na zdjęciu widać autobus miejskiej komunikacji publicznej na dworcu PKP

arch. UMP, fot. M. Forecki

Na koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys.

Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową łączącą strefę podmiejską z Poznaniem. Efektem prac prowadzonych w 2017 r. jest integracja transportu publicznego miasta Poznania i gminy Kleszczewo, która nastąpiła od 1 listopada 2017 r. Spowodowało to kolejne powiększenie obszaru, na którym ZTM organizuje transport publiczny (w 2017 r. 18 gmin i 60 linii podmiejskich).

Funkcję kluczowego operatora świadczącego usługi w zakresie przewozów autobusowych i tramwajowych na terenie Poznania w 2017 r. pełniło na zlecenie ZTM Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. (MPK).

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA)

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna jest narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego systemu informatycznego. Ma ona za zadanie ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego, a tym samym ułatwienie korzystania z transportu zbiorowego oraz zwiększenie jego dostępności.

Na koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys. i była wyższa o 12,8% w porównaniu z 2016 r.

Dostępne funkcjonalności karty PEKA to:

 • bilet okresowy, sieciowy i trasowany
 • tPortmonetka – opłacanie przejazdów komunikacji miejskiej (bilet jednorazowy) oraz parkowania w SPP w strefie Jeżyce oraz w części parkomatów zlokalizowanych w centrum miasta
 • możliwość doładowania przez internet
 • identyfikator cyfrowy
 • karta biblioteczna w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu
 • niekwalifikowany podpis elektroniczn
 • aplikacja MOPR – wgrywanie liczby posiłków na kartę i korzystanie z nich w barach Społem.

System PEKA umożliwia wprowadzenie bardziej elastycznej oferty biletów. Najkrótszym okresem obowiązywania biletów sieciowych oraz trasowanych jest 14 dni. Każdy pasażer ma możliwość dopasowania do własnych potrzeb okres ważności biletu – do 366 dni dla biletów sieciowych i do 90 dni dla biletów trasowanych. Atrakcyjny cenowo Bilet Metropolitalny to oferta specjalna dla osób, które mieszkają i płacą podatki na rzecz Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym.

297 punktów sprzedaży do dyspozycji klientów było pod koniec 2017 r. (o 2 więcej w porównaniu z 2016 r.) oraz 86 biletomatów stacjonarnych dostosowanych do obsługi nowego systemu (o 9 więcej).
17,6 mln – liczba sprzedanych biletów w transporcie publicznym w 2017 r., była nieznacznie wyższa o 0,05 % w stosunku do 2016 r.

3 zł – tyle kosztuje przejechanie 5-7 przystanków w taryfie czasowej oraz 11-12 przystanków w taryfie tPortmonetki

Bilety bus-tramwaj-kolej

W 2017 r. sprzedano 65 tys. szt. biletów bus-tramwaj-kolej, o 17,5% więcej niż rok wcześniej.

Od 1 września 2017 r. rozpoczęła się sprzedaż biletów bus-tramwaj-kolej w nowej, bardziej atrakcyjnej dla pasażerów formule. Oferta została rozszerzona na obszar około 50 km od Poznania Głównego. Obszar obowiązywania biletu jest podzielony na 7 stref taryfowych Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich oznaczone literami A, B , C, D, E, F i G. Stacjami krańcowymi dla poszczególnych kierunków są: Wągrowiec, Gniezno, Września, Jarocin, Kościan, Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Wronki, Rogoźno Wlkp.

Jednocześnie posiadacze ważnego biletu okresowego, sieciowego ZTM ze strefą A uzyskali kolejny środek transportu – mogą podróżować po Poznaniu nie tylko autobusami i tramwajami na liniach organizowanych przez ZTM, ale również pojazdami POLREGIO i Kolei Wielkopolskich pomiędzy stacjami posiadającymi w nazwie Poznań oraz Kiekrz.

Modernizacja taboru i infrastruktury

Tabor transportu publicznego

W 2017 r. do Poznania dostarczono 22 nowe pojazdy tramwajowe:

 • 12 szt. tramwajów typu MF 20 – Moderus Beta jednokierunkowe
 • 10 szt. tramwajów typu MF 22 – Moderus Beta dwukierunkowe.
Modernizacje infrastruktury

W 2017 r. MPK realizowało liczne prace modernizacyjne na wybranych odcinkach tras tramwajowych. Do najważniejszych należały:

 • modernizacja stacji prostownikowej Słowiańska
 • wymiana linii kablowej SN-15 kV pomiędzy stacją prostownikową Głogowska-Pamiątkowa i wymiana kabli trakcyjnych ze stacji Traugutta
 • rozbudowa podstacji Lechicka o trzeci zespół zasilający z wykonaniem dodatkowego okablowania
 • budowa sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych na ulicach Zwierzynieckiej i Kraszewskiego (od skrzyżowania z ul. Gajową do skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego)
 • przebudowa torowiska – ulica i most Królowej Jadwigi od ul. Strzeleckiej do końca mostu, wymiana konstrukcji torowiska w ul. Krzywoustego od końca mostu Królowej Jadwigi do Ronda Rataje,  a także odcinek od ul. Strzeleckiej do ul. Górna Wilda
 • przebudowa torowiska w ul. Matyi pod przejście dla pieszych przy przystanku Wierzbięcice
 • przebudowa przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krańcowej
 • przebudowa przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań i Winogrady.

