fbpx

W 2019 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 21 mln zł. W ramach poznańskich CIL-ów zrealizowano łącznie ponad 120 społecznych inicjatyw oddolnych.

Komunikacja z mieszkankami i mieszkańcami

Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2019 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji:

Kampania promocyjna związana z obchodami 63. Rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 r. 

Przeprowadzono geotargetowaną kampanię promocyjną w internecie. Celem działań było podtrzymanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych oraz promocja ich obchodów. 63. rocznicę Poznańskiego Czerwca ’56 upamiętniały koszulki i przypinki. Motywem przewodnim rocznicowych materiałów promocyjnych był cytat z mec. Michała Grzegorzewicza: „Nie zapomnijmy o tym, że to nie szedł tłum spacerowiczów, tłum gapiów, tłum kibiców […]. Szedł tłum wrzący i kipiący, tłum gniewny. W miarę jak gęstniał, jak wzmagał się odgłos kroków, narastała również temperatura uczuć. TAKI NASTRÓJ TO DYNAMIT. Niebezpieczna staje się każda iskierka”. Ponadto powstał specjalny dodatek do piątkowego wydania Gazety Wyborczej w dniu 28 czerwca 2019 r., w którym, oprócz artykułów dotyczących wydarzeń historycznych, pojawiły się reklamy zachęcające do wzięcia udziału w obchodach 63. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56 r.Kampania przeciwko mowie nienawiści HEJT BOLI #NiePozwalam

Intencją kampanii społecznej HEJT BOLI #NiePozwalam było pokazanie, że słowa i treści, które są publikowane w internecie mają realny wpływ na życie innych – sprawiają ból i prowadzą do poważnych konsekwencji. Swoimi działaniami Miasto Poznań pokazało, że walczy z mową nienawiści i nie zgadza się na stosowanie przemocy zarówno w internecie, jak i w przestrzeni publicznej. W ramach kampanii zorganizowano „Wystawę nowych narzędzi tortur”, pokazującą skutki mowy nienawiści. Odwiedzający na własnej skórze poczuli, czym jest hejt i jak bolesną może być torturą. Wszystkie treści prezentowane na wystawie stanowiły realne komentarze i wypowiedzi osób, zaczerpnięte prosto z internetu i social mediów. Uruchomiono również stronę www.torturywystawa.pl, informującą o tym, jak reagować na przejawy nienawiści w internecie oraz gdzie szukać pomocy.


arch. UMP

Kampania zwróciła uwagę mediów tradycyjnych i społecznościowych. Odnotowano 59 publikacji o łącznej wartości ekwiwalentu reklamowego 118 061 zł, co zwiększyło zasięg akcji. Szacuje się, iż działania informacyjne dotarły do prawie 140 tys. osób, natomiast wystawę w trakcie trzech dni odwiedziło kilka tysięcy osób.

Kampania „Nie to Nie”

Kontynuacja kampanii „Nie to nie” z 2018 r. Głównym celem projektu było dotarcie do jak największej liczby osób z informacjami na temat przemocy seksualnej oraz zachęcenie do reagowania i zgłaszania się po pomoc do Punktu Interwencji Kryzysowej.

Nawiązano współpracę z ok. 20 poznańskimi klubami muzycznymi, pubami oraz 3 uniwersytetami. Wszystkie organizacje otrzymały od Miasta plakaty, naklejki oraz podkładki pod napoje, które miały pojawić się w kluczowych miejscach w danych lokalizacjach. Ich celem było zainteresowanie kampanią, ale także podkreślenie, że w tych konkretnych miejscach dwuznaczne zachowanie nie jest akceptowane, a pracownicy i pracowniczki są gotowi do reakcji.Zrealizowano również warsztaty samoobrony mające na celu zwiększenie asertywności i pewności siebie. Zajęcia odbywały się w różnych rejonach miasta: na Dębcu, Jeżycach i Winogradach. W szkoleniach uczestniczyło ok. 200 osób w zróżnicowanym wieku – od nastoletniego aż po seniorski.

Osiągnięto także doskonałe wyniki działań realizowanych w internecie:

 • ogólne podsumowanie kampanii Facebook & Instagram Ads:
  • prawie 10 000 kliknięć we wszystkie reklamy
  • 1 970 759 wyświetleń
 • ogólne podsumowanie kampanii Google Ads:
  • prawie 5 000 kliknięć we wszystkie reklamy
  • 1 950 000 wyświetleń
 • dane strony internetowej:
  • 12 520 unikalnych użytkowniczek i użytkowników
  • 13 431 odsłon strony

KampaniaPoznań bez plastiku” – Porzónnie śwignij na gemylę/Plastik ćpnij w pieruny

W związku z uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XI/160/VIII/2019 z dnia 14.05.2019 r. przeprowadzono kampanię „Poznań bez plastiku”. Jej celem było propagowanie dobrych praktyk ograniczenia zużycia plastiku, popularyzacja rozwiązań związanych z ekonomią współdzielenia, zachęcenie do prawidłowej i nawykowej segregacji odpadów, dbania o czystość własnej okolicy, a także budowanie postaw proekologicznych wśród mieszkanek i mieszkańców miasta.Kampania akcji wykorzystywała gwarę poznańską i była atrakcyjna dla odbiorczyń i odbiorców w każdym wieku. Odwołano się do lokalnej tożsamości, która kształtuje się ponad podziałami (wiekowymi, płciowymi, zawodowymi, środowiskowymi), i była interesująca dla osób z zewnątrz.

Największą popularnością cieszyła się animacja „Bądź rychtyk, tej. Plastik ćpnij w pieruny”.

Dzięki kampaniom Facebook Ads udało się dotrzeć do 149 344 osób, a reklamy zostały wyświetlone 1 519 740 razy. W ramach działań AdWords na YouTube reklamy wyświetliło aż 1 854 794 osób, a w całości obejrzało je prawie 200 tys. osób.

więcej na badam.poznan.pl o kampaniach promocyjnych

Poznański Budżet Obywatelski 2020

Kampania miała na celu promowanie i informowanie o poszczególnych etapach PBO20.

Akcja skupiała się głównie na dwóch najistotniejszych z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców obszarach:

 • na etapie składania wniosków zadbano o komunikaty informujące o tym, jak prawidłowo wypełnić wniosek
 • drugim ważnym elementem kampanii było promowanie głosowania – terminu i sposobu, w jaki można zagłosować na wybrane projekty w budżecie partycypacyjnym

Skuteczność kampanii potwierdziły rekordowe statystyki. W tej edycji zgłoszono 350 wniosków, natomiast w głosowaniu udział wzięło ponad 68 tys. osób.W ramach kampanii zrealizowany został autorski program edukacyjny „Wspólnie możemy więcej” adresowany do uczniów klas 5-7 poznańskich szkół podstawowych, mający na celu przekazanie młodzieży niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie procesów i narzędzi aktywizujących na polu działań na rzecz społeczności lokalnych, w oparciu o programy miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz projektu “Wspólne nie znaczy niczyje.” Projekt został zrealizowany przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji KREAKTYWATOR na zlecenie Miasta Poznania.

Promocja wydarzeń kulturalnych #Na Wolnym#Na Falach

Oba cykle wydarzeń #NaWolnym#NaFalach przyciągnęły w 2019 r. rzesze fanek i fanów, będąc powtórzeniem sukcesu frekwencyjnego z 2018 r. Aby ułatwić dotarcie do najważniejszych informacji uruchomiono strony internetowe tych wydarzeń.

Koncerty w ramach Na Falach odbywały się nad jeziorami: Maltańskim i Strzeszyńskim. Miasto Poznań zrealizowało kampanię reklamową w mediach społecznościowych oraz na ekranach w pojazdach transportu zbiorowego, która trwała przez całe wakacje. Podobnie jak w poprzednim roku, festiwal spełnił oczekiwania poznanianek i poznaniaków i cieszył się ogromną popularnością. Stronę www.nafalach.poznan.pl odwiedziło ponad 12 tys. osób.

