W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 24,5 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej, w tym na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wirusem SARS-CoV-2.

Najważniejsze inwestycje sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu oraz związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19, zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań:

 • Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia:
  • remonty oraz malowanie pomieszczeń szpitala zalecone przez Sanepid (100 tys. zł);
  • utworzenie wieloprofilowej sali operacyjno-zabiegowej hybrydowej (5 mln zł);
  • zakupy inwestycyjne w kwocie 530 tys. zł przeznaczone na: komorę laminarną, 2 łóżka do intensywnej opieki medycznej, 2 kardiomonitory, 4 respiratory;
  • modernizacje i zakupy inwestycyjne w kwocie 348 tys. zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup: aparatu GeneXpert IV, systemu do pobierania próbek i testów (Nasopharyngeal swab sample collection kit), 2 łóżek z materacami;
  • modernizacje i zakupy inwestycyjne w kwocie 891,6 tys. zł w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup: 7 respiratorów, 2 łóżek do intensywnej terapii, kardiomonitorów jezdnych, insulfatora, 2 myjkodezynfektorów, układów zamkniętych do odsysania, 12 łóżek z materacami;
 • Szpitalu Miejskim im. Fr. Raszei:
  • przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej (4,6 mln zł);
  • zakupy inwestycyjne w kwocie 1,8 mln zł przeznaczone na: 2 autoklawy na potrzeby Centralnej Sterylizacji, endoskop (głowice) EUS, enteroskop dwukanałowy, endoskop laryngologiczny, ultrasonograf (USG) dla Oddziału Patologii Ciąży, steamer parowy do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych w Centralnej Sterylizacji, aparat USG dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, myjka dezynfekator Topic 20 dla Oddziału Diabetologii, myjka dezynfekator Topic 20 dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej, lampa szczelinowa oraz aparat ultrasonograficzny dla bloku operacyjnego Oddziału Chirurgicznego;
  • modernizacje i zakupy inwestycyjne w kwocie 693,5 tys. zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup aparatu do testów w kierunku obecności SARS-CoV-2 oraz modernizację części A Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych na potrzeby oddziału zakaźnego;
 • Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych:
  • modernizacje w kwocie 449 tys. zł, w tym usługi doradztwa technicznego i sporządzenie raportu z prac wielobranżowego zespołu wraz z opisem przedmiotu zamówienia na wielobranżowy projekt zamienny oraz usługi geodezyjne i kartograficzne, zakup mapy do celów projektowych, utworzenie Punktu Profilaktyki Intymnej;
  • zakupy inwestycyjne w kwocie 15,6 tys. zł przeznaczone na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji miejskiego Programu dla Kombatantów;
  • modernizacje i zakupy inwestycyjne w kwocie 259,6 tys. zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym dostosowanie infrastruktury POZ (rozdział funkcjonalny) oraz zakup: specjalistycznego klimatyzatora do POZ z montażem, mat podłogowych sterylizujących, słupków z taśmami do wygradzania powierzchni, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, zakup serwera plików służący do udzielania teleporad i pracy zdalnej, uruchomienie platformy telemedycznej z modułem telerehabilitacji dla pacjentów kardiologicznych, usprawnienie organizacji telefonicznej w Wieczorynce, zakup Holterów ciśnieniowych do badań kardiologicznych i mobilnych lamp do sterylizacji pomieszczeń;
 • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznejrozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej o nowe skrzydło (9,7 mln zł).