System usług dla mieszkańców Poznania OK Poznań to nowoczesny, interaktywny i zindywidualizowany program benefitowy.

Jego głównym założeniem jest powiązanie faktu rozliczania podatków w Poznaniu z ofertą ulg, zniżek czy preferencji w usługach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, edukacyjnych, turystycznych, gastronomicznych, handlowych czy ochrony zdrowia – świadczonych przez lokalne firmy komercyjne oraz w obiektach użyteczności publicznej. 

Grafika OK Poznań

Grafika OK Poznań

arch. UMP

W 2021 r. trwały prace wdrożeniowe Systemu OK Poznań – Osobistej Karty Poznańskiej, zgodnie z harmonogramem etapów umowy koncesji na usługi, którą Miasto podpisało z koncesjonariuszem – wybranym w trybie zamówień publicznych – Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o.

W 2021 r. opracowana została koncepcja Systemu. Przygotowano infrastrukturę informatyczną oraz prowadzono prace obejmujące: przygotowanie strony wwwaplikacji mobilnej oraz elektronicznego systemu zgłoszeń. OK Poznań, oprócz aplikacji mobilnej i strony internetowej, oferuje również nośnik, w postaci karty, która umożliwi korzystanie z programu benefitowego osobom wykluczonym cyfrowo.

Przygotowywano również program zarządzania benefitami oraz ofertę handlową dla Partnerów Systemu OK Poznań. Równolegle opracowywano elementy kampanii promującej System OK Poznań oraz procedury i organizację pracy w POKstacjonarnych Punktach Obsługi Klienta.

W systemie usług wykorzystano miejski komponent informatyczny ID Poznań, który pozwala na szybką, elektroniczną weryfikację faktu rozliczania podatków w Poznaniu. System usług zapewnia ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą korzystać z rozwiązań technologicznych na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych, a osobom wykluczonym cyfrowo zapewnia możliwość bezpośredniej obsługi w punktach obsługi klienta.

System usług dla mieszkańców jest zorientowany na szeroką współpracę z poznańskimi przedsiębiorcami, pozwoli to na wzrost zaangażowania biznesu w sprawy społeczności lokalnej, stanowi nowy kanał promowania lokalnej przedsiębiorczości i zwiększy popyt na oferowane przez przedsiębiorców usługi.

OK Poznań umożliwia większe uczestnictwo mieszkańców w życiu miasta, wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej, integrację społeczną oraz identyfikację z miejscem zamieszkania. Zachęca do angażowania się w życie Poznania. Stanowi nowy kanał komunikacji między mieszkańcami a Miastem.