W ramach cyklu #Na Wolnym odbyły się seanse kina plenerowego, koncerty i spektakle. Mimo, że bilety były płatne, frekwencja dopisała na wszystkich wydarzeniach. Bilety na większość spektakli rozeszły się w kilka minut. Dzięki nasilonej promocji w pierwszym półroczu przez całe lato dziedziniec tętnił życiem, a mieszkanki i mieszkańcy mieli okazję spotkać ulubionych artystów w kameralnym gronie.

Na każdej z imprez pojawiło się od 600 do 900 osób (max. pojemność to 900 osób). Stronę www.nawolnym.poznan.pl odwiedziło ponad 10 tys. osób.


arch. UMP

Kampania profrekwencyjna, zachęcająca do aktywnego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych

Celem kampanii było zachęcenie poznanianek i poznaniaków, aby aktywnie uczestniczyli w wyborach parlamentarnych. Utworzono proste grafiki przedstawiające kobietę, która pokazuje biceps oraz mężczyznę-atletę, który unosi sztangi. Te postacie budzą skojarzenia z siłą, mocą, działaniem. Ich wybór był podyktowany uniwersalną symboliką oraz chęcią dotarcia do jak największej grupy docelowej. Do tego sformułowano hasła, które wpasowują się w klimat rysunków, a także mocno zwracają uwagę na fakt, że przyszłość zależy od wyborczyń i wyborców, którzy mają realny wpływ na wybór kolejnej kadencji rządzących. Kampania nie miała na celu promowania konkretnych ugrupowań, a same uczestnictwo w głosowaniu. Celem działań było przypomnienie o wyborach parlamentarnych oraz podkreślenie, że każdy głos ma znaczenie.


 

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polega na tworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Celem tej inicjatywy jest ułatwianie poznaniankom i poznaniakom uczestnictwa w życiu społecznym zgodnie z modelem Organizowania Społeczności Lokalnej.

Spotkanie inauguracyjne dla wszystkich Centrów Inicjatyw Lokalnych

arch. UMP

CIL to tworzenie odpowiedniego środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej oraz atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie, budowanie w mieszkankach i mieszkańcach poczucia odpowiedzialności za konkretną wspólnotę, integrowanie i edukowanie, ułatwianie lokalnej komunikacji społecznej i udostępniania informacji.

W 2019 r. w Poznaniu działało:

 • 10 Centrów Inicjatyw Lokalnych
 • CIL Regrantingowe

Mapa CIL 2019  

Wysokość dotacji przeznaczonych przez Miasto na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych

Łączna kwota dotacji przeznaczonych przez Miasto na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych wyniosła w 2019 r. ponad 800 tys. zł., w tym:

 • dotację w wysokości 380 000 zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem” i Stowarzyszeniu Instytut Zachodni na realizację zadania pt. Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2019
 • pozostałe 430 000 zł przyznano 10 podmiotom stanowiącym sieć CIL Sąsiedzkich

Ideą powołania Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowego jest wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców poprzez wsparcie finansowe w formie mikrodotacji.

Istotą konkursu regrantingowego jest realizacja zadań mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na terenie Poznania.

W 2019 r. operator konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe 2019 – Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych “Działamy Razem” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni przeprowadził 1 konkurs:

 • w okresie naboru wniosków od 25 marca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęły 83 oferty
 • dofinansowanie otrzymało 61 ofert, w tym:
  • 30 zostało złożonych przez grupy nieformalne – co stanowi 49,2% ofert dofinansowanych
  • 31 ofert zostało złożonych przez NGO
  • poprawnych formalnie było 81 ofert
  • poprawnych merytorycznie było 65 ofert
  • zostało złożonych 61 sprawozdań z realizacji mikrograntów

W ramach konkursu zaangażowano 3 ekspertów/ekspertek oceniających oferty. Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna liczba punktów, która kwalifikowała ofertę do dofinansowania wynosiła 42 punkty. Ponad 50,8% (31) ofert złożonych w konkursie otrzymało ocenę równą lub wyższą niż 60 punktów, a tylko 7 ofert otrzymało ocenę równą lub poniżej 50 punktów.

 • kwota przyznanych dotacji wyniosła 300 tys. zł
 • podmioty otrzymujące dotacje wniosły 59 475 zł wkładu własnego
 • 59% dofinansowanych ofert było realizowanych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni objęło patronatem działania 28 grup nieformalnych.

Przykładowe działania realizowane w ramach regrantingu:

 • aktywizacja osób starszych, rehabilitacja, spotkania integracyjne, wspólne wyjścia do kina, do teatru
 • wernisaż i wystawa zdjęć koła fotograficznego działającego przy Klubie Seniora
 • organizowanie się młodzieży w grupy z podziałem na specjalności
 • ogród sensoryczny dla dzieci z osiedla
 • szerzenie tradycji historycznych danego regionu
 • współpraca z rodzinami
 • seanse kina letniego
 • koncert piosenki filmowej w wykonaniu uczestniczek i uczestników zajęć wokalnych
 • dwudniowe festiwale gier typu larp, warsztaty, konsultacje dla prowadzących, integracyjne spotkania jednoczące przy wspólnej aktywności, akcja “nocleg dla gracza”
 • organizacja wystawy zdjęć, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla dzieci, warsztaty malarskie, warsztaty artystyczne i występy, zajęcia pokazowe w szkołach
 • działania o charakterze artystycznym, sportowym i kulturalnym
 • promocja czytelnictwa
 • animacja, muzyka, zabawa, praca z baśnią, integracja rodziców, opiekunów i dzieci
 • Dzień Sąsiada
 • tworzenie nowych siedlisk dla zwierząt oraz edukacja ekologiczna
 • prace konstrukcyjne, ogrodnicze i ziemne, pogadanki ogrodnicze

Operatorzy Regrantingu zorganizowali spotkania sieciujące dla wszystkich realizatorów Programu CIL. Jednym z nich było spotkanie pt. „Tramwaj zwany CILem”.

Wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje z łącznej puli 430 tys. zł dla Centrów Inicjatyw Lokalnych
Nazwa organizacjiNazwa zadaniaCałkowita wartość zadania w złKwota dotacji w zł
Stowarzyszenie Młodych Animatorów KulturyFyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych50 46048 300
Fundacja “ReStart”Centrum Inicjatyw Lokalnych Darzybór 201947 00043 400
Fundacja “Inspirator”Centrum Inicjatyw Lokalnych „Ogrody Szeląg”31 30030 000
Stowarzyszenie Zielona GrupaCentrum Inicjatyw Lokalnych: Dębiec46 54045 000
POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNASĄSIEDZI Z KÓLTURĄ50 00048 300
Stowarzyszenie Centrum Promocji EkorozwojuCIL Piątkowo – miejsce mieszkańców Piątkowa47 33045 000
Stowarzyszenie Schron Kultury EuropaCentrum Inicjatyw Lokalnych “WIL.DA.SIĘ”52 55050 000
Centrum Inicjatyw Młodzieżowych “Horyzonty”Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych – ŁAZANKA51 55130 000
Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji “KREAKTYWATOR”CIL STARtownia STARomiejska56 50050 000
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji PozarządowychNasze Podwórko – Grunwald Północ41 25240 000
Ogółem474 483430 000
źródło: UMP

CIL – Wykaz inicjatyw oddolnych

Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL

Prezydent Miasta Poznania 27 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 31/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania dotyczących działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową Prezydent Miasta podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji wysokości 90 700 zł Fundacji Antypody na realizację w 2019 r. zadania pt. „Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL”.

Tworzenie diagnoz społeczności lokalnych

arch. UMP

W 2019 r. Centra Inicjatyw Lokalnych prowadziły, przy wsparciu Fundacji Naukowej Antypody, badania swoich społeczności lokalnych.

Działanie Fundacji Naukowej Antypody skupiało się na udzielaniu wsparcia rozwojowego Centrom Inicjatyw Lokalnych z terenu Poznania w zakresie zaplanowania i wykonania diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL, włączając w zaplanowanie i realizację badań przedstawicielek i przedstawicieli tych społeczności.

