fbpx

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

Na koniec 2018 r. długość poznańskiej infrastruktury rowerowej wynosiła 242,5 km. Poznański Rower Miejski W 2018 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 113 stacji oraz 1 240 rowerów w tym: 4 stacje/40 rowerów sponsorskich, 76 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci, w tym 4 sponsorskie, 20 rowerów dziecięcych, 100 rowerów wyposażonych w […]

Read More…

Elektromobilność w Poznaniu

Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności. Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych w Poznaniu Trwają prace nad tworzeniem możliwości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Poznania. W Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych określono, że na terenie Poznania do dnia 31 grudnia 2020 r. powinno powstać 210 punktów ładowania zainstalowanych […]

Read More…

Transport publiczny w Poznaniu

Na koniec 2018 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 621,1 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową łączącą strefę podmiejską z Poznaniem. […]

Read More…

Ruch samochodowy w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 497,3 tys. pojazdów, w tym 389 tys. pojazdów osobowych. Prędkość ruchu w centrum Specjaliści systemu Yanosik zbadali prędkości w centrach największych polskich miast. Miastem z najwolniejszym centrum jest Kraków, gdzie kierowcy średnio poruszają się 25 km/h. Mieszkańcy: Rzeszowa, Radomia, Szczecina, Poznania i Wrocławia, poruszają się ze średnią prędkością […]

Read More…

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

W Poznaniu 98% mieszkańców korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2018 r. wyniosło 32,0 mln m3 (rok wcześniej 31,0 mln m3), w tym 22,1 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec zużył w ciągu roku na cele bytowe 40 m3 […]

Read More…

Infrastruktura drogowa w Poznaniu

W 2018 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 931 km, z których ponad połowa była w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Inwestycje i remonty  W 2018 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały: przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w ramach projektu „Projekt Centrum – etap […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk Na koniec 2017 r. długość poznańskiego systemu dróg rowerowych wynosiła 175,1 km. Poznański Rower Miejski W 2017 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 89 stacji oraz 987 rowerów w tym: 2 stacje/20 rowerów sponsorskich 49 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci 20 rowerów dziecięcych 100 rowerów wyposażonych […]

Read More…

Transport publiczny

arch. UMP, fot. M. Forecki Na koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową […]

Read More…

Ruch samochodowy

arch. UMP, fot. M. Forecki W 2017 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 563,1 tys. pojazdów, w tym 425,4 tys. pojazdów osobowych. Prędkość ruchu w centrum Specjaliści systemu Yanosik zbadali średnie prędkości w okresie letnim osiągane przez kierowców w największych polskich miastach. Analizie poddano ruch w godzinach 7.00 – 18.00 w dni robocze. W Poznaniu średnia […]

Read More…

Infrastruktura drogowa

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk W 2017 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 920 km, z których ponad połowa (52%) była w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Inwestycje i remonty W 2017 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały: przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w […]

Read More…