Miasto Poznań corocznie przekazuje dotacje na remont i konserwacje zabytków w Poznaniu w celu poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta. Kwota na dofinansowanie zabytków jest systematycznie zwiększana, a w 2018 r. wyniosła 2,5 mln zł.

Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2018 r.
Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac

Dofinansowanie Miasta w zł

Kamienica przy ul. Roosevelta 5/ Krasińskiego 1 naprawa dachu w kamienicy secesyjnej 370 tys.
Kościół Bernardynów przy ul. Garbary 22  prace konserwatorskie przeciwwilgociowe przy elewacji i fundamentach 300 tys.
Kościół przy ul. Fredry 11b  konserwacja elewacji i wieży kościoła 140 tys.
Kamienica przy ul. Fredry 6/ Kościuszki 86  naprawa elewacji, oczyszczenie tynku, malowanie ścian 110 tys.
Kamienica przy ul. Roosevelta 5/ Zacisze 2   prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane – witraże w oknach klatek schodowych 100 tys.
Kamienica przy ul. Jackowskiego 25  renowacja elewacji budynku z wymianą opierzeń blacharskich, konserwacji sztukaterii i detali wystroju sztukatorskiego 100 tys.
Kamienica  przy ul. Mielżyńskiego 18  remont pokrycia dachu 100 tys.
Dwór przy ul. Łopianowej 24 remont konserwatorski dachu 100 tys.
Stary Rynek 91 – Pałac Mielżyńskich  renowacja elewacji budynku od strony ul. Wronieckiej 100 tys.
Kamienica ul. Matejki 56 konserwacja elewacji budynku wraz z konserwacją sztukaterii na licu elewacji 100 tys.
Źródło. UMP

arch. UMP

 

Pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzono wiele innych remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w Poznaniu, w tym:

  • kompleksowy remont – m.in. kamienicy przy ul. Grottgera 15, Matejki 61, Małeckiego 34; budynku Komendy Miejskiej Policji Stare Miasto przy Al. Marcinkowskiego; budynku wojskowego przy ul. Bukowskiej 34,
  • konserwacja elewacji – m.in. kamienicy przy ul. Jackowskiego 33 i 36, Strzeleckiej 8, 25 i 27, pl. Wolności 8 i 9,
  • inne – m.in. remont fontanny lwów na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek oraz wnętrz skrzydła zachodniego; naprawa i konserwacja górnej konstrukcji wieży budynku o.o. Zmartwychwstańców przy ul. Dąbrówki 4; renowacja elewacji, remont sieni, klatek schodowych i wnętrz kamienicy przy ul. Wierzbięcice 30.

Prace archeologiczne w Poznaniu prowadzone w 2018 r. wyprzedzają następujące inwestycje:

  • przebudowy pl. Kolegiackiego – prace prowadzono w celu ustalenia pozostałości pierwotnej Kolegiaty p.w. Św. Marii Magdaleny. Na badanym terenie zarejestrowano relikty murów z różnych okresów przebudów kościoła kolegiackiego, a także liczne pochówki i zabytki ruchome,
  • budowy Centrum Opieki Senioralnej przy ul. Szkolnej – prace prowadzono w celu identyfikacji zabytków archeologicznych, w tym m.in. przebiegu murów miejskich. Na badanym terenie zarejestrowano relikty murów z różnych okresów przebudów budynku, a także liczne pochówki.

W 2018 r. Miasto Poznań wydało:

  • 1 215 pozwoleń konserwatorskich,
  • 260 decyzji konserwatorskich,
  • 6 nakazów konserwatorskich.

W ramach współpracy zagranicznej w 2018 r. prezentowano zasady funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przedstawicielom miast Bratysława oraz Shenzhen.

Miasto Poznań uczestniczyło także w przygotowaniu treści publikacji pt. „Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia, odbudowa, konserwacja 1945-2016”. Publikacja otrzymała nagrodę im. H. Pieńkowskiej i J. Łomnickiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Zarządu Głównego. Nagrodę przyznano za wzorowe opracowanie przedstawiające procesy odbudowy zespołu staromiejskiego, wysoki poziom merytoryczny tekstów, doskonały materiał ikonograficzny, pełen katalog obiektów oraz obszerną bibliografię.