Oprócz współpracy z miastami partnerskimi Miasto Poznań nawiązuje też krótko i długofalowe kontakty z zagranicznymi miastami. Współpraca ta nie wymaga sformalizowania poprzez podpisanie umowy partnerskiej.

BERLIN (NIEMCY)

Okrągły Stół Poznań-Berlin

Przedstawicielka Urzędu Miasta Poznania wzięła udział w spotkaniu Okrągłego Stołu „Poznań-Berlin” organizowanym w Berlinie. Zagadnienia współpracy dotyczyły m.in. turystyki, ochrony środowiska, współpracy uniwersyteckiej i aktywności sportowej. Wszystkie tematy zaprezentowane przez stronę polską spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli strony niemieckiej, która zobowiązała się do przekazania szczegółów instytucjom, które mogłyby być zainteresowane ich realizacją.

HAMBURG (NIEMCY)

Spotkanie z delegacją z Hamburga

W 2019 r. Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, spotkała się z delegacją z Hamburga, na której czele stała Minister ds. Rozwoju Miasta i Mieszkalnictwa. Wizyta studyjna przedstawicielek i przedstawicieli miasta Hamburg realizowana była we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. W jej trakcie goście zwiedzili Bramę Poznania oraz Rezerwat Archeologiczny Genius loci. Celem wizyty było zapoznanie się z osiągnięciami Poznania w dziedzinie prezentowania szerokiej publiczności reliktów odległej przeszłości miasta.

HELSINKI (FINLANDIA)

W 2019 r. przedstawicielka Urzędu Miasta Poznania uczestniczyła w wizycie studyjnej w Helsinkach, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Delegaci i delegatki z różnych miast mieli możliwość usłyszeć o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w Helsinkach w zakresie partycypacji społecznej i udostępniania danych o mieście. To kolejny krok w wypracowywaniu nowych, innowacyjnych pomysłów dla Miasta Poznania i inspiracja do wdrożenia nowych sposobów angażowania mieszkańców w życie miasta i rozwiązywania wspólnych problemów społecznych.

KIJÓW (UKRAINA)

Wizyta delegacji z Kijowa

W 2019 r. w Poznaniu przebywała delegacja przedstawicielek i przedstawicieli miasta Kijowa. Goście zainteresowani byli poznańskimi doświadczeniami związanymi z konserwacją zabytków, przede wszystkim drewnianych. W programie wizyty znalazło się m.in. spotkanie z Miejską Konserwator Zabytków, a także wizyty w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Biskupinie.

LAATZEN (NIEMCY)

Wizyta gości z Laatzen

W 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania gościli przedstawicielki i przedstawicieli Chrześcijańskiego Związku Seniorów z Laatzen koło Hanoweru. W trakcie swojej wizyty goście spotkali się z pracowniczkami i pracownikami Urzędu Miasta Poznania oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zaprezentowana została poznańska polityka senioralna oraz szeroka oferta kierowana w Poznaniu do seniorów.

MIŃSK (BIAŁORUŚ)

Spotkanie z młodzieżą z Mińska

W 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania gościła młodzież polonijna z Mińska. Przyjazd 50-osobowej grupy zorganizowało Centrum Polonijne w Mińsku, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania (organizacja pobytu przez XI LO). Młodzież zainteresowana była ofertą kulturalną, rekreacyjną oraz akademicką Poznania. Dwudniowy pobyt obejmował zwiedzenie najważniejszych atrakcji turystycznych Poznania, wizytę w Urzędzie Miasta oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

TAKASAKI (JAPONIA)

Wizyta w Takasaki

W 2019 r. pracowniczki i pracownicy Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli w delegacji do Takasaki w Japonii. W ramach wizyty zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Takasaki, spotkania w Instytucie Polskim w Tokio oraz z przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnych przedsiębiorstw. W trakcie rozmów poruszano m.in. kwestie ekologii.

20. PKO Maraton Poznański

W jubileuszowym biegu pojawili się, obok przedstawicielek i przedstawicieli miasta partnerskiego Poznania, Charkowa, reprezentantki i reprezentanci japońskiego miasta Takasaki, z którym Poznań od kilku lat intensywnie współpracuje, głównie w zakresie sportu. Biegaczom towarzyszyli przedstawiciele Fundacji Takasaki, promującej polsko-japońskie kontakty.