W 2021 r. kontynuowano wdrażanie uchwalonej rok wcześniej przez Radę Miasta Poznania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035”.

Celem strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Dokument ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Strategia kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w niej m.in. następujące kwestie:

  • rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko- i zeroemisyjne;
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Według danych pochodzących z Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, na koniec 2021 r. w Poznaniu funkcjonowało 49 stacji ładowania pojazdów, w których zainstalowano 88 punktów/stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. W Poznaniu (według stanu na dzień 31.12.2021 r.) zarejestrowanych było 1497 pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym.

Miasto Poznań spełnia wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach elektrycznych, pojazdy o napędzie elektrycznym stanowiły 20% wszystkich pojazdów znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta Poznania.

Autobusy elektryczne w Poznaniu

W 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK) kontynuowało działania związane z zakupem i eksploatacją elektrycznych autobusów zeroemisyjnych.

Wprowadzono do eksploatacji 37 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric – 31 pojazdów o długość 12 metrów oraz 6 pojazdów przegubowych o długości 18 metrów.

Wszystkie pojazdy wyposażono w baterie Solaris High Power przeznaczone do szybkiego ładowania. W przypadku Urbino 12 są to 4 packi o pojemności ponad 120 kWh, w przegubowcach zamontowanych zostało 6 packów o pojemności ponad 180 kWh.

Urbino 12 na ulicach Poznania

Na zdjęciu autobus Urbino 12

 arch. MPK

Baterie w poznańskich autobusach elektrycznych uzupełniane są poprzez jedną z kilku szybkich ładowarek pantografowych. Obecnie ładowarki znajdują się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej oraz na terenie trzech węzłów przesiadkowych – Górczyn, Garbary i Osiedle Sobieskiego.

Pojazdy zostały wyposażone w udogodnienia zapewniające lepszy komfort podróży przewożonych pasażerów, jak też ich szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Autobusy zostały wyposażone m.in. w ładowarki USB, rozbudowany system informacji pasażerskiej i monitoringu wnętrza (w tym monitoringu online).

Po raz pierwszy zastosowano oświetlenie przestrzeni dla wsiadających/wysiadających pasażerów poprzez umieszczenie w obrębie każdych drzwi dodatkowej lampki LED. Ponadto wymiana pasażerów monitorowana jest przez jedną lub dwie (w zależności od długości pojazdu) zewnętrzne kamery umieszczone na bocznej ścianie autobusu.

Część wprowadzonych zmian ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa, m.in. pieszych, rowerzystów, czy też pasażerów oczekujących na pojazd na przystanku. Nowe autobusy elektryczne wyposażono w dźwiękowy system bezpieczeństwa AVAS, który ma za zadanie ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego o nadjeżdżającym pojeździe.

Wszystkie dostarczone w 2021 r. autobusy wyposażono w tablice wewnętrzne informujące pasażera o przebiegu trasy oraz o aktualnym położeniu pojazdu, precyzyjnie określonym przy pomocy systemu nawigacji satelitarnej i wyświetlonym, na specjalnie przeznaczonej do tego celu mapie.

Wprowadzone zostały również zmiany techniczne, mające na celu usprawnienie pracy kierowcy i osób dbających o pojazdy od strony technicznej, m.in. zainstalowano dodatkową kamerę monitorującą funkcjonowanie pantografu, która ułatwia podjazd autobusem elektrycznym pod maszt ładowarki.

Tak jak we wszystkich eksploatowanych pojazdach, również w nowo dostarczonych autobusach, zostały zamontowane dezynfektory.

Kolejne autobusy z napędem elektrycznym oznaczają jeszcze bardziej ekologiczny transport publiczny, czystsze powietrze, a zatem – lepszą jakość życia.

Zgodnie z podpisaną umową, w drugim półroczu 2023 r., do Poznania dotrą pierwsze z 25 autobusów z napędem wodorowym. To pojazdy, które w trakcie jazdy emitują do atmosfery jedynie parę wodną.

W 2021 r. MPK miało okazję przetestować możliwości autobusu wodorowego (zdjęcie ilustracyjne)

W 2021 r. MPK mialo okazje przetestowac mozliwosci autobusu wodorowego zdjecie ilustracyjne

arch. UMP

Miasto podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zakupu wszystkich tych pojazdów. Dotacja stanowi około 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioskodawcą była spółka MPK Poznań Sp. z o.o.

Autobusy będą miały po 12 m długości. MPK Poznań Sp. z o.o. planuje, że na początek Miasto nie będzie posiadać swojej stacji tankowania, a dostawami wodoru i tankowaniem zajmie się podmiot zewnętrzny.

W odróżnieniu od autobusów elektrycznych te na wodór nie wymagają ładowania na końcówkach. Mogą być więc kierowane na wszystkie linie komunikacyjne obsługiwane przez przedsiębiorstwo. Zasięg autobusów wodorowych w każdych warunkach pogodowych jest porównywalny do zasięgu pojazdów z napędem konwencjonalnym.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych we współpracy z Polityką Insight opublikowała drugą edycję raportu „Ranking elektromobilnych miast”, który pokazuje, jak polskie samorządy wprowadzają rewolucję w transporcie. W edycji 2021 rankingu Poznań zajął 3. miejsce (za Warszawą i Chorzowem), z wyróżnieniem za wprowadzone ułatwienia dla elektromobilności.

Zakupując bezemisyjne autobusy, Miasto wypełnia wymogi, które stawia ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.