Program wspierający rozwój kompetencji prowadzenia profesjonalnych badań zakładał uzyskanie przez społeczności lokalne poziomu kompetencji umożliwiającego samodzielne przygotowanie podobnego badania potrzeb, a także przekonanie o konieczności wprowadzania zmian społecznych na podstawie rzetelnej identyfikacji i analizy potrzeb.

Utworzonych zostało 10 zespołów badawczych liczących od 2 do 5 osób. Każdy zespół opracował raport diagnostyczny potrzeb społeczności lokalnej z zakresów objętych działaniami CIL – tzw. mapy zasobów i potrzeb.

Raport końcowy pt. „Odkrywanie lokalnego Poznania” opracowano na bazie analizy 9 raportów z diagnoz społeczności lokalnych z terenów objętych działaniami CIL autorstwa zespołów badawczych CIL oraz danych zebranych w trakcie spotkań kręgów badawczych (działanie 4) i superwizji końcowej (wywiady z osobami z zespołów badawczych). Charakterystyka poszczególnych społeczności lokalnych objętych działaniami CIL została przedstawiona w podziale na miejsca, ludzi i działania.

Diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL

Kampania promocyjno-informacyjnaTworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych”

Kampania została zrealizowana przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Fundację Niwa Edukacji i Rozwoju wraz z Miastem Poznań.

Kampania obejmowała następujące działania :

 • 2 spotkania dla przedstawicielek i przedstawicieli osiedli, podczas których zaprezentowano założenia, cele i rezultaty Programu CIL
arch. UMP
 • akcję w przestrzeni publicznej podczas IX Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych oraz Targów Ekonomii Społecznej
 • akcję w przestrzeni publicznej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego Poznańskie Betlejem – Świętowanie z CILami
arch. UMP
 • konkurs dla uczennic i uczniów poznańskich szkół – Poznańskie Inicjatywy Młodzieżowe. W ramach konkursu złożono 11 ofert, z czego 6 otrzymało wsparcie finansowe na realizację działań
arch. UMP
 • konkurs Działania Godne Uwagi
 • galę podsumowującą konkurs i działania CIL w 2019 r. W gali udział wzięło blisko 150 przedstawicielek i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, rad osiedli. W programie gali, poza ogłoszeniem wyników oraz uhonorowaniem laureatów, znalazły się także warsztaty “Coaching jako specyficzna forma dialogu i wsparcia liderów lokalnych“, prelekcja Iwony Guzowskiej na temat aktywności społecznej oraz prezentacja pt. “Pokaż mi swój świat, czyli po co i jak odkrywać potrzeby, możliwości i potencjał mieszkańców mojej dzielnicy na przykładzie programu CIL“. Podczas gali podsumowano także działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych i wręczono pamiątkowe dyplomy ich realizatorom
arch. UMP

arch. UMP

Wizyty studyjne w CIL lokalnych

W wyniku utworzenia koalicji osób związanych z Programem Centrum Inicjatyw Lokalnych, zrealizowano wizyty studyjne w CILach. Celem planowanych wizyt studyjnych były: zapoznanie uczestników z różnymi modelami działania CIL, wymiana doświadczeń i wzmocnienie lokalnych liderów. Przedsięwzięcie było także doskonałym uzupełnieniem realizowanej kampanii promocyjno-informacyjnej CIL oraz konferencji podsumowującej. Uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem CIL: Piątkowo, WIL.DA.SIĘ, STARownia STARomiejska, Sąsiedzi z Kólturą, Łazanka, Główna, Dębiec.

Wydarzenie było współtworzone przez zaangażowane CILe lokalne.
Zostało przygotowanych i zrealizowanych 6 spotkań otwartych przez CILe lokalne, które przybliżały funkcjonowanie programu Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu. Po zakończeniu spotkań we wszystkich CILach lokalnych, dla wszystkich uczestników odbyło się spotkanie podsumowujące z wymianą doświadczeń oraz dyskusją.

arch. UMP

Praca i zaangażowanie Miasta Poznania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w Poznaniu, prowadzony dialog społeczny, a także wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnych w Centrach Inicjatyw Lokalnych zostało docenione przez kapitułę konkursu Forbesa “Miasta otwarte na ludzi”, która przyznała Miastu Poznań  1. miejsce w rankingu.

Działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych przyczyniła się do uzyskania przez Prezydenta Miasta Poznania nominacji do europejskiego konkursu “Innowacje w Polityce”. Konkurs jest organizowany przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie polityczek i polityków odpowiedzialnych za realizację projektów, które podnoszą jakość życia Europejczyków. Oceniane są nowe rozwiązania w ośmiu kategoriach: Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Ekologia, Społeczność Lokalna, Miejsce Pracy, Dobrobyt, Jakość Życia.

Poznański Budżet Obywatelski

Najważniejsze informacje dotyczące głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020:

 • 21 mln zł – taką pulę środków przeznaczono na PBO20
 • 15 mln zł przydzielono projektom rejonowym, a pozostałe 6 mln zł projektom ogólnomiejskim
 • 350 projektów zgłoszono do PBO20 w 2019 r. – 54 projekty ogólnomiejskie296 projektów rejonowych
 • konsultacje PBO trwały od 1 maja do 30 października 2019 r.
 • zaopiniowanych pozytywnie i poddanych głosowaniu zostało 239 wnioskowanych projektów
 • głosowanie na projekty zgłoszone do PBO odbyło się w okresie od 27 września do 21 października 2019 r.
 • w dniach 28, 29 września 2019 r. zorganizowano 42 stacjonarne punkty do głosowania, po jednym na terenie każdej rady osiedla w mieście
 • dodatkowo przez cały okres głosowania funkcjonowały punkty do głosowania w Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich pracy
 • 68 089 mieszkanek i mieszkańców Poznania wzięło udział w głosowaniu
 • wybrano do realizacji 35 projektów – 3 projekty ogólnomiejskie i 32 rejonowe.
Etap składania projektów i podział środków

Proces składania projektów rozpoczął się 1 maja i trwał do 31 maja 2019 r. Łącznie zostało zgłoszonych 350 projektów, z czego 34 były zgłoszone drogą tradycyjną, natomiast drogą elektroniczną – 316.

W ramach działań usprawniających umiejętność pisania wniosków do PBO20 został zorganizowany Maraton Pisania Wniosków.


arch. UMP

Jeśli ktoś chciał złożyć wniosek do PBO, ale nie miał pewności, czy dobrze go wypełnił, miał pytania dotyczące zasad obowiązujących w tej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, zastanawiał się, jak oszacować koszt projektu – mógł skorzystać z zaproszenia na Maraton. Na zainteresowanych czekali pracownicy i pracowniczki Urzędu Miasta, którzy odpowiadali na wszystkie pytania. Urzędnicy i urzędniczki wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wyjaśniali wątpliwości, co do zasad obowiązujących w bieżącej edycji, pomagali określić czy zaproponowany projekt jest ogólnomiejski czy rejonowy, a także sporządzali budżet niezbędny do zgłoszenia wniosku. Można było również skonsultować, czy teren, na którym ma powstać projekt, znajduje się na gruntach miejskich.

Maraton Pisania Wniosków

arch. UMP

Projekty zgłoszone do PBO20 w 2019 r.
Rodzaj projektówLiczba zgłoszonych projektówLiczba projektów w głosowaniuKwota w zł
Projekty ogólnomiejskie54346 000 000
Projekty rejonowe29620515 000 000
Ogółem35023921 000 000
źródło: UMP

Projekty rejonowe – podział środków
RejonNazwa rejonuLiczba zgłoszonych projektówLiczba projektów w głosowaniuKwota w zł przypadająca na rejon
INowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady137880 000
IIKiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn35181 330 000
IIIJana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo66561 900 000
IVGłuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo,20131 590 000
Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo- Spławie-Krzesinki
VGrunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald1713640 000
VIOgrody, Sołacz, Winiary, Wola148780 000
VIIMorasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo1691 010 000
VIIIChartowo, Rataje, Żegrze22181 260 000
IXStare Miasto1918690 000
XŚwierczewo, Wilda, Zielony Dębiec1381 160 000
XIFabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica1481 440 000
XIIAntoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna,21121 180 000
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
XIIIJeżyce, Św. Łazarz24171 140 000
 –Ogółem29620515 000 000
źródło: UMP

