arch. UMP, fot. M. Nowaczyk

 

W 2017 r. w Poznaniu w 24 szkołach wyższych studiowało 112 tys. osób.

Szkoły wyższe

Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju, z 24 szkołami wyższymi, z tego 8 uczelniami publicznymi i 16 niepublicznymi (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje ok. 112 tys. osób, w tym blisko 74 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych.  Prawie 80% studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje ok. 24 tys. osób.  Poznańskie uczelnie oferują ok. 250 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Do najchętniej wybieranych kierunków należą:

 • Ekonomia
 • Finanse
 • Zarządzanie
 • IT
 • Pedagogika
 • Administracja
 • Fizjoterapia
 • filologie obcojęzyczne.

Ponad 120 obecnych studentów jest laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i zawodowych.  Największą uczelnią jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształci się co trzeci poznański student. Czterech na pięciu studentów to osoby spoza Poznania, a ok. 35% pochodzi spoza województwa wielkopolskiego.

Poznańscy studenci mają do dyspozycji 35 domów studenckich, w których przebywać może ponad 9,3 tys. osób.

Umiędzynarodowienie studiów

W roku akademickim 2017/1018 liczba studentów z zagranicy kształcących się na pełnych programach studiów przekroczyła 4 tys. osób (najwięcej z Ukrainy – ok. 1,9 tys., a także z Białorusi, Indii, Chin, Norwegii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych), a ok. 1,2 tys. osób studiuje w ramach okresowych wymian typu Erasmus+ (najwięcej: z Hiszpanii i Turcji). Ok. 1,2  tys. poznańskich studentów odbywa część nauki na uczelniach zagranicznych. Na poznańskich uczelniach uczą się studenci zagraniczni pochodzący ze 100 krajów świata. Studiują oni głównie na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (UAM).

na wykresie widać liczbę studentów szkół wyższych w Poznaniu w latach 2000/2001-2016/2017

Pobierz dane XLS

na wykresie widać strukturę szkół wyższych w Poznaniu wg liczby studentow w roku 2016/2017

 

Pobierz dane XLS

Liczba mieszkańców w wieku 19-24 lata

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip

 

Absolwenci szkół wyższych

Poznańskie szkoły wyższe w 2017 r. skończyło ok. 29 tys. absolwentów z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, w tym ponad 3/4 absolwentów pobierało naukę w szkołach publicznych, a blisko 2/3 kończyło studia stacjonarne. Największy przyrost absolwentów nastąpił na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (wzrost o 0,6 tys. osób) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym (o 0,8 tys. osób).

Studia podyplomowe i doktoranckie

Studia podyplomowe w 2017 r. ukończyło 5,5 tys. osób, najwięcej na UAM, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Na 4 uczelniach funkcjonowały także studia podyplomowe typu MBA, które w 2017 r. ukończyło ok. 150 osób. Ponadto 2,7 tys. osób kontynuuje naukę na studiach doktoranckich, prowadzonych przez uczelnie publiczne.

na wykresie widać liczbę absolwentów szkół wyższych w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS

Rankingi szkół wyższych

Pozycję Poznania jako silnego ośrodka akademickiego potwierdzają coroczne rankingi, nagrody oraz przyznane akredytacje. W najnowszym rankingu Perspektywy 2017:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza jest 4. najlepszą uczelnią w Polsce, 3. wśród uniwersytetów akademickich
 • Uniwersytet Przyrodniczy – 1. w kategorii uczelni przyrodniczych
 • Uniwersytet Ekonomiczny – 3. w kategorii uczelni ekonomicznych
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego – 4. w kategorii akademii wychowania fizycznego
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego – 5. w kategorii uczelni medycznych
 • Politechnika Poznańska – 7. w kategorii uczelni technicznych

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu, jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce, uzyskała akredytację międzynarodowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) dla specjalności „Finanse przedsiębiorstw i podatki” na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Według rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w skali kraju w grupie TOP12 najbardziej obleganych przez kandydatów uczelni znajdowały się:

 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • Uniwersytet Ekonomiczny

a wśród uczelni niepublicznych Wyższa Szkoła Bankowa.

Ocenę wyróżniającą nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną lub najwyższą kategorię A+ (poziom wiodący) lub kategorię A (poziom bardzo dobry) nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych uzyskały wydziały 8 poznańskich szkół wyższych:

 • Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Politechniki Poznańskiej
 • Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Uniwersytetu Artystycznego
 • Uniwersytetu Medycznego
 • Akademii Muzycznej
 • Uniwersytetu SWPS.

