W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 527,5 tys. pojazdów, w tym 415 tys. pojazdów osobowych.

Prędkość ruchu

Firma TomTom na podstawie danych od użytkowników tworzy co roku raport Traffic Index dotyczący sytuacji na drogach w największych miastach na całym świecie. Raport obejmujący 2020 r. wykazał, jak pandemia wpłynęła na ruch uliczny.

Spadek ruchu odnotowano we wszystkich badanych miastach w Polsce. Największy spadek przeciążenia ulicznego (o 30%) odnotowano w Poznaniu.

Dni z niskim poziomem ruchu w 2020 r. w Polsce to głównie dni świąteczne i okołoświąteczne (1 i 6 stycznia, 13-15 kwietnia, 11 czerwca i 11 listopada). Wyraźnie widać wpływ pandemii na ograniczenie ruchu w czasie wiosennego lockdownu. Kolejne obostrzenia wprowadzone pod koniec 2020 r. nie przyniosły już tak dużych ograniczeń. 

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce w 2020 r. to:

 • Łódź (o 11% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Kraków (o 20% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Wrocław (o 10% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Poznań (o 30% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Warszawa (o 22% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot (o 12% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Bydgoszcz (o 21% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Szczecin (o 10% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Lublin (o 4% mniejszy ruch niż w 2019 r.);
 • Białystok (o 15% mniejszy ruch niż w 2019 r.).

Najbardziej zakorkowanym miastem była Łódź, następnie Kraków, Wrocław i Poznań. Zmiany miesięcznych indeksów pokrywają się z kolejnymi lockdownami. Wzrost ruchu samochodów odnotowano w styczniu i lutym oraz w okresie od czerwca do września. W pozostałych miesiącach 2020 r. notowano spadki.

Najbardziej zakorkowane miasta na świecie w 2020 r. to: Moskwa, Mumbaj, Bogota, Manila, Stambuł, Bengaluru, Kijów, New Delhii, Nowosybirsk, Bangkok. Polskie miasta zajęły w tym zestawieniu następujące miejsca: 14. Łódź, 27. Kraków, 32. Wrocław, 45. Poznań, 47. Warszawa.

Organizacja ruchu

Miejski Inżynier Ruchu (MIR) w 2020 r.:

 • zatwierdził 556 nowych stałych organizacji ruchu, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujących infrastrukturę drogową do obowiązujących przepisów, usprawniających ruch komunikacji zbiorowej, pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujących i porządkujących zasady parkowania w mieście;
 • zatwierdził 1395 czasowych organizacji ruchu związanych z mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców inwestycjami, przebudowami i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta;
 • wydał 3 decyzje administracyjne o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny, związanych z wydarzeniami odbywającymi się w przestrzeni publicznej miasta;
 • przekazał do realizacji ponad 30 zadań w ramach tzw. Pakietu dla mobilności, którego celem jest zwiększenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie komunikacji publicznej.

MIR zorganizował w 2020 r. 23 robocze posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, podczas których rozpatrywano z udziałem Policji, Straży Miejskiej, jednostek miejskich i zaproszonych gości bieżące kwestie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta Poznania.

MIR w 2020 r. przekazał do publikacji 170 bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu. Informacje publikowano za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych Zarządu Dróg Miejskich, portalu www.poznan.pl (w tym dedykowanej strony „Transport”) oraz powiadomień SMS.

Liczba samochodów

W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 527,5 tys. pojazdów, w tym 415,4 tys. pojazdów osobowych – o 10,9 tys. więcej niż w rok wcześniej (w tym o 10,1 tys. więcej pojazdów osobowych). Na 1000 mieszkańców (przy uwzględnieniu osób zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 31.12.2020 r.) przypadały 852 samochody osobowe.

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób obsługi klientów przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych. Od 27 kwietnia 2020 r. obsługiwane są tylko osoby umówione wcześniej na wizytę. Umówić można się poprzez Poznań*KONTAKT, stronę internetową oraz za pomocą QR kodów dostępnych w Urzędzie Miasta Poznania. Obsługa tylko klientów umówionych pozwala zapewnić odpowiednią powierzchnię dla osób oczekujących na wizytę.

Pandemia COVID-19 spowodowała również zmniejszenie wpływów z tytułu rejestracji pojazdów o ok. 1,5 mln zł.

Szkolenia kierowców

Przy ul. Wilczak 53 funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który w 2020 r. przeprowadził 9,1 tys. egzaminów teoretycznych oraz 17,6 tys. egzaminów praktycznych, zakończonych łącznie 7,4 tys. pomyślnie zdanymi egzaminami we wszystkich kategoriach.

Liczba samochodów osobowych w największych miastach Polski
 Miasto 2002 2010 2015 2016 2017 2018 2019

2019 / 2002 

w %

Poznań 210 780 285 411 338 984 356 788 371 610 388 958 405 254 192,3
Kraków 257 823 353 540 424 026 448 004 468 657 493 021 514 063 199,4
Łódź 222 131 298 119 351 870 365 931 380 267 396 349 411 606 185,3
Warszawa 694 805 931 495 1 131 120 1 194 068 1 261 803 1 332 923 1 393 218 200,5
Wrocław 220 600 314 061 381 831 403 063 420 935 442 005 459 889 208,5
Źródło: GUS
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w największych miastach Polski
 Miasto 2002 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2002 w %
Poznań 365 514 625 660 690 725 758 207,7
Kraków 340 467 557 585 611 639 660 194,1
Łódź 283 408 502 525 551 578 605 213,8
Warszawa 412 548 648 681 715 750 778 188,8
Wrocław 345 498 601 632 659 690 715 207,2
Źródło: GUS