Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2023 r. w Poznaniu średnie ceny transakcyjne mieszkań w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 14,0% na rynku pierwotnym oraz o 9,0% na rynku wtórnym. Łączna wartość, zarejestrowanych przez ZGiKM GEOPOZ, 412 transakcji kupna/sprzedaży budynków mieszkalnych wyniosła 378,2 mln zł.

Wykres 8. Średnia cena mieszkania w Poznaniu w IV kwartale 2023 r.

Wykres kolumnowy przedstawia średnią cenę ofertową i transakcyjną w zł za 1 m2 mieszkania w Poznaniu w IV kwartale 2023 r.

Źródło: NBP

Wykres do pobrania w xls

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkania w Poznaniu w 2023 r. zmniejszył się z 0,77 do 0,75. Oznacza to, że za przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw można było zakupić 0,75 m2 mieszkania.