Etap opiniowania projektów

Ze złożonych 350 projektów, zaopiniowano pozytywnie 239 wniosków, które znalazły się na liście do głosowania. W trakcie tych etapów wycofano 6 projektów i złożono 31 odwołań od negatywnych decyzji.

Etap głosowania

Głosowanie w PBO20 odbyło się w terminie od 27 września do 21 października 2019 r. W trakcie głosowania oddano 68 089 ważnych kart elektronicznych. W głosowaniu wybrano do realizacji 35 projektów – 3 projekty ogólnomiejskie i 32 rejonowe.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji

Zwycięskie projekty PBO20
Rodzaj i nazwa zwycięskiego projektuKwota na realizację w zł
Projekty ogólnomiejskie
Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka1 975 000
Skończmy ze smogiem w Poznaniu!2 000 000
Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO2 000 000
Projekty rejonowe
Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli600 000
Nowoczesna Szkoła – ZS nr 7 Zwycięstwa -Społeczna Dwójka Wichrowe590 000
Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela600 000
Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach400 000
Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic600 000
Podolany SP 62: malowanie klas c.d.330 000
Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!135 700
Pielęgnujmy marzenia570 000
Edukacja, sensoryka, sport – Miasteczko Oświatowe542 000
Wygodnie rowerem po Mieszka I – Piątkowo600 000
Nasz Sportowy Fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców426 000
Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak223 450
Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła331 600
Usprawnienie działania strażaków OSP Poznań-Głuszyna296 500
Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna210 500
Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice600 000
Remont sali gimnastycznej ZS nr 2600 000
Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!99 950
Doposażenie Parku Przy Żurawińcu155 000
Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach600 000
Rowerowa Trasa Kórnicka – brakujący odcinek600 000
Aktywni i Zdrowi293 130
Bruk przyjazny na Starym Mieście600 000
Boisko dla Wildy600 000
Wartostrada – Wilda: wygodnie pieszo i rowerem560 000
Nasz Sportowy Fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców418 000
Przestrzeń pełna uśmiechu600 000
Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna422 000
Plac zabaw w parku przy Kutnowskiej600 000
Bezpieczna droga do szkoły150 000
Szkoła jak z Finlandii600 000
Małpi gaj na terenie Starego ZOO540 000
źródło: UMP

Podsumowanie dotychczasowych edycji PBO oraz wnioski i rekomendacje wynikające z podsumowania ankiet zawiera Poznański Budżet Obywatelski. Raport Ewaluacyjny 2020

Raport ewaluacyjny
Stan zaawansowania realizacji projektów PBO19

Konsultacje społeczne Miasta Poznania

W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało proces konsultacji społecznych.

Przykłady dobrych praktyk Miasta Poznania stosowanych w konsultacjach społecznych projektów inwestycyjnych:

 • Konsultacje społeczne dotyczących przebudowy ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej

konsultacje – ul. Umultowska

 • Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Kasztelańskiej

konsultacje – ul. Kasztelańska

 • Konsultacje społeczne dotyczące nowego zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII

konsultacje – zieleń Fort VII

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Umultowskiej

arch. ZDM
Wizualizacja przebudowy ul. Kasztelańskiej

arch. ZDM

Projekty konsultacyjne są przykładami dobrych praktyk, dobrze zaplanowanych i prowadzonych konsultacji społecznych, które gwarantują sukces w zakresie zwiększenia zaufania mieszkanek i mieszkańców do Miasta. Dają gwarancję, że podjęto wszystkie działania analizujące konsultacyjnie projekt i na zasadzie partycypacji podjąć decyzję zgodnie z zapisami Uchwały nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania i maksymalizacji efektywności i trafności  procesów decyzyjnych podejmowanych w Mieście.