W 2019 r. Urząd Miasta Poznania udzielił łącznie 1 190 informacji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 8,8 dni.

Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2019 r. wyniósł  96%.

Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego wyniosła 41 (3,88%).

W przypadku 17 wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej wydana została decyzja odmowna. W 1 przypadku umorzono postępowanie w tej sprawie.

wykaz wniosków o informację publiczną

Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2019 r.
Udzielający informacji  Liczba 
Wydział Urbanistyki i Architektury 349
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 174
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 101
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 92
Wydział Organizacyjny 85
Wydział Oświaty 55
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 43
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 33
Wydział Finansowy 30
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta 28
Wydział Gospodarki Komunalnej 25
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 23
Wydział Kultury 22
Gabinet Prezydenta 18
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 18
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 18
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 16
Wydział Informatyki 13
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 13
Wydział Sportu 9
Biuro Spraw Lokalowych 8
Biuro Rady Miasta 4
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 4
Biuro Poznań Kontakt 4
Wydział Budżetu i Kontrolingu 3
Urząd Stanu Cywilnego 2
Urząd Miasta Poznania (ogółem) 1 190
źródło: UMP