Ważniejsze inwestycje realizowane przez Miasto Poznań, jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Miasta

W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. W 2021 r. założono maksymalną ochronę planu inwestycyjnego i utrzymania realizacji kluczowych inwestycji. Jednak z powodu problemów z wyborem wykonawców robót oraz uwarunkowań administracyjnych i prawnych, spowodowanych pandemią COVID-19, a także wydłużających się konsultacji społecznych i protestów lokalnych wobec niektórych projektów inwestycyjnych, realizacja części inwestycji została przesunięta na lata następne. Realizowane inwestycje wpłynęły pozytywnie na jakość […]

Read More…