Przemieszczanie się rowerem

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk Na koniec 2017 r. długość poznańskiego systemu dróg rowerowych wynosiła 175,1 km. Poznański Rower Miejski W 2017 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 89 stacji oraz 987 rowerów w tym: 2 stacje/20 rowerów sponsorskich 49 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci 20 rowerów dziecięcych 100 rowerów wyposażonych […]

Read More…

Transport publiczny

arch. UMP, fot. M. Forecki Na koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową […]

Read More…

Ruch samochodowy

arch. UMP, fot. M. Forecki W 2017 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 563,1 tys. pojazdów, w tym 425,4 tys. pojazdów osobowych. Prędkość ruchu w centrum Specjaliści systemu Yanosik zbadali średnie prędkości w okresie letnim osiągane przez kierowców w największych polskich miastach. Analizie poddano ruch w godzinach 7.00 – 18.00 w dni robocze. W Poznaniu średnia […]

Read More…

Infrastruktura drogowa

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk W 2017 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 920 km, z których ponad połowa (52%) była w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Inwestycje i remonty W 2017 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały: przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w […]

Read More…

Infrastruktura techniczna

W 2017 r. 98% mieszkańców korzystało z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2017 r. wyniosło 31 mln m3, w tym 21,6 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec zużył w ciągu roku na cele bytowe 40 m3 wody. Jakość wody dostarczanej […]

Read More…