Badania i projekty naukowe

W 2017 r. poznańskie szkoły wyższe realizowały m.in. następujące projekty:

 • projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego
 • projekt ENRICHME (Enabling Robot and Assisted Living Environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly – Analiza potrzeb osób starszych w kontekście możliwości zastosowania robotów pomagających im funkcjonować samodzielnie w domu), realizowanego w ramach Europejskiego Programu Ramowego w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (Horyzont 2020), w którym Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego jest jednym z partnerów
 • międzysektorowy projekt naukowo-badawczym ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support), w którym Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego po raz pierwszy w historii uczelni pełni funkcję lidera konsorcjum 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA
 • Wspólne Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku w Poznaniu utworzone przez konsorcjum 23 polskich i chińskich uczelni, w tym Politechnikę Poznańską, mające na celu zwiększenie współpracy edukacyjnej pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej
 • 16+1 High Level Academic Platform – projekt sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin, w tym Uniwrsytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Języków Obcych współpracuje z  University of Huddersfield (Wielka Brytania) w ramach programu 2+2, który umożliwia dokończenie cyklu studiów licencjackich filologii angielskiej na uczelni brytyjskiej.

Sukcesy poznańskich studentów

Poznańscy studenci odnoszą sukcesy naukowo-technologiczne. W 2017 r.:

 • studenci Politechniki Poznańskiej zaprojektowali i skonstruowali zawierający wiele nowatorskich rozwiązań wyścigowy bolid o nazwie „Cybina”. Pojazd zbudowany został dla firmy Exide
 • studenci z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej zdobyli nagrodę specjalną Fundacji We Are Water, w 7. edycji międzynarodowego konkursu Jump The Gap. Sukces zapewnił im niekonwencjonalny i innowacyjny projekt Delta – prysznic z rozsuwanymi ekranami zintegrowany z osuszaczem powietrza, przekształcającym parę wodną w wodę, która może być ponownie użyta
 • zespół studentów z UAM zwyciężył w europejskim finale konkursu Google Online Marketing Challenge, pokonując ponad 2,6 tys. zespołów z całej Europy. Zespół zaprezentował kampanię marketingową internetowego sklepu z elektroniką oraz aplikację, która wskazywała najbliższe punkty, w których można oddać elektroodpady
 • studentka Akademii Muzycznej zajęła 1. miejsce w kategorii muzyka chóralna na 13th International Composer’s Competition Musica Sacra Nova 2017 w Rzymie
 • studentka z Akademii Muzycznej otrzymała Złotą nagrodę w kategorii: klawesyn, organy i akordeon na 9. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym i Festiwalu dla Solistów i Zespołów Kameralnych SVIREL w Novej Goricy w Słowenii.

Nowa oferta kształcenia

Uczelnie poznańskie dokonują zmian w ofercie kształcenia, otwierając nowe specjalności i kierunki nauczania. Prowadzonych jest także blisko 50 kierunków w językach obcych. W 2017 r. uruchomione zostały m.in. takie kierunki, jak:

 • Analiza i przetwarzanie danych; English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
 • Financial Engineering, Innovation Management (Uniwersytet Ekonomiczny)
 • Animacja osób 50+ (Akademia Wychowania Fizycznego)
 • Edukacja prorozwojowa; Zarządzanie kreatywne (Collegium da Vinci)
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne (Wyższa Szkoła Uni-Terra).

Filie szkół wyższych

W roku akademickim 2017/2018 nastąpiły zmiany w strukturze filii i oddziałów zamiejscowych. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji utworzyła 2 nowe filie w Warszawie oraz Wągrowcu, a Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie.

Zatrudnienie w szkołach wyższych

Szkoły wyższe w Poznaniu to także jedni z największych pracodawców w regionie zatrudniający blisko 14 tys. osób, w tym prawie 8 tys. nauczycieli akademickich, z których 1,1 tys. posiada tytuł profesora.

Inwestycje szkół wyższych

Poznańskie szkoły wyższe kontynuowały inwestycje rozwijające bazę dydaktyczno-naukową:

 • Politechnika Poznańska rozbudowuje siedzibę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji (przewidywany termin zakończenia 2018 r.) oraz jest w trakcie budowy siedziby dla Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (przewidywany termin zakończenia 2019 r.)
 • Uniwersytet Przyrodniczy kontynuował budowę skrzydła budynku Kolegium Zembala przy  ul. Dąbrowskiego (planowane zakończenie 2018 r.)
 • Uniwersytet Medyczny realizował budowę Centrum Symulacji Medycznej.
Szkolnictwo wyższe w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017/2000 w %
Liczba studentów szkół wyższych ogółem w tys. 109,5 132,9 133,6 117,0 116,5 112,0 102
Studenci szkół wyższych na studiach dziennych w tys. 55,4 70,6 72,5 73,2 74,4 73,8 133
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem w tys. 16,1 24,2 36,6 32,5 32,0 29,2 181
Źródło: GUS
Szkolnictwo wyższe w największych miastach Polski (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Liczba studentów szkół wyższych ogółem w tys. 112,0 154,3 74 239,5 119,6
Liczba studentów szkół wyższych na 1 mieszkańca 207 202 106 137 188
Udział studentów szkół wyższych na studiach dziennych w % 65,9 75,1 69,8 60,5 68,4
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem w tys. 29,2 43,7 17,7 56,5 30,4
Liczba absolwentów szkół wyższych na 1 mieszkańca 54 57 25 32 48
Źródło: GUS