W 2021 r. władze Poznania spotykały się z dyplomatami z państw z całego świata.

Spotkanie noworoczne z Poznańskim Korpusem Konsularnym

W styczniu Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak spotkał się online z Poznańskim Korpusem Konsularnym. Udział w nim wzięli członkowie Korpusu Konsularnego Miasta Poznania, na czele z Dziekanem Korpusu i Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii, Włodzimierzem Walkowiakiem. Podczas spotkania, Prezydent podziękował konsulom za ich działalność w trudnym czasie pandemii oraz przedstawił priorytety działań na kolejny rok. Poznańscy konsulowie zaprezentowali własne plany, omawiając zwłaszcza te przedsięwzięcia, przy organizacji których potrzebne będzie wsparcie Miasta.

Niemcy

W kwietniu odbyło się zdalne spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Hansem Jörgiem Neumannem oraz Zastępczynią Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Janą Orlowski.

Również w październiku, w Bazarze Poznańskim odbyło się przyjęcie z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. W spotkaniu wziął udział Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak, na zaproszenie Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Hansa Jörga Neumanna.

Estonia

14 lipca odbyła się uroczystość inaugurująca działalność konsulatu Honorowego Estonii
w Poznaniu, w której udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzej Solarski. Zastępca Prezydenta złożył życzenia pomyślności nowej Konsul Honorowej Estonii, Aleksandrze Iwaszkiewicz-Wodzie.

Japonia

Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak gościł w październiku Ambasadora Japonii, Akio Miyajima. Ambasadorowi towarzyszyły: Tae Sato-Takita, Druga Sekretarz Ambasady oraz Szefowa Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej, a także Elżbieta Korona z Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej. Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych: współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz potencjału i atrakcyjności Poznania, które mogłyby być promowane wśród Japończyków.

Wizyta Ambasadora Japonii w Poznaniu 

Zdjęcie przedstawia Ambasadora Japonii wpisującego się do księgi pamiątkowej oraz Prezydenta Miasta Poznaniai Prezydenta

arch. UMP

Kanada

Jesienią, Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak spotkał się z Ambasador Kanady, Leslie Scanlon. Ambasador towarzyszyła Jeanette Sautner, Radczyni ds. Politycznych Ambasady. Rozmawiano m.in. o obecnej sytuacji politycznej w kraju oraz ekologicznym transporcie publicznym.

Spotkanie z Ambasador Kanady w Poznaniu

Zdjęcie przedstawia osoby biorące udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Poznania z Ambasador Kanady

arch. UMP