fbpx

W 2021 r. władze Poznania spotykały się z dyplomatami z państw z całego świata.

Spotkanie noworoczne z Poznańskim Korpusem Konsularnym

W styczniu Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak spotkał się z Poznańskim Korpusem Konsularnym. Spotkanie, z uwagi na obostrzenia epidemiczne, przybrało formę zdalną, a udział w nim wzięli członkowie Korpusu Konsularnego Miasta Poznania, na czele z Dziekanem Korpusu i Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii, Włodzimierzem Walkowiakiem. Podczas spotkania, Prezydent podziękował konsulom za ich działalność w trudnym czasie pandemii oraz przedstawił priorytety działań na nadchodzący rok. Poznańscy konsulowie zaprezentowali, z kolei, własne plany, omawiając zwłaszcza te przedsięwzięcia, przy organizacji których potrzebne będzie wsparcie Miasta.

Niemcy

W kwietniu odbyło się zdalne spotkanie Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Hansem Jörgiem Neumannem oraz Zastępczynią Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Janą Orlowski.

Również w październiku, w Bazarze Poznańskim odbyło się przyjęcie z okazji 30-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. W spotkaniu wziął udział  Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak, na zaproszenie Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Jörga Neumanna .

Estonia

14 lipca miała miejsce uroczystość inaugurująca działalność konsulatu Honorowego Estonii
w Poznaniu, w której udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzej Solarski. Zastępca Prezydenta złożył życzenia pomyślności nowej Konsul Honorowej Estonii, Aleksandrze Iwaszkiewicz-Wodzie.

Japonia

Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak gościł w październiku Ambasadora Japonii, Akio Miyajima. Ambasadorowi towarzyszyły: Tae Sato-Takita, Druga Sekretarz Ambasady oraz Szefowa Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej, a także Elżbieta Korona z Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej. Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych: współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej oraz potencjału i atrakcyjności Poznania, które mogłyby być promowane wśród Japończyków.

Wizyta Ambasadora Japonii w Poznaniu

Zdjęcie przedstawia Ambasadora Japonii wpisującego się do księgi pamiątkowej oraz Prezydenta Miasta Poznaniai Prezydenta

źródło: UMP

Kanada

Jesienią Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak spotkał się z Ambasador Kanady, Leslie Scanlon. Ambasador towarzyszyła Jeanette Sautner, Radczyni ds. Politycznych Ambasady. Wśród tematów spotkania znalazły się obecna sytuacja polityczna w naszym kraju oraz ekologiczny transport publiczny.

Spotkanie z Ambasador Kanady w Poznaniu

Zdjęcie przedstawia osoby biorące udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Poznania z Ambasador Kanady

źródło: UMP