fbpx

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2020 r. w Poznaniu mieszkało 532 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym spoza Poznania […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2019/2020 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 102 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum). Łącznie w mieście studiuje 102 tys. osób, w tym ponad 67 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 75 tys. studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. […]

Read More…

Wydarzenia sportowe w Poznaniu

Z powodu pandemii COVID-19 większość zaplanowanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w 2020 r. została odwołana. Miasto wsparło organizację 50 imprez sportowych, w tym 10 o randze międzynarodowej, 27 – regionalnej, 13 – lokalnej. Największą imprezą zorganizowaną w 2020 r. w Poznaniu były Mistrzostwa Europy w wioślarstwie na Torze Regatowym Malta, które były jednocześnie jedyną międzynarodową imprezą wioślarską na świecie. Wszystkie zawody sportowe odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w większości bez udziału publiczności. […]

Read More…

Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na liczbę zorganizowanych w 2020 r. wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Frekwencja na imprezach, wystawach i festiwalach, które odbyły się stacjonarnie, została znacząco ograniczona. Dużą część wydarzeń przeniesiono do Internetu, dzięki czemu z poznańskiej oferty kulturalnej mogło skorzystać wielu odbiorców.   Wydarzenia kulturalne z największą liczbą uczestniczek i uczestników (także online) zorganizowane przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. Nazwa imprezy Zasięg Jednostka organizująca/ koordynująca wydarzenie […]

Read More…

Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury

Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką. Nagroda Artystyczna Miasta PoznaniaW 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy […]

Read More…

Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucji kultury oraz związani z nimi twórcy otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury. Biblioteka Raczyńskich W 2020 r. dzięki realizacji cyklu „3TATY, 4 ŻYWIOŁY” Biblioteki Raczyńskich została finalistą konkursu „Zwyrtała” organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2020. Centrum Kultury ZAMEK W 2020 r. Centrum Kultury ZAMEK otrzymało w konkursie „Poznań dostępny” Złotą Ryczkę dla „Obrazów wrażliwych” […]

Read More…

Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań i miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty inwestycyjne oraz prace modernizacyjne. Część prowadzonych zadań była współfinansowana ze środków unijnych. Do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym należały: modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych; konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego; renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania […]

Read More…

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Realizacja programu imprez i wydarzeń organizowanych przez poznańskie instytucje kultury oraz ich bieżąca działalność w 2020 r. zostały podporządkowane kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19 i ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Plany i programy wydarzeń kulturalnych realizowane były w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały priorytet, jakim było zachowanie miejsc pracy.  Konieczność znacznego lub całkowitego ograniczenia działalności kulturalnej, zamknięcie instytucji kultury, […]

Read More…

Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

W 2020 r. miejskie instytucje kultury realizowały liczne projekty kulturalne we współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz organizowały wydarzenia o międzynarodowym zasięgu. Wiele inicjatyw ze względu na pandemię zostało zrealizowanych w formie hybrydowej lub wyłącznie online. Niektóre zostały odwołane lub przełożone na kolejne lata. Biblioteka Raczyńskich W ramach działań międzynarodowych i popularyzacji kultury zagranicznej Biblioteka Raczyńskich przygotowała: we współpracy z Biblioteką Jiřího Mahena w Brnie – kolejną edycję Dni Kultury Czeskiej […]

Read More…

Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu

Miejskie instytucje kultury współpracowały z licznymi podmiotami krajowymi przy realizacji wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia w działalności stacjonarnej na wiele działań, głównie realizowanych online, otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka Raczyńskich W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Raczyńskich zakupiła: dostęp do zasobów Legimi (e-booki) i ebookpoint Biblio (e-booki oraz kursy wideo); nowości wydawnicze (41 712 egzemplarzy książek i 2 232 audiobooków nowości […]

Read More…