Seniorzy

arch. UMP   W Poznaniu wskaźnik starości demograficznej wyniósł 19,8%. Polityka senioralna W 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła „Program Polityki Senioralnej na lata 2017-2021”.  Jej wdrożenie ma przyczynić się do uczynienia z Poznania miasta coraz bardziej przyjaznego starzeniu, w którym seniorzy będą mogli rozwijać swój potencjał i aspiracje oraz zaspokajać swoje potrzeby. Cele Polityki […]

Read More…