W 2018 r. w Poznaniu realizowano 3 inwestycje w miejskich instytucjach kultury dofinansowane z funduszy unijnych.

Należą do nich:

 • Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych,
 • Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
 • Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego.

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich od 2016 r. realizuje projekt unijny dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych”. Projekt dotyczy modernizacji historycznego gmachu Biblioteki Raczyńskich, który ma powrócić do spełniania swej pierwotnej, bibliotecznej funkcji.

W pomieszczeniach na I piętrze mają ponownie pojawić się książki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się też przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do swobodnego korzystania zeń przez osoby niepełnosprawne. Poza modernizacją gmachu, przewidziano również konserwację cennych zbiorów bibliotecznych. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2020 r.

Ponadto w 2018 r. wykonano modernizację filii nr 4 i 15 oraz Pałacu w Sapowicach.

Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury Zamek od 2015 r. realizuje projekt unijny dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Prace prowadzone są w celu zachowania dóbr kultury, instalacji systemów zabezpieczeń i poprawy dostępności (m.in. dla osób z niepełnosprawnościami).

W 2018 r. dokonano wyboru wykonawcy oraz rozpoczęto prac budowlano-konserwatorskie (prace wyburzeniowe, próby konserwacji na różnych materiałach, konserwacja Sali Kominkowej i przedsionka, rozpoczęcie prac przy instalacjach elektrycznych). Planowany termin zakończenia projektu to 2020 r.

Poza projektem, wykonano również modernizację m.in. stolarki okiennej, parkietu na pierwszym piętrze, fontanny na Dziedzińcu Różanym.

Centrum Kultury Zamek

arch. UMP

Estrada Poznańska

W 2018 r. Estrada Poznańska prowadziła prace modernizacyjne w prowadzonym przez siebie Kinie Muza oraz prace dachowe na budynku swojej siedziby.

Wizualizacja Kina Muza po remoncie

arch. UMP

Galeria Miejska Arsenał

W ramach rewitalizacji płyty Starego Rynku Galeria Miejska Arsenał w 2018 r. przeprowadziła następujące prace:

 • wykonanie odkrywek budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej pełnobranżowej projektowej,
 • przygotowanie mapy geodezyjne na potrzeby dokumentacji.

Muzeum Archeologiczne

W 2018 r. w Muzeum Archeologicznym modernizacją objęto m.in.:

 • wykonanie analiz mineralogiczno-petrograficznych ceramiki, archeobotanicznych, tekstylnych,
 • przygotowanie druku monografii.

Teatr Animacji

W 2018 r. Teatr Animacji m.in. dokonał zakupu sceny mobilnej-przyczepy.

Teatr Muzyczny

We wrześniu 2018 r. rozpisano konkurs na projekt przyszłej siedziby Teatru Muzycznego, na który wpłynęły 44 oferty.

Wizualizacja nowego Teatru Muzycznego

arch. UMP/ Atelier Loegler Architekci

 

Teatr Ósmego Dnia

W 2018 r. Teatr Ósmego Dnia wykonał remont Sali Teatralnej, dokonał wymiany drzwi, a także zakupił elementy nagłośnienia.

Teatr Polski

W 2018 r. w Teatrze Polskim modernizacją objęto m.in.:

 • zabezpieczenia p.poż. budynków,
 • mozaikę we foyer budynku głównego,
 • zaplecze sanitarne.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości od 2017 r. realizuje projekt unijny dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Efektem będzie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby edukacyjno-kulturowe Fort VII – obiekt wpisany do rejestru zabytków. Przeprowadzone zostaną roboty budowlane, remontowo-renowacyjne. Powstanie nowa ścieżka zwiedzania. W 2018 r. prowadzono procedury dotyczące wyboru wykonawcy. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2020 r.

Ponadto Wielkopolskie Muzeum Niepodległości prowadziło również modernizację w swych oddziałach:

 • Muzeum Uzbrojenia – modernizacja oświetlenia, schodów oraz naprawa poszycia dachowego. Przygotowanie dokumentacji technicznej podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz zakup nowych eksponatów muzealnych i gablot,
 • Muzeum Armii Poznań – przeprowadzenie prac izolacyjnych oraz naprawa instalacji elektrycznej, zakup nowych eksponatów i gablot,
 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – naprawa oświetlenia awaryjnego i SAP oraz zakup nowych eksponatów,
 • Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec ’56 – konserwacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,
 • Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania – modernizacje pomieszczeń gospodarczych, wentylacji, drogi dojazdowej i parkingu, zakup nowych eksponatów, monitoringu, oświetlenia,
 • Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – inwestycja w projektory i osuszacze do murów, bieżąca konserwacja.

Wydawnictwo Miejskie Poznania

W 2018 r. Wydawnictwo Miejskie Posnania przeprowadziło remont pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej w celu przygotowania ich dla działalności Centrum Informacji Kulturalnej.