fbpx

Elektromobilność w Poznaniu

Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności. Poznań przygotowuje się do wypełnienia wymogów uchwalonej przez parlament ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2022 r. samochody elektryczne muszą stanowić 10% wszystkich używanych przez urząd miasta pojazdów. Od 2025 r. odsetek ten musi wzrosnąć do 30%. Podobna sytuacja dotyczy samochodów, które służą […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

Rok 2019 przyniósł kolejne nowości w funkcjonowaniu systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. Od marca 2019 r. w Poznaniu można było jeździć bezstacyjnymi rowerami miejskimi czwartej generacji (4G), których nie trzeba przypinać do stacji dokującej po zakończonym przejeździe. W mieście wyznaczono 30 stref 4G i strefę centrum, w których rower można pozostawić bezpłatnie.   arch. UMP Na […]

Read More…

Współdzielenie pojazdów w Poznaniu

Współdzielenie pojazdów stanowi realną alternatywę komunikacyjną i nową jakość – odmienną od transportu indywidualnego, komunikacji zbiorowej czy usług mobilności na żądanie (np. taxi). Otwiera nowy rozdział w historii miejskiej mobilności. Nowoczesna mobilność rozwija się i ma coraz więcej zwolenników. To nie wynik mody, ale konieczność w coraz bardziej zakorkowanych miastach, w których trudno znaleźć miejsce […]

Read More…

Transport publiczny w Poznaniu

Na koniec 2019 r. liczba kart PEKA służących jako nośnik opłat za przejazdy wyniosła 653,7 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową łączącą […]

Read More…

Parkowanie pojazdów w Poznaniu

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji, z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r. Proces suburbanizacji występujący w aglomeracji poznańskiej powoduje, że […]

Read More…

Ruch samochodowy w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 516,6 tys. pojazdów, w tym 405 tys. pojazdów osobowych. Prędkość ruchu w centrum Poznań, Warszawa i Kraków to miasta o najbardziej zakorkowanych centrach, wynika z analizy Korkowo.pl – serwisu informującego na bieżąco o korkach na polskich drogach. Średnia dzienna prędkość wynosi tam ok. 20 km/h. Specjaliści z serwisu […]

Read More…

Infrastruktura drogowa w Poznaniu

W 2019 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 932 km, z których ponad połowa była w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Inwestycje i remonty W 2019 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały: przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w ramach projektu „Projekt Centrum – etap […]

Read More…

Ruch samochodowy w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 497,3 tys. pojazdów, w tym 389 tys. pojazdów osobowych. Prędkość ruchu w centrum Specjaliści systemu Yanosik zbadali prędkości w centrach największych polskich miast. Miastem z najwolniejszym centrum jest Kraków, gdzie kierowcy średnio poruszają się 25 km/h. Mieszkańcy: Rzeszowa, Radomia, Szczecina, Poznania i Wrocławia, poruszają się ze średnią prędkością […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

Na koniec 2018 r. długość poznańskiej infrastruktury rowerowej wynosiła 242,5 km. Poznański Rower Miejski W 2018 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 113 stacji oraz 1 240 rowerów w tym: 4 stacje/40 rowerów sponsorskich, 76 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci, w tym 4 sponsorskie, 20 rowerów dziecięcych, 100 rowerów wyposażonych w […]

Read More…

Elektromobilność w Poznaniu

Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności. Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych w Poznaniu Trwają prace nad tworzeniem możliwości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Poznania. W Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych określono, że na terenie Poznania do dnia 31 grudnia 2020 r. powinno powstać 210 punktów ładowania zainstalowanych […]

Read More…