fbpx

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania udzielił łącznie 1 190 informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 8,8 dni.

Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2019 r. wyniósł  96%.

Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego wyniosła 41 (3,88%).

W przypadku 17 wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej wydana została decyzja odmowna. W 1 przypadku umorzono postępowanie w tej sprawie.

wykaz wniosków o informację publiczną

Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2019 r.
Udzielający informacji Liczba 
Wydział Urbanistyki i Architektury349
Wydział Gospodarki Nieruchomościami174
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta101
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków92
Wydział Organizacyjny85
Wydział Oświaty55
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych43
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu33
Wydział Finansowy30
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta28
Wydział Gospodarki Komunalnej25
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa23
Wydział Kultury22
Gabinet Prezydenta18
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa18
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska18
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych16
Wydział Informatyki13
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej13
Wydział Sportu9
Biuro Spraw Lokalowych8
Biuro Rady Miasta4
Biuro Nadzoru Właścicielskiego4
Biuro Poznań Kontakt4
Wydział Budżetu i Kontrolingu3
Urząd Stanu Cywilnego2
Urząd Miasta Poznania (ogółem)1 190
źródło: UMP