W 2019 r. Miasto Poznań dofinansowało 384 projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 14,5 mln zł. Zorganizowane zostały również 23 projekty w ramach konkursu „Centrum Warte Poznania” o wartości 350 tys. zł.

Kontynuowano współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta – osiedlami. 

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich otrzymała środki od 11 rad osiedli na zakup nowości książkowych, audiobooków, zestawu komputerowego oraz honoraria za spotkania w poszczególnych filiach.

Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury Zamek wsparło organizowane przez Osiedle Wilda: Jarmark Bożonarodzeniowy z kiermaszem dzieł artystycznych, lokalnymi specjałami gastronomicznymi, animacjami i koncertem na Wildzie oraz Wildeckie Lato Kulturalne – cykl imprez plenerowych adresowanych do całych rodzin na Skwerze Marii Curie Skłodowskiej.

Centrum Kultury Zamek współpracowało z Radą Osiedla Stare Miasto przy organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych, edukacyjnych poprzez:

 • zakup nagród dla laureatów Festiwalu Filmowego XII LO, Muzycznego Festiwalu Międzyszkolnego i Konkursu Poetyckiego Klubu Seniora 82
 • finansowanie biletów wstępu do muzeów i teatru dla dzieci i młodzieży ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 82
 • zorganizowanie plenerowej wystawy Grażyny Nowackiej na ul. Św. Marcin „Inne Spojrzenie”, pokazującej osiedle z niecodziennej perspektywy
 • przygotowanie koncertu finałowego w ramach gali akcji „Dobry Sąsiad”, której celem było wyłonienie instytucji współdziałających na rzecz integracji lokalnej społeczności
 • współorganizowanie działań edukacyjnych mających na celu uwrażliwienie na potrzeby dziko żyjących zwierząt w ramach akcji „Karma dla zwierząt”
 • wsparcie finansowe konkursu fotograficznego „Jesienne Stare Miasto”, którego celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy związane z ekologią w dzielnicy
 • zrealizowanie zajęć kulturalno-integracyjnych dla seniorek i seniorów z Klubu „Przystań” oraz wyjazdy integracyjne do Mrzeżyna i Rogalina

w ramach współpracy z Radą Osiedla Warszawskie–Pomet–Maltańskie udostępniono 12 voucherów do Kina Pałacowego dla członkiń i członków Klubu Osiedlowego Cybina.


arch. Osiedla Wilda

 

Dom Kultury Stokrotka

Dom Kultury Stokrotka zorganizował imprezy kulturalne dla mieszkanek i mieszkańców Osiedla Kwiatowego, takie jak: przedstawienia, koncerty, wernisaże, wystawy, spotkania.

Estrada Poznańska

Estrada Poznańska na terenie 11 jednostek pomocniczych Miasta prowadziła Lato z Estradą, w ramach którego odbyło się 100 bezpłatnych, plenerowych wydarzeń kulturalnych, realizowanych w przestrzeni publicznie dostępnej. Ponadto, wspólnie z Rada Osiedla Jeżyce przygotowała Dni Jeżyc.


arch. Estrady Poznańskiej, fot. B. Obrzut

 

Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny zorganizował koncert „Ta ostatnia Niedziela” podczas cyklu Koncerty Sołackie.

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wydawnictwo Miejskie Posnania we współpracy z częścią jednostek pomocniczych wyprodukowało pamiątki i gadżety.


Małe granty

Jednostki pomocnicze Miasta przekazują swoje środki zarezerwowane w budżecie Miasta na działania kulturalne realizowane poprzez procedurę „małych grantów”. W 2019 r. w ramach “małych grantów” dofinansowane zostały 22 projekty przez 8 rad osiedli na łączną kwotę 127 650 zł.

Wśród projektów znalazły się:

 • Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej rejonu Antoninek–Zieliniec–Kobylepole “RODZINA RAZEM SILNA” – Integracja przez Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze
 • Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej rejonu Antoninek–Zieliniec–Kobylepole “RODZINA RAZEM SILNA” Blisko Kultury przez Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze
 • Dzieci Ziemi – rozwój dzieci przez sztukę i ruch organizowane przez Fundację Korzenie Poznania
 • Organizacja obchodów 50. rocznicy śmierci patrona Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu prof. Józefa Kostrzewskiego przez Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców osiedla Krzyżowniki-Smochowice w Poznaniu
 • Koncerty Sołackie organizowane przez Stowarzyszenie “Towarzystwo Przyjaciół Sołacza”
 • Koncerty Sołackie – od Niemena do operetki organizowane przez Stowarzyszenie “Towarzystwo Przyjaciół Sołacza”
 • XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodzieży Szkolnej “O laur Wierzbaka” organizowany przez “Via Activa – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne”
 • Kultura dostępna dla wszystkich – integracyjna gra miejska dla dzieci mająca na celu zapoznanie z instytucjami kultury na Starym Mieście, organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Zawsze Razem”
 • Młody artysta organizowany przez Fundację “Nie wykluczaj mnie”
 • Integracyjno-edukacyjna gra miejska “Legendy Starego Miasta” organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym “Auriculus”
 • Instrukcja obsługi papieru – cykl warsztatów edukacyjnych organizowany przez Stowarzyszenie Korporacja Teatralna
 • Folkowe Lato 2019 organizowane przez Stowarzyszenie “Bal Folk Poznań”
 • Tata ze Starego 2019 organizowany przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji “KREAKTYWATOR”
 • Poznańscy Superbohaterowie – gra miejska śladami Powstańców Wielkopolskich organizowana przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji “KREAKTYWATOR”
 • Równi na Starym – integracja przez sztukę organizowana przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji “KREAKTYWATOR”
 • Senior z klasą organizowany przez Fundację Młyn Wsparcia
 • Budowanie potencjału młodego artysty organizowane przez Stowarzyszenie MUA
 • Świętomarcińskie kolędowanie organizowane przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
 • Jasełka w Baletowej – 2019 organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej
 • Muzyka w studni III edycja organizowana przez Stowarzyszenie Promocji Muzyki Kameralnej Musica Minima
 • Organizacja koncertu pasyjnego w kościele pw. Świętej Rodziny przez Fundację Edukacyjną Pro Musica
 • Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

 

Więcej informacji o działalności poznańskich instytucji kultury:

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania poznańskich instytucji kultury w 2019 r.
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka