Poznań posiada bogatą ofertę dla podmiotów inwestujących w branżach priorytetowych.

Strategia rozwoju inwestycji w mieście jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających podmiotów inwestujących w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształcone i dobrze opłacane osoby w gospodarce opartej na wiedzy.

Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są:

 • produkcja zaawansowana technologicznie
 • Business Process Outsourcing (BPO)
 • Shared Services Center (SSC)
 • badania i rozwój (B+R)
 • sektor game development
 • działalność kongresowo-wystawiennicza
 • infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa

Działania Miasta mają na celu uczynienie Poznania centrum wysokospecjalistycznych usług. Miasto wspiera także działanie podmiotów inwestujących w podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej.

Instrumenty wsparcia podmiotów inwestujących

Miasto oferuje podmiotom inwestującym w Poznaniu wsparcie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i projektu.
Do najczęściej stosowanych instrumentów i zachęt należą:

 • indywidualna obsługa projektów, wyznaczenie “project managera” – osoby dedykowanej do projektu, pomocnej w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji
 • przygotowanie inwestycji:
  • udostępnienie wszelkich informacji i danych potrzebnych podmiotowi inwestującemu
  • organizacja wizyty osób reprezentujących podmiot inwestujący w Poznaniu
  • organizacja spotkań z prezydentem, osobami reprezentującymi różne urzędy w Poznaniu, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej
 •  przygotowanie do rozpoczęcia działalności:
  • zebranie ofert nieruchomości/powierzchni biurowej spełniających wymogi podmiotu inwestującego
  • wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na zatrudnienie osób z zagranicy
  • współpraca z podmiotem inwestującym w zakresie promocji projektu
 • wsparcie w zakresie poszukiwania osób gotowych do podjęcia pracy:
  • employer branding poprzez organizowanie konferencji prasowych, dystrybuowanie materiałów do lokalnych mediów, poprzez media społecznościowe oraz stronę www.poznan.pl
  • wdrażanie niestandardowych rozwiązań w celu rekrutacji odpowiednich osób, np. organizacja eventów, konkursów rekrutacyjnych
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie
 • współpraca z podmiotem inwestującym po uruchomieniu projektu:
  • pomoc w uzyskaniu grantów państwowych
  • regularne spotkania w celu poznania potrzeb podmiotów inwestujących i aktualnych wyzwań rynkowych
  • angażowanie podmiotów inwestujących w akcje CSR organizowane przez Miasto Poznań (np. Poznan Business Run)
  • dostosowanie transportu publicznego do potrzeb dużych pracodawców
  • stypendia na staże w poznańskich firmach dla osób studiujących
  • wsparcie wydarzeń biznesowych, w szczególności dla sektorów priorytetowych.

Zachęty dla inwestorów

Projekty miejskie

Do przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. w celu wzmocnienia atrakcyjności Miasta dla podmiotów inwestujących należą m.in.:

 • Program stypendialny – program dla osób studiujących  przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu, stanowi wsparcie dla firm w zakresie organizacji staży i jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw mających siedzibę w Poznaniu. Stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie osób zatrudnionych na stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez kolejne 6 miesięcy
 • „Tydzień BPO/SSC” – w 2019 r. odbyła się 8. edycja wydarzenia, które skierowane jest do młodzieży ze szkół średnich. Celem projektu jest zapoznanie ich z możliwościami, jakie daje branża SSC/BPO, zachęcenie ich do kształcenia na kierunkach ekonomicznych, informatycznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Projekt kierowany jest do uczniów i uczennic z 2 ostatnich klas liceów i techników. W program”Tydzień BPO/SSC” zaangażowało się 15 firm, (w tym 5 z branży IT), m.in.: Franklin Templeton Investments, Jeronimo Martins Polska S.A., Osram Global Shared Services, Newell Poland Services Sp. z o.o., INGKA Business Service Center Sp. z o.o. (Ikea Business Service Center), MAN Shared Services Center sp. z o.o., CenturyLink, John Deere Business Service Center, Carlsberg Global Business Services oraz 6 szkół ponadpodstawowych
 • Promocja nauki języka niemieckiego – projekt powstał ze względu na zapotrzebowanie inwestorów z sektorów priorytetowych na pracowników z językiem niemieckim. W związku z tym, we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Miasto Poznań uruchomiło kolejną odsłonę kampanii „Warto się uczyć języka niemieckiego”. Przez miesiąc, w 157 poznańskich autobusach i tramwajach, można było obejrzeć  animowany film „Czy wiesz, że już znasz niemiecki?” nawiązujący do słów gwary poznańskiej, wywodzących się z języka niemieckiego