W 2017 r. przygotowano dokumentację aplikacyjną i podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę blisko 265 mln zł dla następujących projektów:

 • „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” (data zawarcia umowy: 5.04.2017 r.)
 • „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – Rondo Żegrze wraz z budową  odcinka od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” (28.06.2017 r.)
 • „Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego” (03.08.2017 r.)
 • „Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II” (29.09.2017 r.)
 • „Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.” (3.10.2017 r.)
 • „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” (28.12.2017 r.)
 • „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje” (29.12.2017 r.)
Buspasy

W 2017 r. wyznaczono nowe buspasy na  ulicach: Grunwaldzkiej, Garbary, Mostowej i Warszawskiej, zwiększając ich długość do 15,3 km. Nowe buspasy są przeznaczone nie tylko dla autobusów, są dostępne także dla taksówek, rowerzystów, służb komunalnych, motocyklistów i samochodów, które przewożą minimum 3 osoby. Podobne rozwiązanie stosowane jest już w wielu miastach w Europie. Dzięki temu osoby jadące do pracy z jednego kierunku zamiast trzema lub czterema samochodami przemieszczają się jednym. Wpływa to na znaczne zmniejszenie liczby samochodów na ulicach oraz zmniejsza korki.

Długość buspasów w największych miastach Polski
w km 2013 2014 2015 2016 2016/2013 w %
Poznań 6 6,7 6,9 9 150,0
Kraków 23,7 23,7 25,2 26,8 113,1
Łódź 10,7 18,9 18,9 25 233,6
Warszawa 48 48 48 48,5 101,0
Wrocław 21,5 21,5 21,5 25,3 117,7
Źródło: GUS
System współdzielenia zasobów

Od 2017 r. mieszkańcy Poznania mogą korzystać, oprócz systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego, z komercyjnych wypożyczalni skuterów i samochodów na minuty. Wraz z rozwojem systemu carsharing wprowadzono udogodnienia dla systemu samochodów współdzielonych w opłatach w SPP.

Projekty transportowe

Miasto Poznań uczestniczyło w unijnych projektach:

 • LAirA – Landside Airports Accessibility – mającym na celu dostępność transportu multimodalnego w obszarze lotnisk na terenie Europy Środkowej
 • SULPiTER – Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport.

Projekt LAirA jest realizowany w ramach funduszu Interreg Central Europe. Jego celem jest lepsza dostępność transportu multimodalnego w obszarze lotnisk na terenie Europy Środkowej, w szczególności zintegrowana i inteligentna polityka transportowa ukierunkowana na niskoemisyjne środki transportowe. Projekt ma za zadanie zapewnienie zmniejszenia poziomu degradacji zasobów naturalnych i ograniczenie zużycia energii. Celem nadrzędnym projektu jest określenie preferencji transportowych pracowników i pasażerów lotnisk, a także opracowanie niskoemisyjnej polityki transportowej w obrębie miasta.

W 2017 r. wykonano 2 opracowania projektowe: analizę dostępności transportowej do lotniska Ławica oraz analizę dokumentów strategicznych i planów mobilności w odniesieniu do relacji pomiędzy lotniskiem a obszarem aglomeracyjnym. Zainicjowano współpracę z zewnętrznymi interesariuszami (Port Lotniczy Poznań-Ławica, Politechnika Poznańska).

Projekt SULPITER jest także realizowany w ramach funduszu Interreg Central Europe.
Dotyczy planowania zrównoważonej logistyki dla miast i regionów. Efektem projektu będzie:

 • zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w logistyce miejskiej
 • poprawa umiejętności planowania i modelowania transportu towarowego
 • współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym w ramach koncepcji Freight Quality Partnership
 • stworzenie Planu Zrównoważonej Logistyki Miejskiej jako głównego dokumentu strategicznego dla transportu towarowego.

W 2017 r.:

 • przedstawiciele Miasta Poznania uczestniczyli w 2 międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu – w Poznaniu oraz w Trieście (Włochy)
 • przeprowadzono badania ankietowe z podmiotami gospodarczymi na terenie Poznania dotyczące specyfiki przepływu towarów w obszarze miejskim
 • zainicjowano współpracę w ramach FQP (zadanie będące częścią projektu polegające na nawiązaniu współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego).
Dostępność transportu publicznego
Autobus – Strefa 500 m

kliknij w kartogram

Tramwaj – Strefa 500 m

kliknij w kartogram

Biletomaty

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip