fbpx

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. 

Okres programowania 2014-2020

Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,3 mld zł pomocy unijnej, w tym:

  • 62,02% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • 34,92% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • 1,69% z Inicjatyw Wspólnotowych
  • 0,73% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • 0,62% z EOG i Funduszu Norweskiego
  • 0,02% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane fundusze głownie na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, oświaty oraz infrastruktury drogowej. Największe inwestycje dotyczą poprawy jakości zbiorowego transportu publicznego.Wykaz projektów, których realizację kontynuowano lub zakończono w 2019 r.
Tytuł projektuCałkowita wartość projektu (zł)Dofinansowanie dla projektu (zł)Okres realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap VI472 782 284241 201 0472014-2023
Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego450 303 00050 000 0002016-2019
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu264 439 184109 002 9002014-2022
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu252 896 863121 668 7052014-2022
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej171 043 84556 999 3772014-2022
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ul. Ratajczaka130 000 00059 049 5932016-2022
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa100 000 00045 422 7642014-2020
Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego64 434 62227 249 4082014-2022
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.62 805 28827 253 6062016-2022
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych21 190 46814 220 9412016-2020
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego20 987 09714 341 8812017-2020
Park Rataje w Poznaniu20 920 74411 882 6202015-2019
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz4 702 7363 249 8582014-2023
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu1 975 9131 679 526

2014-2017

Tytuł projektuCałkowita wartość projektu (zł)Dofinansowanie dla projektu (zł)Okres realizacji
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje153 753 114106 611 0852017-2020
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury53 272 31025 645 6222019-2020
Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków40 262 12812 296 5642014-2019
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu25 696 55116 833 6962017-2019
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Poznania25 390 51112 700 0632017-2019
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej21 649 42816 399 4422015-2020
Muzeum Enigmy w Poznaniu15 005 99510 369 9962017-2019
Feniks15 000 06612 750 0562017-2019
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II13 050 7318 960 1482017-2019
Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne13 033 8155 154 0702018-2019
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania10 721 0857 783 1332018-2019
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu10 473 2418 539 9862016-2019
„Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu9 850 0008 217 5492016-2019
Wyposażenie środowisk wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa8 549 8347 267 3592016-2019
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania7 064 8146 707 8142017-2020
Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246 do km 243 (m. Poznań)6 758 5355 744 7552018-2020
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania6 301 4975 988 6162017-2019
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu5 786 9894 044 8882018-2020
Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych4 753 0694 040 0632017-2019
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania2 513 6712 136 6202017-2019
ZaGRAjmy w Wielkopolsce – Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego1 902 1021 184 8352019-2021
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania1 099 990934 9922018-2020
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania627 947533 7552018-2019
Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania395 895269 8962016-2019
Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu280 200238 1702018-2020
Zapewnienie zintegrowanych, środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania231 997186 1972018-2021
Tytuł projektuCałkowita wartość projektu (zł)Dofinansowanie dla projektu (zł)Okres realizacji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej2 448 3162 448 3162016-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej2 438 6612 438 6612018-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej1 275 3531 275 3532019-2021
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej770 476770 4762017-2019
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi “Moja sprawa”!294 084289 5842018-2021
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej252 975252 9752016-2019
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych202 927198 3912016-2019
Tytuł projektuCałkowita wartość               projektuDofinansowanie dla projektuOkres realizacji
Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
POZ-NORD198 000 euro198 000 euro2017
Erasmus +
Mobilność edukacyjna – edycja 2019708 106 euro708 106 euro2019-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2018648 920 euro648 920 euro2018-2020
Mobilność kadry edukacji szkolnej – edycja 2017615 792 euro615 792 euro2017-2019
Partnerstwo strategiczne – edycja 2019370 694 euro370 694 euro2019-2021
Partnerstwo strategiczne – edycja 2018235 557 euro205 557 euro2018-2021
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017153 855 euro153 855 euro2017-2020
Partnerstwa strategiczne – edycja 201699 900 euro99 900 euro2016-2019
Mobilność edukacji szkolnej – edycja 201753 140 euro53 140 euro2017-2019
URBACT III
Get into the swing of the City! – faza rozwoju149 960 euro127 466 euro2015-2019
ON BOARD_ Connecting cities through Education61 959 euro52 665 euro2018-2020
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level45 902 euro39 017 euro2016-2019
Interreg VB
Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER)625 100 euro500 080 euro2016-2019
Landside Airports Accessibility, dostępność lotnisk (LAirACE 1074)637 150 euro509 720 euro2017-2019
Region Morza Bałtyckiego
BaltCityPrevention654 381556 2242017-2020
Horyzont 2020
CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance2 579 500 euro773 850 euro2017-2022
Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland312 740 euro220 504 euro2017-2018
Źródło: UMP
Projekty na realizację których w 2019 r. Miasto i spółki z udziałem Miasta złożyły wnioski o dofinansowanie
Tytuł projektuWartość PLNOkres realizacji
całkowita projektudofinansowania UE
WRPO na lata 2014-2020
Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu1 224 7501 041 0372020-2022
Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szansą na lepszą przyszłość (SP nr 23)746 294708 9792020-2022
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E2099 619 73667 648 1212016-2022
Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość (SP nr 23)746 293708 9792019-2022
ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań2 475 8662 352 0732020-2023
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II14 399 69513 645 6772020-2023
Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu1 275 3601 147 8242020-2022
Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu1 267 394983 6542020-2022
Urbact III 
Health&Greenspace41 08834 9242019-2020
PA.GO.D.A.39 32833 4292019-2020
Erasmus+
Projekty złożone przez 43 placówki oświatowe w ramach Akcji KA1 i KA22 300 000 EUR2 300 000 EUR2019-2021
Źródło: UMP