W 2019 r. poznańskie instytucje kultury współpracowały z wieloma zagranicznymi organizacjami. Efektem tego były wspólne, międzynarodowe projekty, wydarzenia czy wyjazdy.

Na zaproszenie Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawa – członka międzynarodowej grupy Adeste+, w 2019 r., przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania wziął udział w Policy Forum for Audience Engagement and Particulation w Lizbonie.


Forum tematyczne obejmowało sesję wprowadzającą do tematu demokracji kulturowej i uczestnictwa w kulturze, sesje dynamiczne i interaktywne w parach i małych grupach, a także serię prezentacji uczestników. W spotkaniu wzięli udział reprezentantki i reprezentanci 7 europejskich krajów, 11 miast i 15 partnerów. Podczas Forum zaprezentowane zostały założenia i cele Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023.


Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania dokonali również wizyty studyjnej w Bibliotece im. J. Marena w Brnie. Jej celem była prezentacja projektów realizowanych przez poznańskie instytucje kultury, pozyskiwanie nowych możliwości współpracy oraz wymiana praktyk nt. metod informowania o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miasto.

Biblioteka Raczyńskich

W bibliotece w ramach październikowych Dni Kultury Czeskiej odbył się wernisaż wystawy „Tymczasem w innym miejscu”, koncert zespołu Acute Dose oraz wykład dr Urszuli Kowalskiej-Nadolnej „Byle już nie o loverylkilej fifulce… Śmiech po czesku”. Projekt był prowadzony we współpracy z biblioteką w Brnie.

Centrum Kultury Zamek

We współpracy z Czeskim Centrum, Muzeum Umění Olomouc, Nadační fond prof. Jindřicha Štreita, overy k tvůrčí fotografie i Opava Centrum Kultury Zamek zorganizowało wystawę „Poza miastem! Loverylki jako nieoficjalne centrum czechosłowackiej kultury 1974−1989”, której towarzyszyły wydarzenia i pokazy filmowe.

We współpracy z Fundacją Arp z Niemiec i Fundacją Prohelvetia ze Szwajcarii zorganizowano wystawę „Wkraczając w nowy wymiar. Twórczość Sophie Taeuber-Arp”.

Wspólnie z Ambasadą Indii w Polsce przygotowano promocję kolejnej edycji Festiwalu Ethno Port.

W ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Partnerstwa strategiczne zrealizowano projekt „Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego” we współpracy z Grecją, Holandią, Hiszpanią i Wielką Brytanią. Celem było wypracowanie innowacyjnej metodologii opartej o pracę holistyczną w edukacji osób dorosłych potrzebujących szczególnego wsparcia, łączącej narzędzia edukacji artystycznej, kulturowej, wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego.

W ramach programu Erasmus + Edukacja dorosłych – POWER zrealizowano projekt „Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki” we współpracy z Hiszpanią, Helsinkami, Finlandią, Wielką Brytanią, Brukselą i Belgią. Dzięki niemu pracownice i pracownicy Centrum Kultury Zamek wyjechali do różnych krajów w celu zyskania wiedzy i doświadczenia na temat edukacji ekologicznej, w związku ze zdiagnozowaną potrzebą podstawowych szkoleń z zakresu ekologicznej działalności miejskich instytucji kultury i sztuki.


arch. UMP

 

Galeria Miejska Arsenał

Galeria Miejska Arsenał we współpracy z Deutsche Kinemathek Berlin i Goethe Institut Warshau zorganizowała wystawę „Gabinet/Das Kabinett” poświęconą multimedialnej prezentacji filmu Gabinet Doktora Caligari.

Poznański Chór Chłopięcy

Poznański Chór Chłopięcy wystąpił na festiwalu Atlantic BoyChoir – St. John’s w Nowej Funlandii w Kanadzie.

Teatr Animacji

Teatr Animacji wziął udział w ImPuls Festivalul International al Teatrului Contemporan de Animatie w Bukareszcie, podczas którego zaprezentował spektakl „Odlot” Maliny Prześlugi w reżyserii Janni Younge, za który otrzymał nagrodę dla najlepszego przedstawienia. We współpracy z Niemcami, Węgrami, Rosją i Rumunią zaprezentowano także:

  • spektakl „Dreams Die Hard” COSmino Production
  • film „Dom na granicy” Kompanii Szinhazi
  • spektakl „Summit_2.0” Teatru Ósmego Dnia
  • spektakl „Dzieci Rewolucji” Teatru Ósmego Dnia
  • spektakl „Arka” Teatru Ósmego Dnia

Wydawnictwo Miejskie Posnania

W ramach współpracy międzynarodowej wydawnictwo zrealizowało:

  • wystawę „Wypędzenia i wysiedlenia/Aussiedlungen und Vertreibungen” wraz z niemieckimi miastami: Duesseldorf, Hamburg, Hanower, Cottbus, Frankfurt nad Odrą
  • stoiska na Poznańskich Targach Książki PEGAZIK 2019 wraz z miastami partnerskimi Brnem i Györ
  • niemiecką wersję przewodnika Poznań – plan minimum – Posen das Minimalprogramm
  • film dokumentalny „Pamięć bitwy nad Bzurą” wraz z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

 

Więcej informacji o działalności poznańskich instytucji kultury:

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania poznańskich instytucji kultury w 2019 r.
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka