W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym.

W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym, a do najważniejszych z nich należały:

  • wdrożenie podsystemu finansowego wchodzącego w skład Systemu Gospodarowania Nieruchomościami
  • rozbudowa platform serwerowych wykorzystywanych przez Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Miastem oraz jego rozbudowa o nowe funkcje (w modułach: organizacja pracy UMP, egzekucja, dodatki mieszkaniowe, pomoc materialna dla uczniów, kadry), w tym wdrożono system obiegu spraw i korespondencji MDOK, będący jednym z etapów wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
  • wdrożenie oprogramowania wspierającego nadzór właścicielski realizowany przez Miasto Poznań nad spółkami i spółdzielniami, w których Miasto ma udziały
  • modernizacja systemów informacyjno-przywoławczych
  • zakup urządzeń aktywnych niezbędnych dla wydajnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci komputerowej, urządzeń komputerowych i licencji.

W 2017 r. pracownicy UMP mieli do dyspozycji 2,7 tys. komputerów stacjonarnych oraz laptopów.