W 2019 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 516,6 tys. pojazdów, w tym 405 tys. pojazdów osobowych.

Prędkość ruchu w centrum

Poznań, Warszawa i Kraków to miasta o najbardziej zakorkowanych centrach, wynika z analizy Korkowo.pl – serwisu informującego na bieżąco o korkach na polskich drogach. Średnia dzienna prędkość wynosi tam ok. 20 km/h.

W promieniu do 2 kilometrów od ścisłego centrum średnia prędkość, w porannych godzinach szczytu, nie przekracza 19 km/h. Między 16:00 a 18:00 oscyluje w granicach 20 km/h. Na ulicach dojazdowych, w promieniu 2 do 5 kilometrów od centrum średnia prędkość to 36 km/h rano (6:00 – 9:00) i 37 km/h popołudniu (16:00-18:00). Szanse na przyśpieszenie kierowcy mają dopiero na obrzeżach miasta.

Organizacja ruchu

Miejski Inżynier Ruchu w 2019 r. zatwierdził:

  • 458 nowych stałych organizacji ruchu, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujące infrastrukturę drogową do obowiązujących przepisów, usprawniające ruch komunikacji zbiorowej, pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujące i porządkujące zasady parkowania w mieście
  • 1 726 czasowych organizacji ruchu związanych z mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców inwestycjami, przebudowami i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta
  • wydał 36 decyzji administracyjnych o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny, związanych z odbywającymi się w przestrzeni publicznej miasta ważnymi wydarzeniami rocznicowymi oraz imprezami sportowymi, kulturalnymi i religijnymi

Uruchomiono wortal transportowy, na którym pojawiają się m.in. informacje o zmianach w organizacji ruchu. Od sierpnia do końca grudnia 2019 r. zamieszczonych zostało 139 informacji m.in. o zmianach w organizacji ruchu.

Miejski Inżynier Ruchu prowadzi także działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych:

  • przeglądy pasa drogowego i przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu
  • „Bezpieczna droga do szkoły” – prowadzona od kilku lat akcja polega na systematycznym sprawdzaniu dróg prowadzących do szkół oraz na wprowadzaniu stałych organizacji ruchu w ich rejonie
  • doświetlenie przejść dla pieszych
  • montaż oznakowania aktywnego przy przejściach dla pieszych
  • nowe sygnalizacje świetlne

Liczba samochodów

W 2019 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 516,6 tys. pojazdów, w tym 405,3 tys. pojazdów osobowych – o 19,3 tys. więcej niż w rok wcześniej (w tym o 16,3 tys. więcej pojazdów osobowych).

819 to liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców przy uwzględnieniu osób zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 31.12.2019 r.

Szkolenia kierowców

Przy ul. Wilczak 53 funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który w 2019 r. przeprowadził 7,4 tys. egzaminów teoretycznych oraz 15,9 tys. egzaminów praktycznych, zakończonych łącznie 4,7 tys. pomyślnie zdanymi egzaminami we wszystkich kategoriach.

Liczba samochodów osobowych w największych miastach Polski
  2002 2010 2015 2016 2017 2018 2018/2001 w %
Poznań 210 780 285 411 338 984 356 788 371 610 388 958 184,5
Kraków 257 823 353 540 424 026 448 004 468 657 493 021 191,2
Łódź 222 131 298 119 351 870 365 931 380 267 396 349 178,4
Warszawa 694 805 931 495 1 131 120 1 194 068 1 261 803 1 332 923 191,8
Wrocław 220 600 314 061 381 831 403 063 420 935 442 005 200,4
Źródło: GUS

 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w największych miastach Polski
  2002 2010 2015 2016 2017 2018 2018/2001 w %
Poznań 365 514 625 660 690 725 198,6
Kraków 340 467 557 585 611 639 187,9
Łódź 283 408 502 525 551 578 204,2
Warszawa 412 548 648 681 715 750 182,0
Wrocław 345 498 601 632 659 690 200,0
Źródło: GUS