fbpx
Wyszczególnienie2018/20192019/20202018/2019=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego:112112100,0
prowadzonych przez Miasto Poznań787697,4
prowadzonych przez inne podmioty3436105,9
Liczba uczniów ogółem, z tego:42 85740 40494,3
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań35 64732 96192,5
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty7 2107 443103,2
Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego:250x
prowadzonych przez Miasto Poznań10x
prowadzonych przez inne podmioty240x
Liczba uczniów ogółem, z tego:4 9840x
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań3 9990x
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty9850x
Specjalne szkoły podstawowe i gimnazja
Liczba szkół ogółem, z tego:211885,7
szkół podstawowych specjalnych191894,7
gimnazjów specjalnych20x
Liczba uczniów ogółem, z tego:1 2811 00278,2
w szkołach podstawowych specjalnych1 2671 00279,1
w gimnazjach specjalnych140x
Szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży i dorosłych (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego:152155102,0
liceów ogólnokształcących 6977111,6
zawodowych (łącznie szkoły branżowe I stopnia, technika, szkoły policealne)837894,0
Liczba uczniów ogółem, z tego:36 85342 996116,7
w liceach ogólnokształcących17 07121 088123,5
zawodowych (łącznie szkoły branżowe I stopnia, technika, szkoły policealne)19 78221 908110,7
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla młodzieży:
Liczba szkół, z tego:8597114,1
branżowych I stopnia1315115,4
liceów ogólnokształcących4354125,6
techników2121100,0
szkół policealnych8787,5
Liczba uczniów, z tego:24 38832 739134,2
w szkołach branżowych I stopnia1 6092 460152,9
w liceach ogólnokształcących12 99717 457134,3
w technikach9 13212 273134,4
w szkołach policealnych65054984,5
Z ogółem szkolnictwo ponadpodstawowe dla dorosłych:
Liczba szkół, z tego:675886,6
liceów ogólnokształcących262388,5
szkół policealnych413585,4
Liczba uczniów, z tego:12 46510 25782,3
w liceach ogólnokształcących4 0743 63189,1
w szkołach policealnych8 3916 62679,0
Ponadpodstawowe szkoły dla młodzieży i dorosłych specjalne
Liczba szkół ogółem, z tego:1417121,4
szkół przysposabiających do pracy67116,7
szkół branżowych I stopnia specjalnych44100,0
techników specjalnych11100,0
liceów ogólnokształcących specjalnych24200,0
szkół policealnych specjalnych11100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego:421554131,6
w szkołach przysposabiających do pracy171198115,8
w szkołach branżowych I stopnia specjalnych123182148,0
w technikach specjalnych211781,0
w liceach ogólnokształcących specjalnych66123186,4
w szkołach policealnych specjalnych403485,0
Szkolnictwo wyższe201720182017=100
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego:2525100,0
publicznych88100,0
niepublicznych1717100,0
Liczba studentów szkół wyższych ogółem, z tego:110 346104 08894,3
na studiach stacjonarnych72 81468 93194,7
na studiach niestacjonarnych37 53235 15793,7
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące:
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza37 63434 48691,6
w wyższych szkołach technicznych17 79515 94289,6
w wyższych szkołach rolniczych8 7827 98490,9
w wyższych szkołach ekonomicznych18 74119 030101,5
w wyższych szkołach medycznych7 2597 320100,8
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego2 7172 25783,1
w wyższych szkołach artystycznych2 1782 17299,7
w pozostałych szkołach wyższych15 24014 89797,7
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem, z tego:32 53127 47084,4
studiów stacjonarnych21 01618 13186,3
studiów niestacjonarnych11 5159 33981,1
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza9 3587 60981,3
wyższe szkoły techniczne6 1705 22484,7
wyższe szkoły rolnicze2 8732 54488,5
wyższe szkoły ekonomiczne6 6235 20378,6
wyższe szkoły medyczne1 7871 62891,1
Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego97790292,3
wyższe szkoły artystyczne67865696,8
pozostałe szkoły wyższe4 0653 70491,1
Źródło: UMP, GUS