
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 10 020
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 9769
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 16 094
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 14 967
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 7871
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 6770
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 10 523
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 10 348
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 14 586
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 10 307
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 3592
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 16 303
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 4543
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 8106
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 13 794
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 6398
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 7578
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 9452
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 8925
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 17 674
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 12 281
Liczba przejazdów Malta Pd. 9882
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Styczeń 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 5734
Liczba spektakli 49
Teatr Polski Liczba widzów 2689
Liczba spektakli 25
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 4
Liczba uczestników 196
Liczba wydarzeń 12
Liczba uczestników 121
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 14
Liczba uczestników 5472
Kino Muza Liczba seansów kinowych 378
Liczba widzów 14 508
Teatr Nowy Liczba spektakli 30
Liczba uczestników 5742
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 9
Liczba uczestników 480
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 39
Liczba wydarzeń 6 677
Liczba seansów kinowych 172
Liczba uczestników seansów kinowych 6119
Liczba spektakli teatralnych 0
Liczba uczestników spektakli 0
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 4088
Liczba wydarzeń 21
Liczba uczestników wydarzeń 834
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 60
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3746
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 132
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 1454
Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników wydarzeń 63
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 5
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 5
Liczba słuchaczy 5625
Liczba koncertów Pro Sinfonika 58
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 2879
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 121 931
na zewnątrz 116 906
na miejscu 5025
Liczba uczestników wydarzeń 5051
Liczba wydarzeń 95
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 110
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 28
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 3
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 155

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 20
Liczba uczestników 140
Liczba zajęć plastycznych 10
Liczba uczestników 145
Liczba wydarzeń okolicznościowych 9
Liczba uczestników 260
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 8
Liczba uczestników 105
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 21 909
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 5616
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 6433
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 7513
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 16 671
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 16 458
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 15 915
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 7420
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 11 662
Korty Rataje liczba udostępnionych godzin 1189
Korty MOS liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje liczba udostępnionych godzin 463
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 139 766
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 12
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 13
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 8
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Styczeń 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 390 303
Liczba wizyt na stronie 1123347
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 78 744
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 11 764
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5600
Zobacz dane z Grudzień 2022.